Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

AOW premie van ouderen

50 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
tgaeko
3
De SER adviseert de Tweede kamer om ook ouderen mee te laten betalen aan de hogere uitgaven voor AOW door de vergrijzing.

Nog afgezien van de vraag of de vergrijzing nu echt alleen maar nadelen met zich brengt, vraag ik mij ook af waarom dergelijke zaken zo ingewikkeld gemaakt moeten worden.

Als iemand er bewust voor gekozen heeft om korter te werken, of om enige jaren in het Buitenland door te brengen, dan dient deze voor de volgende keuzes gesteld te worden: (1) genoegen nemen met een lagere uitkering of (2) ook na het bereiken van zijn 65 levensjaar de nog verschuldigde premies betalen. Zo behoudt elke Nederland de vrijheid om zijn/haar keuzes te maken zonder dat anderen dat in hun portemonnee voelen. Terwijl de sociale voorzieningen grotendeels voor iedereen beschikbaar blijven.

[verwijderd]
2
Terecht voorstel.

De lasten kunnen niet alleen op de werkenden/jongeren afgeschoven worden. De huidige AOWers en ook de aankomende (babyboomers) hebben wel AOW premie betaald maar veel te weinig. Toen zij werkten waren zij met velen en waren er weinig trekkers. In 1950 waren er 1/2 Miljoen AOW, nu zijn dat er meer dan 3 keer zoveel (o.a.) mijn ouders. Zij hebben dus weinig premie betaald en tot nu toe puur geluk gehad dat er zoveel meer werkenden zijn. Het lijkt me meer dan terecht dat nu alle AOWers, ook boven de 80 maar eens over de brug komen. Nu we het geld nog niet nodig hebben zouden we met dit geld de overheidsschuld kunnen aflossen (zij hebben er indertijd ook het meeste van geprofiteerd).

En, wat te verwachten is, de huidige slappe partijen roepen om het hardst dat dit natuurlijk niet kan. Ze bazelen wat over rechten bla bla bla.

marique
17
quote:

Eib schreef:

Het lijkt me meer dan terecht dat nu alle AOWers, ook boven de 80 maar eens over de brug komen.
Even iets recht zetten, Eib. De tachtigers die jij noemt hebben zich in de opbouwjaren '45-'65 te pletter gewerkt in een 47-urige werkweek, 14 dagen vakantie en geen vrije zaterdag. Ze hebben nauwelijks pensioen opgebouwd. Allerlei geneugten van het huidige jonge en verwende volkje, zoals lange, vrijblijvende studies, wereldreizen, auto's enz. is aan hen voorbijgegaan.
Kortom, ik heb alle respect voor die kromgewerkte ouderen en voel mij schatplichtig.

vrgr
marique
[verwijderd]
2
quote:

marique schreef:

[quote=Eib]
Het lijkt me meer dan terecht dat nu alle AOWers, ook boven de 80 maar eens over de brug komen.
[/quote]

Even iets recht zetten, Eib. De tachtigers die jij noemt hebben zich in de opbouwjaren '45-'65 te pletter gewerkt in een 47-urige werkweek, 14 dagen vakantie en geen vrije zaterdag. Ze hebben nauwelijks pensioen opgebouwd. Allerlei geneugten van het huidige jonge en verwende volkje, zoals lange, vrijblijvende studies, wereldreizen, auto's enz. is aan hen voorbijgegaan.
Kortom, ik heb alle respect voor die kromgewerkte ouderen en voel mij schatplichtig.

vrgr
marique
Ach kom, dat is niet het beeld dat ik van mijn (schoon) ouders heb gekregen. Zij hebben zeker perioden gekend van hard werken maar zonder de huidige stress. De huidige tijd kent veel meer stress, veel meer tijd kwijt aan reizen en andere bezigheden in deze veel complexere tijd. Ze hebben een ongekende tijd gekend van welvaartsgroei waar men met plezier op terug kijkt. Op oudere leeftijd hebben zij massaal volop genoten van de prachtige voorzieningen. Het was ook een bijzonder makkelijke tijd, zonder enige studie of ervaring had je zo een baan. Het was een prachtige tijd met veel kansen voor iedereen (arm, rijk, met of zonder opleiding). De huidige tijd stelt veel hogere eisen.

Nee, ik ga niet mee met dat algemene beeld dat hier geschetst wordt. Die periode wordt vaak opbouwjaren genoemt maar dat is volgens mij geen correcte weergave. De industriele produktie was in 1949 al weer op het nivo van voor WOII, alleen de landbouw heeft langer geduurd. De jaren 45-65 waren gewoon een tijd van ongekende welvaartsgroei, die overigens in de VS al vanaf 1940 begon. WOII heeft Europa alleen op een achterstand geplaatst tov de VS. Die periode is de lente in het Kondratief model, nu zitten we in de herfst met een veel zwakkere economische groei vnl gebaseerd op financiele instrumenten (zie dagelijks discussie hier).

Zij hebben hun moeilijke jaren en glorie jaren gekend, wij hebben onze betere en slechter jaren. Ik zie niet in waarom zij nu ontzien moeten worden. Mijn groot-ouders (geboren rond 1900) hebben echt moeilijke tijden gekend: WOI, spaanse griep (doden in bijna ieder gezin!), crisis jaren en WOII.

[verwijderd]
1
Ik kan blijkbaar weinigen overtuigen van mijn standpunt(en) maar een generatie conflict ligt hier op de loer. Ben benieuwd hoe lang het nog gaat duren.

Tot nu toe heb ik van de ouderen geen enkel begrip gelezen/gehoord over de komende vergrijzing. 80+ zegt dat ze WOII hebben meegemaakt en dus levenslang een bijzondere positie hebben. De grijze generatie zegt dat ze hard hebben gewerkt in de "opbouw" jaren en dus nergens aan hoeven bijdragen. En de babyboomers zeggen dat ze premie hebben betaald en dus "recht" hebben op alle geneugden. Allemaal uiterst discutabele redenen maar er is tot nu toe geen enkele handreiking van die kant gekomen.

De veertigers, dertigers en twintigers worden gepushed om met beide partners 45 uur per week te gaan werken. Als ze geluk hebben kunnen ze nog een uurtje per dag aan hun kinderen besteden maar eigenlijk is dat niet gewenst.
Oh ja en dan hebben die generaties de lucht vol CO2 gepompt, de zeeen leeg gevist en de oliebronnen flink geplunderd. En dan niet te vergeten de kleine zaken als asbest die nog overal ligt, nitraat in het drinkwater, het gas nog even vlug onder de Waddenzee wegpompen, onvoldoende wegen gebouwd, onvoldoende huizen gebouwd, een overheidsschuld van 180 Miljard Euro achtergelaten, een verstikkende overheid gecreeerd etc etc.
Als dank worden de jongeren aflossingvrije hypotheken met zeer lage variabele rente aangeboden zodat ze toch de idiote hoge huizenprijzen kunnen betalen.

Dank U,

EIB

taurus86
3
Sorry Marique, maar ik ga met Eib mee. De ouderen zijn de lievelingen van de politiek. Wie kan betalen moet betalen. Mijn voorstel zou nog extremer zijn. Laat uit iedere erfenis de kosten van het laatste halfjaar verzorging betalen alvorens de rest wordt verdeeld. Ik doe vanuit mijn professie nog weleens een boedelverdeling. Je staat er dan toch verbaast van hoeveel geld er nog op diverse rekeningen rondzwerft. En dan te weten dat de kosten van verzorging van met name het laatste halfjaar extreem hoog zijn. (zie de absurde AWBZ premie). Laten we in de discussie ook vooral 2 dingen niet aan elkaar koppelen; namelijk respect voor de ouderen en een bevoorrechte positie. Het een sluit niet per definitie aan op het ander. Wij zijn één staat en een ieder moet naar vermogen bijdragen voor wat deze staat te bieden heeft. Als ik mensen heb horen klagen dat ze hun eigen rollator moesten betalen ( € 75 - 175,=) en ik zie dan wat er nog op de rekening stond, dan schaam ik me, dat we de ouderen niet meer eigen verantwoordelijkheid hebben laten dragen. Dat betekent ook ze zelf laten betalen wat ze zelf KUNNEN betalen.
[verwijderd]
0
ik sluit me helemaal aan bij de reactie van Eib.

Verder, wat is de gemiddelde leeftijd van topambtenaren en politici? Uit die hoek hoef je denk ik weinig te verwachten. En zelfs als ze wat gaan doen dan ontspringen ze zelf nog de dans met hun goudgerande WW regelingen, miljoenen aan ophoepel premies en pensioenvoorzieningen, enz.
Dus daar zal voorlopig niet doordringen wat het probleem is.

Wat de rollators etc. betreft: ik ken een voorbeeld van iemand die multimiljonair is en gratis zo'n scheurmobiel kreeg via de AWBZ (die ze niet eens nodig had en nooit gebruikt is). Dat was vorig jaar, als de regeling inmiddels wat strenger is geworden dan lijkt dat me hard nodig.
marique
6
Tuttuthohoh, Eib, Taurus en NHZ. We dreigen ons klem te zetten in loopgraven. Daar win je geeen oorlog mee. Ieder van ons draagt de ervaringen en het verleden van zichzelf en van ouders en van grootouders met zich mee. Die ervaringen zorgen voor gekleurde brillen en vertroebelen het uitzicht.

Terzake. De AOW is ooit ingevoerd om ouderen zonder pensioen (dat waren de meesten) een minimuminkomen te bieden. Een soort bijstand voor de oudedag. De werkenden betalen de premie voor de op dat moment 65-plussers. Ouderen mèt pensioen betalen voor een deel de ontvangen AOW weer terug via belastingheffing. Een prima regeling. Maar wat mij betreft mogen 65-plussers met een belastbaar inkomen boven 50.000 euro van AOW worden uitgesloten.

Het gaat mij om de AOW'ers die géén of slechts geringe pensioeninkomsten hebben. En daarvan zijn er nog steeds heel veel. Vóór '85 was pensioenopbouw in veel sectoren namelijk erg schaars. Juist in de sectoren waar ongeschoolde arbeid en lage lonen gemeengoed waren. Als zo'n arbeider vandaag 65 wordt heeft hij pas 20 jaar pensioen opgebouwd ('85 -'05). Dat is de helft van de normale pensioenopbouw. Durven jullie met droge ogen zo'n arbeider zijn AOW te ontzeggen? Wetende dat hij zelf wèl zijn hele arbeidzame leven AOW-premie heeft betaald? Kom nou toch. Ga je schamen.

Economisch gezien lijkt AOW + pensioen op lange termijn onhoudbaar. Maar dit is meer schijn dan realiteit en wordt mede ingegeven door vakbondsbonzen met boter op hun hoofd. Vakbondsleden zijn n.l. werkenden, geen AOW'ers.
De meeste mensen weten niet dat de pensioenopbouw gebaseerd is op AOW + pensioen (samen ongeveer 70% van eindloon). Wie in de toekomst geen AOW-premie wil betalen maar wèl een pensioen van 70% wil hebben, zal een pensioenpremie moeten betalen die vrijwel gelijk is aan pensioenpremie + AOW-premie. Mijn Opa zei altijd: "Of je nou van de hond of van de kat gebeten wordt, zeer doet het altijd!". En zo is het maar net.

vrgr
marique

[verwijderd]
1
L.S.

Ik heb wel eens gelezen dat elke generatie te maken krijgt met een "uitgestelde" afrekening.
Hoe dat precies zat weet ik niet meer.
Wellicht weten anderen meer over deze macro verschijnselen..

Geen uitspraak doe ik over onterecht of terecht.
Dit onderwerp is erg teer en gaat m.i. te diep om hier te bespreken.
Mvg Peerke
marique
4
quote:

TA-Libra schreef:

Ik heb wel eens gelezen dat elke generatie te maken krijgt met een "uitgestelde" afrekening.
Zo ingewikkeld is dat niet Peerke. Het is in diverse draadjes al eerder ter sprake gebracht. De macro-huishouding verschilt in de basis weinig van de privé-huishouding. Het is altijd een kwestie van kiezen voor jezelf (uitbundig spenderen, hier en nu) of voor je kinderen (zuinig leven en sparen).
Voor de macro-huishouding geldt: kiezen voor de huidige generatie (uitgeven, leuke dingen voor de mensen en lenen) of voor de volgende generatie (verschralen, bezuinigen en oude leningen aflossen).

Er één belangrijk verschil. De gezinshuishouding kiest vaak voor de volgende generatie. Een kwestie van moraal en fatsoen. De politiek kiest vaak voor de huidige generatie. Een kwestie van zetelwinst.

vrgr
marique

[verwijderd]
6
Wat een onzin allemaal om AOW ers premie te laten betalen.
ook het laten door werken van 65 plussers.
Waanzin!
Hier kan je aan zien hoe ziek de politiek is.

Gooi die verdomde uitkeringen omlaag, de helft van de wao/ers kan gewoon aan het werk, werklozen verplicht aan het werk zetten en een zooitje van die ambtenaren eruit en dingen laten doen waar we echt iets aan hebben.
Dan kunnen onze oudjes genieten van een prachtige oude dag.
En jullie ook!
gr.fes

[verwijderd]
4
Het is weer hetzelfde liedje: men generaliseert en denkt dat de welvaart voor iedereen is weggelegd. Ik moet denken aan het weduwnaarspensioen. Iedere weduwnaar kreeg plotseling een toelage. Ook mensen met volwassen buitenshuis studerende kinderen en een topsalaris. Toen bleek dat het onbetaalbaar werd, werd de regeling afgeschaft. De huisvader met kleine kinderen, die door de regeling een oppas voor zijn koters had kunnen betalen, was natuurlijk het slachtoffer. Ik heb zelf de 48-urige werkweek meegemaakt en vakanties van 9 dagen, inclusief 2 weekenden. Als je ziek werd, kreeg je 70% uitgekeerd en binnen een halve dag was er een controleur op bezoek. Als we wat wilden bereiken, konden we s'avonds studeren en we bereikten heel wat! Mijn generatie heeft altijd sober geleefd en we verspilden niets, brood weggooien is bij ons nog altijd een schande. De senioren van nu hebben dikwijls een goed pensioen, waarvoor ze hun deel betaald hebben. Met uitzondering van ambtenaren, is hun pensioen echter niet welvaartsvast.Mijn pensioen is al vele jaren hetzelfde en zal dat ook blijven. Enige groei is te vinden in de inflatiecorrectie van de AOW. Ons land maakt een moeilijke tijd door, hoewel dat natuurlijk ook betrekkelijk is in vergelijking met de oorlogsjaren. Wanneer we de problemen willen trotseren, zullen we met elkaar de schouders eronder moeten zetten. Er zijn nog teveel mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces. Als je geen werk kunt vinden, ga dan desnoods vrijwilligerswerk doen, maar probeer op je plek iets voor onze maatschappij te doen. Help mensen die het moeilijk hebben en hou op met zeuren. Een ieder dient zijn verantwoordelijkheid te nemen.
[verwijderd]
0
marique

Marique en inmiddels anderen:

Ik meen me ook te herinneren dat de impact van een generatiecultuur pas enige generaties later merkbaar zou worden.
Het geen m.i. in het huidige bestel reeds gestalte heeft gekregen.
De up kan niet zonder zijn buurman down en zijn derhalve elkaars afhankelijken.
Wel zie ik een momenteel een duidelijk positieve ommezwaai.

N.B. Van een oude dag geniet je natuurlijk ook,maar het betrekkelijke ervan is de naderende schaduw.
Je geniet m.i. op elk moment van je leven vermits er oog is voor de waarde die er op dat moment nog is.
Het voorbijgaan aan deze lichtpuntjes levert een dun dagboek op.

Whoeps ik kom zowat in Kerststemming.

The endless story of the sapiens erectus.:-)

Mvg Peerke
[verwijderd]
0
men:

ik vindt het niet terecht dat 65 plussers nu nog aow krijgen, omdat ze in de jaren 80 uitgekocht zijn door de regering, voor 80 bouwde iedere burger een eigen aow op , later konden ze een uitkoop regeling treven met de regering, zijn julie daar eigelijk wel van op de hoogte, nu betalen de jongeren eigelijk dubbel? want ze maakten een uitkering op, en nu moeten wij ze onderhouden
[verwijderd]
0
quote:

fes schreef:

Wat een onzin allemaal om AOW ers premie te laten betalen.
ook het laten door werken van 65 plussers.
Waanzin!
Hier kan je aan zien hoe ziek de politiek is.

Gooi die verdomde uitkeringen omlaag, de helft van de wao/ers kan gewoon aan het werk, werklozen verplicht aan het werk zetten en een zooitje van die ambtenaren eruit en dingen laten doen waar we echt iets aan hebben.
Dan kunnen onze oudjes genieten van een prachtige oude dag.
En jullie ook!
gr.fes

Fes, helemaal mee eens.
Zie in Duitsland gebeurd het al.
De werkelozen worden aan het werk gezet voor 1Euro per uur extra.
Deze mensen moeten dan werkjes doen die anders blijven liggen.
Simpel voorbeeld hiervan was het opruimen van bladeren rondom school.

We gaan de goeie kant op, alleen het duurd zo lang...
mvg
[verwijderd]
0
hoi wiedewa,

In het verleden zijn inDuitsland ook wel snelwegen aangelegddoor werkelozen.

Zou dat geen beter idee zijnndan bladeren vegen?

(spatiebalk is kapot)

Ab
[verwijderd]
2
Ik volg Marique in haar commentaar hier. Mensen die nu 65+ zijn of binnenkort worden hebben heel veel jaren AOW premie betaald en dat kun je ze nu niet ineens (gedeeltelijk) gaan afpakken. Pensioenen zijn inderdaad ingericht om de AOW aan te vullen tot 70% van het laatstverdiende loon. Vadertje Drees heeft het zo ook bedoeld en een heel simpele wet gemaakt: iedereen betaalt en iedereen ontvangt hetzelfde bedrag na zijn 65e. Zo doelmatig worden de wetten tegenwoordig niet meer gemaakt.

Feit is ook dat de AOW steeds 'duurder' zal worden vanwege de vergrijzing en dat creëert een onevenwichtigheid, de jongeren van nu moeten onevenredig veel betalen voor de ouderen van nu. Dat probleem kun je echter slechts geleidelijk oplossen door de AOW steeds verder over te hevelen naar pensioenregelingen waarbij eenieder vooruitspaart voor 'de oude dag'. In feite is dat echter al lang aan de gang, de AOW is niet meegegaan met de algemene stijging van de inkomens terwijl dat met de pensioenen grotendeels wel het geval is geweest. Die trend kan rustig voortgezet worden waarbij de pensioenfondsen de kans krijgen om het gat steeds op te vullen.

Verder moeten de jongeren niet zo zeuren, de welvaart waarin zij opgegroeid zijn en nu leven was pakweg 30 jaar geleden volstrekt onvoorstelbaar. En nu moeten ze misschien een procentje inleveren om de ouderen die dit toch allemaal opgebouwd hebben ook nog een beetje te laten meegenieten. Heel erg, hoor.
Voor de goede orde, ik zit qua leeftijd een beetje tussen die jongeren en ouderen in en betaal met plezier mijn AOW premie.

Dik
[verwijderd]
0
men:

bent u eigelijk wel op de hoogte? vroeger hebben ze nooit voor de aow gewerkt,!!!!! de meeste ouderen hebben een som geld van de regering gehad
omdat er een andere regeling kwam, mijn oom krijgt namelijk geen aow,
omdat hij toen van die regeling gebruik gemaakt heeft,(dat bedrag zette de
regeringvoor ieder persoonlijk opeen rekening dus dat was een persoonlijke aow?) later hebben ze dat opgeswist.

laat de regering nu voor iedereen persoonlijk een rekening openen, en daar de aow op storten, kijken wat ik in 40 tot 45 jaar zelf opgebouwd heb, reken zelf maar uit????????????????????????, nu maakt de regering het aow aan verkeerde dingen op neem zelf maar een koncluzie waar aan

taurus86
0
Voor dat we scheve vergelijkingen blijven maken: De AOW kwam er omdat de toenmalige kinderen (onze ouders) vaak heel gemeen hun ouders een beetje in armoe lieten leven. Mééer konden ze niet missen', was zo'n gezegde in de mid 50's. Daar heeft Drees een einde aan gemaakt. Tot op de dag van vandaag is AOW voor de ouderen van vandaag en niet voor de ouderen van morgen. Echter Drees heeft nooit de enorme groei in welvaart voorzien. En wat hij ook niet voorzien heeft is de enorme toename in rijkdom (stijgende onroerend goed prijzen) en tenslotte zou zijn hart hebben ge bloed als hij zou weten, dat we het toptarief van de IB van 75% naar 50% hebben teruggebracht.
Drees had je kunnen vertellen, dat er dan een ongelijke verdeling van welvaart komt. Die is er nu. En nu wordt er een voorstel gedaan aan de rijkste 15% van nederland om afstand te doen van hun AOW bijlage en wat gebeurt er, heel het kippenhok in rep en roer. De meest welvarende Nederlanders hebben nog nooit zo'n goede fanclub gehad.
[verwijderd]
0
ik wil het commentaar van de verwende jeugd wel eens horen als ze na 30 jaar hun hypotheek hebben afgelost en de bank vertelt ze doodleuk dat ze toch verder moeten gaan met hun aflossingen want anders zouden "starters"op de woningmarkt geen huis meer kunnen kopen; dit scenario is dus vergelijkbaar met dit voorstel om Aow'ers tot hun dood premie door te laten betalen
50 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 924,78 -3,41 -0,37% 18:05
AMX 881,67 -2,96 -0,33% 18:05
ASCX 1.227,20 -2,91 -0,24% 18:05
BEL 20 3.861,38 -4,05 -0,10% 18:05
Germany40^ 18.079,40 -52,57 -0,29% 21:47
US30^ 38.809,80 -34,90 -0,09% 20:20
US500^ 5.495,57 +6,54 +0,12% 21:00
Nasd100^ 19.963,20 +45,00 +0,23% 21:01
Japan225^ 38.384,70 -252,60 -0,65% 21:39
WTI 80,61 -0,06 -0,07% 20:29
Brent 84,99 -0,23 -0,27% 19:00
EUR/USD 1,0745 +0,0004 +0,04% 21:48
BTC/USD 64.828,17 -387,53 -0,59% 21:48
Gold spot 2.328,37 -1,02 -0,04% 21:03
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
DSM FIRMENICH AG 104,500 +1,550 +1,51% 17:35
PROSUS 34,335 +0,455 +1,34% 17:35
KPN 3,573 +0,035 +0,99% 17:35
Dalers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 1.153,800 -34,600 -2,91% 17:39
ASML 966,500 -17,300 -1,76% 17:37
ASMI 692,600 -9,800 -1,40% 17:35

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront