Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

gevaarlijke goodwill

283 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 » | Laatste
marique
15
gevaarlijke goodwill

Als een bedrijf een overname doet, is de overnamesom meestal hoger dan de boekwaarde van het eigen vermogen. Die ‘overwaarde’ wordt als bezit (activa) onder de post goodwill op de balans opgenomen. Vanaf 2003 is bij veel bedrijven de goodwill op de balans fors toegenomen. Dat heeft twee oorzaken:
1) de eerste oorzaak is dat in de nu achter ons liggende uitbundige jaren van groei veel bedrijven van gekkigheid niet wisten hoeveel ze wilden betalen bij overnames. Soms met een biedingenstrijd die de overnameprijs (en dus ook de goodwill) tot duizelingwekkende hoogte opdreef. Aandeelhouders, groot en klein, èn banken, verre van ricicomijdend, vonden dat allemaal geweldig! Nu denken ze daar iets genuanceerder over. Veel overnames van de laatste jaren blijken eenvoudigweg veel te duur.
2) de tweede en nog verraderlijker oorzaak is dat op goodwill sinds de invoering van IFRS in ’05 weinig of niets werd afgeschreven. Zolang de bedrijfsresultaten goed zijn, hoeft dat ook niet. Dat wordt anders bij tegenwind. Dàn kan afschrijving op goodwill (amortisatie) wèl verplicht zijn. Dat is dan dubbele pijn: minder winst door inzakkende omzet èn extra afschrijving (en wellicht ook een zwakkere solvabiliteit).

Zomaar een voorbeeld:
"Investeringen in de toekomstige BPO-doelplatforms geven onvoldoende rendement. (…) In combinatie met de verslechterde toekomstige marktkansen, blijven ook de meerjarige verwachtingen (resultaat en cashflow) negatief. Als gevolg hiervan zal een bijzondere waardevermindering (impairment) van het overgrote deel van de materiële en immateriële activa van onze BPO-activiteiten ten laste van het resultaat over 2008 plaatsvinden."
(Ordina, Pb 25/11/2008)

Ik vrees dat Ordina niet de enige is die met de goodwillbillen bloot moet. Misschien valt het bij Q408 nog mee, omdat de recessie nog niet bij alle bedrijven voelbaar is. Bedrijven kunnen dan de onvermijdelijke amortisatie nog even opschuiven naar 2009.
Amortisatie is overigens een ‘papieren’ probleem. Het heeft geen invloed op de cashflow, wèl op de boekhoudkundige nettowinst (wpa). Maar een extreme amortisatie, die niet gedekt wordt door een minimaal gelijke winstbijdrage, heeft wèl invloed op de balansverhoudingen. De solvabiliteit kan erdoor afnemen en dat verzwakt de financieringsopties.

Februari ’07, toen elke belegger nog in dromenland vertoefde, verscheen in de Duitse pers een waarschuwend artikel over de impact van goodwill. Peter ffff, wiens radar heel Europa bestrijkt, was zo attent dat artikel in onderstaande KK-draad te plaatsen.

Koffiekamer - Waardeaandelen zijn ware groeiaandelen
www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=23&t...
>>>
quote:

ffff schreef:

ffff - 16 feb 07, 16:48 | Reageer | Quote | Zoek | Dit is niet OK | Aanbevolen: 1

Omdat dit zo'n goede draad is, waarin veel aspecten met betrekking tot de waardering van aandelen wordt besproken post ik het onderstaande. In die analyse wordt duidelijk uitgelegd dat bij de waardering van de TEGENWOORDIGE koerswinstverhoudingen, na de aanpassing van de boekhoudregels 2 jaar geleden, je beslist over ANDERE koerswinstverhoudingen praat dan pakweg 5 jaar geleden. Dat heeft te maken met de afschrijvingen die momenteel minder plaatsvinden bij veel bedrijven. De auteur toont dan ook een grafiek waarbij de verhouding met de CASHFLOW een heel ander, en duidelijk verontrustender beeld oplevert, dat de markten momenteel erg duur gewaardeerd zijn.
www.faz.net/s/Rub034D6E2A72C942018B05...
<<<

Echt de moeite van het lezen waard! Zeker met de ervaring van heden afgezet tegen het ontbreken van kennis in het verleden.

De klemmende vraag is hoe je in de praktijk bij je aandelenselectie moet omgaan met het fenomeen goodwill. In de koers van een aandeel schuilt vrijwel altijd een bedrag aan goodwill. Namelijk het verschil tussen de boekwaarde van het eigen vermogen en de marktwaarde (beurswaarde). Dit verschil kun je zien als een verwachting (of speculatie) op toekomstig rendement. De huidige koersdalingen hebben ervoor gezorgd dat bij veel aandelen het verschil tussen boekwaarde en beurswaarde vrijwel is verdwenen. Er zijn zelfs aandelen die ònder de boekwaarde noteren.
Is daarmee alle verwachting op toekomstig rendement overdreven negatief? Zijn deze aandelen goedkoop? Ai, dat is zeer de vraag. Om Ordina nogmaals als voorbeeld te nemen, niemand weet wat op dit moment de feitelijke boekwaarde is, en niemand heeft zicht op het toekomstig rendement. Feit is wel dat Ordina behoorlijk in de problemen zit. Afnemende omzet, krimpende ebitmarge, amortisatie, hoge rentelasten en een onzekere toekomst vormen geen ideale mix voor optimisme. Hoe extreem laag de koers ook staat.

Het kan geen kwaad bij het beoordelen van een bedrijf de balanspost goodwill in de gaten te houden. Een gering eigen vermogen bestaande uit veel goodwill, gecombineerd met hoge rentelasten en een lage ebitmarge èn geringe groeipotentie maken een bedrijf niet bepaald recessiebestendig.

Hieronder enkele m.i. verdachte bedrijven:

__gw___ev___eb%__fk%

_913__1048___3,5___0,4__bam
_758___943___2,2___0,5__csm
2088__1665___2,9___0,8__logica
_535___634___2,7___1,4__oce
_286___253___4,6___0,8__ordina
__69____74___2,4___0,8__quirius

Het percentage is berekend van de omzet.
De gegevens ontleend aan de cijfers Q2/3-’08.
Het ev is inclusief de gw.

Er zijn ook bedrijven die stevig in het zadel zitten, zoals arcelor, asml, dsm, rds, boskalis, vopak en smit. Alle met hoge ebitmarges, geringe financieringskosten, een hoog eigen vermogen met weinig goodwill.

marique
marique
0
quote:

BJL schreef:

heijmans
wavin
Ik kan nog een tiental zwakke bedrijven èn sterke bedrijven noemen. Het ligt er ook een beetje aan waar je het accent legt.
marique
0
quote:

BJL schreef:

tomtom mag ook niet ontbreken denk ik
Koffiedik. Zolang TT omzet en ebitmarge op peil weet te houden, krijgt de wpa wèl een flinke dreun, vanwege de forse rentekosten, maar is er weinig gevaar van amortisatie.
Het wordt anders als de huidige financieringsconstructie gebaseerd is op sterke omzetgroei. Want dan gaat het pijn doen.
[verwijderd]
0
tsja, denk dat goodwill van tele atlas weggegooid geld is aangezien het bedrijfsresultaat negatief tot nihil is van tele atlas en er wel dikke rente betaald moet worden. daarnaast zullen banken lastig gaan doen over convenanten en kredieten. zie de operationele cashflow ook hard achteruitlopen.

dat tesamen met ontwikkelingen in de autobranche ... denk dat spijt gaan krijgen van overname tele atlas.
marique
1
M.i. was de overname van TA niets anders dan door marketing-/concurrentieoverwegingen geforceerd.
De hoge ebitmarges van TT waren sowieso op lange termijn niet houdbaar. Toenemende concurrentie gecombineerd met geleidelijk toenemende verzadiging van de markt sluiten hoge marges uit.
Kan weleens zijn dat de huidige krimp voor TT een 'blessing in disguise' is. Krimp is een situatie waarin zwakke aanbieders het eerst het loodje leggen. Ik zie TT, ondanks de financiële duimschroeven, nog niet als een zwakke speler.

marique
[verwijderd]
0
ben niet echt thuis in die markt qua concurrenten, maar zie dat Garmin het wel een stuk beter doet (qua omzet, winst en cashflow) en een stuk betere balans heeft.
Mr Greenspan
0
quote:

marique schreef:

M.i. was de overname van TA niets anders dan door marketing-/concurrentieoverwegingen geforceerd.
De hoge ebitmarges van TT waren sowieso op lange termijn niet houdbaar. Toenemende concurrentie gecombineerd met geleidelijk toenemende verzadiging van de markt sluiten hoge marges uit.
Kan weleens zijn dat de huidige krimp voor TT een 'blessing in disguise' is. Krimp is een situatie waarin zwakke aanbieders het eerst het loodje leggen. Ik zie TT, ondanks de financiële duimschroeven, nog niet als een zwakke speler.

marique
Wat de precieze reden is van de overname is m.i. iets minder belangrijk. TT heeft de hoofdprijs betaald voor TA, of een goodwill impairmentlast noodzakelijk is hangt af de verdisconteerde kasstromen. Zelfs al kunnen de marges op peil gehouden worden, dan nog is een impairmentlast mogelijk (als bij de overname een hogere omzet en groei van de marges als leidraad is genomen).
NB afschrijving en amortisatie is niet meer de juiste term (zoals je al aangaf wordt er niet meer geamortiseerd op goodwill maar wordt 1 keer per jaar een impairmenttest uitgevoerd, of vaker als daar aanwijzingen voor zijn).
Toen deze impairmentonly benadering verplicht is geworden waarschuwden al vele vooraanstaande personen (o.a. in de accountancy branche) voor hele grote problemen indien een economische tegenwind zou gaan opsteken. In het verleden waren goodwillimpairment testen ook van toepassing, echter werd hier veel minder streng mee omgegaan (zie KPN waar al lang bekend was dat een afboeking nodig was in 2001). Daarnaast was een deel van de goodwill inmiddels al verdwenen door de amortisatie.
Tevens was de afgelopen (ik meen de zesde) overnamehype wederom een record (zowel qua aantal als qua bedragen), en is de huidige economische situatie ongekend slecht. De goodwillimpairmentlasten zullen dan ook zeer groot gaan zijn.
slecht. De goodwillimpairmentlasten zullen dan ook zeer groot gaan zijn.
Mr Greenspan
0
quote:

BJL schreef:

tsja, denk dat goodwill van tele atlas weggegooid geld is aangezien het bedrijfsresultaat negatief tot nihil is van tele atlas en er wel dikke rente betaald moet worden. daarnaast zullen banken lastig gaan doen over convenanten en kredieten. zie de operationele cashflow ook hard achteruitlopen.

dat tesamen met ontwikkelingen in de autobranche ... denk dat spijt gaan krijgen van overname tele atlas.
Spijt krijgen? Dat zullen ze al hebben lijkt me.
Het is evident dat ze er nu veel minder voor zouden moeten betalen.
marique
0
quote:

Mr Greenspan schreef:

De goodwillimpairmentlasten zullen dan ook zeer groot gaan zijn.
Mr. G.
Dank voor je aanscherping.
Is goodwillimpairmentlast nu de officiële term?

marique
golden gecko
1
quote:

BJL schreef:

tsja, denk dat goodwill van tele atlas weggegooid geld is aangezien het bedrijfsresultaat negatief tot nihil is van tele atlas en er wel dikke rente betaald moet worden. daarnaast zullen banken lastig gaan doen over convenanten en kredieten. zie de operationele cashflow ook hard achteruitlopen.
In zeker zin lijkt het op de numico case waarbij door een mislukte overname alle balans verhoudingen naar zijn mallemoer waren, oa een negatief eigen vermogen, maar waarbij onderliggend er een zeer sterk bedrijf stond met een goede cash flow.

Nu is de cash flow van TomTom lang niet zo sterk maar als losstaand bedrijf is TomTom sterk genoeg om dit uit te zitten.

En dan gaat het weer lijken op de mobieltjes maker sector waarbij er enkele sterke over blijven en de rest er uit wordt geschud. Als je nu naar TomTom kijkt kwa marktaandeel zit het zeer goed gepositioneerd.

mvg, Goldengecko
[verwijderd]
1
Als ik het goed begrijp, kan een bedrijf, met een behoorlijk marktaandeel, een behoorlijke winstverwachting, dat ook in staat is zijn leningen af te betalen, door een aantal boekhoudkundige regeltjes naar de gallemiezen geholpen worden.
Leve de regeltjes.
Pacito
marique
0
quote:

Pacito schreef:

Als ik het goed begrijp, kan een bedrijf, met een behoorlijk marktaandeel, een behoorlijke winstverwachting, dat ook in staat is zijn leningen af te betalen, door een aantal boekhoudkundige regeltjes naar de gallemiezen geholpen worden.
Dan begrijp je het NIET goed, Pacito :-).

marique
[verwijderd]
0
quote:

Pacito schreef:

Als ik het goed begrijp, kan een bedrijf, met een behoorlijk marktaandeel, een behoorlijke winstverwachting, dat ook in staat is zijn leningen af te betalen, door een aantal boekhoudkundige regeltjes naar de gallemiezen geholpen worden.
Leve de regeltjes.
Pacito
Zo is het Pacito!

Daar hebben de banken en verzekeraars nu ook zo'n vreselijke last van. Maar als de markt en de handel weer aantrekt werkt het natuurlijk ook wel weer de andere kant op. Dan worden de bedrijven plots weer snel rijker en rijker. Of zullen ze de boekwaardes dan weer niet zo snel opwaarts aanpassen om afrekenen met de fiscus te vermijden?
marique
0
quote:

Paulus29 schreef:

Of zullen ze de boekwaardes dan weer niet zo snel opwaarts aanpassen om afrekenen met de fiscus te vermijden?
Nooit geweten dat opwaartse aanpassing van de boekwaarde fiscaal wordt belast. Waar kan ik concrete info daarover vinden?

marique
[verwijderd]
0
Waar het om gaat is toch dat TT zijn leningen kan blijven afbetalen. Als dat het geval is, kun je het bedrijf wel de duimschroeven aan gaan draaien, maar daar maak je het slechter mee, niet beter.
Pacito
[verwijderd]
0
quote:

Paulus29 schreef:

Of zullen ze de boekwaardes dan weer niet zo snel opwaarts aanpassen om afrekenen met de fiscus te vermijden?
Er bestaat een fiscale en een commerciële balans. De eerste is bepalend voor belastingheffing en de 2e voor dividend en dergelijke.

Mr Greenspan
0
quote:

marique schreef:

[quote=Mr Greenspan]
De goodwillimpairmentlasten zullen dan ook zeer groot gaan zijn.
[/quote]
Mr. G.
Dank voor je aanscherping.
Is goodwillimpairmentlast nu de officiële term?

marique
Ook bedankt voor het opstarten van dit draadje.
Er zijn volgens mij diverse benamingen voor. Sommigen noemen het een 'goodwill impairment last', anderen noemen het een 'goodwill impairment' of een 'bijzondere waardevermindering van goodwill'.
283 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 904,77 -7,46 -0,82% 15:58
AMX 920,23 -12,93 -1,39% 15:58
ASCX 1.235,51 -18,53 -1,48% 15:43
BEL 20 3.926,85 -21,23 -0,54% 15:58
Germany40^ 18.496,20 -181,67 -0,97% 15:58
US30^ 38.499,90 -379,20 -0,98% 15:58
US500^ 5.270,79 -40,51 -0,76% 15:58
Nasd100^ 18.772,30 -121,20 -0,64% 15:58
Japan225^ 38.383,10 -588,30 -1,51% 15:57
WTI 79,64 -0,49 -0,61% 15:58
Brent 83,72 -0,44 -0,52% 15:58
EUR/USD 1,0839 -0,0021 -0,19% 15:58
BTC/USD 67.786,01 -543,62 -0,80% 15:59
Gold spot 2.345,53 -15,78 -0,67% 15:58
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
KPN 3,449 +0,033 +0,97% 15:42
SHELL PLC 33,005 +0,205 +0,63% 15:42
RELX 40,160 -0,080 -0,20% 15:42
Dalers Laatst +/- % tijd
ArcelorMittal 23,070 -0,870 -3,63% 15:42
ADYEN NV 1.175,200 -36,400 -3,00% 15:42
PROSUS 33,775 -0,795 -2,30% 15:42

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront