NPEX « Terug naar discussie overzicht

Meedoen met HAL in bouwmaterialen: TABS Holland

529 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27 » | Laatste
shaai
7
Meedoen met HAL in bouwmaterialen: TABS Holland

TABS Holland, een volkomen onbekende naam in financieel Nederland, maar is een van de oudste Nederlandse bedrijven, met onderdelen die teruggaan naar begin 1800. Dit bedrijf is marktleider in bouwmaterialen, met namen als PontMeyer, Jongeneel, Heuvelman en Eecen. De voorloper van het bedrijf stond vroeger op de incourante markt, eerst als Kunst Houthandel, toen als Kunst Oberman en vervolgens als Houtgroep Eecen Nederland. In 2000 fuseerde Houtgroep Eecen met PontMeyer. In 2015 werd een belangrijke mijlpaal bereikt door de overname van de Deli Maatschappij van Deli Building Supplies, waardoor via een verdubbeling een marktleider ontstond. Toen werd gekozen voor de naam Timber and Building Supplies Holland, Vandaar TABS. Ten tijde van de fusie had het bedrijf een omzet van 600 miljoen euro met 1500 medewerkers. De omzet (en winst) is afgelopen jaar fors gegroeid.

Dit bedrijf is als oer-Hollands bedrijf de moeite waard. Daar komt bij dat het voor veel beleggers prettig is te beleggen in een bedrijf, dat zij begrijpen, zoals Warren Buffett ook altijd zegt. De bouwsector komt uit een diep dal en profiteert nu van de opgang. De bedrijven van TABS zijn lean en mean uit de crisis gekomen, PontMeyer iets meer dan de Deli bedrijven, en ze profiteren nu snel van de betere markt. Daarboven was de timing van de overname in 2015 perfect. De twee leden van de Raad van Bestuur zijn erg goed op hun taak berekend, en daarboven zit een serieuze Raad van Commissarissen. En als extra asset is er de HAL.

De HAL, misschien de beste belegger van Nederland is sinds 2000 aandeelhouder van het bedrijf en heeft haar belang steeds verder uitgebreid. Dat bedraagt nu ruim 78%, de HAL heeft een commissaris, die zich actief met de gang van zaken bemoeit. HAL heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de overname van de Deli bedrijven. Waarschijnlijk mede daardoor kon een buitengewoon aantrekkelijke transactie worden gerealiseerd.

Het is misschien niet iedereen bekend hoe de HAL opereert. Uit onderstaande link komt de volgende zin:
´´Geduld hebben en kralen rijgen zijn de toverwoorden. Wachten tot de gewenste asset voor de juiste prijs te koop is en dan bliksemsnel toeslaan´´.
Dat heeft de HAL ook gedaan met de overname in 2015 van Deli, de column is lezenswaardig.
www.iex.nl/Column/260930/HAL-van-de-l...

De HAL verkoopt ook met enige regelmaat belangen, als de juiste prijs kan worden gemaakt. De HAL laat zich nooit uit over haar plannen. De bedoeling bij TABS is om eerst de synergie van de fusie te gaan realiseren, die is geschat op minimaal 8 miljoen en moet in 3 jaar bereikt worden. Daarna  zijn er verschillende mogelijkheden. Een gang naar de officiële beurs, een verkoop aan een strategische partij, of wellicht het bestaande bedrijf gebruiken om nog sterker in de markt komen te staan. In elk geval zullen de komende jaren gebruikt worden om het bedrijf te optimaliseren en de synergie te realiseren. Financieel staat het bedrijf er goed voor, en de winsten zijn hoog.

De aandelen zijn verhandelbaar op de NPEX, de opvolger van de incourante markt. Er zijn maar weinig aandelen beschikbaar. Er zijn naast HAL nog 2 grote aandeelhouders, w.o. de Raad van Bestuur met 6,5%, slechts ong. 1,5% staat bij derden uit. Daarnaast is een handicap dat de NPEX een veilingsysteem heeft, net als Ebay. Een verkoper kan een aantal aandelen in de verkoop geven, en op de einddatum om 12.00 uur heeft de hoogste bieder de aandelen, mits de limiet gehaald is. Dit veilingsysteem werkt slecht in het geval van handel in aandelen. Een koper kan geen biedkoers inleggen, een bieder wordt heel vaak in de laatste seconde met enkele centen overboden, het heeft dus geen zin om voorafgaand aan het slot van de biedtermijn steeds tegen elkaar op te bieden, beter is te wachten tot één seconde voor 12.00 uur, dan kun je de stukken goedkoop op de kop tikken. Dat alles leidt er toe dat veel beleggers geen interesse meer hebben als ze enkele malen overboden worden, die haken af, en de koers blijft relatief laag. De aandelen zijn recent voor rond de 20 of iets daarboven verhandeld, als er een normaal orderboek zou zijn, met bied en laat koersen, zou er een normale handel kunnen ontstaan en zou de koers veel meer de werkelijke waarde van het bedrijf weerspiegelen. De aandelen die recent verhandeld zijn deden dat op een zeer lage koers/winst-verhouding.

De NPEX is zich van deze problemen bewust en bekijkt in hoeverre verbeteringen mogelijk zijn.
Het openen van een rekening bij de NPEX is buitengewoon simpel, door in te loggen op hun website www.npex.nl is dat zo te regelen en brengt geen kosten met zich mee. Hieronder de link naar de aandelen TABS:

fbs.npex.nl/web/site/default.aspx?l=N...

Het aantal aandelen dat te koop is verschilt. Soms zijn het kleine postjes zoals nu, soms ook wat grotere postjes van 100 of enkele honderden aandelen. Een beetje kip-ei verhaal. Door de lage koers is er niet veel aanbod en een koper kan geen hogere biedkoers neerleggen, dus de handel floreert niet erg.
Toch zou een verlevendiging van de handel leuk zijn, nieuwe beleggers kunnen hun intrede doen, het bedrijf wordt meer zichtbaar bij beleggers, de aandeelhoudersvergadering krijgt nieuwe gezichten, de bedrijfsbezoeken krijgen nieuw bloed, kortom, ook op de financiële markt kan het bedrijf zichtbaarder worden. Dat is in eerste instantie het doel van deze bijdrage.

Nader bericht over de cijfermatige gang van zaken volgt zodra de cijfers over 2016 gepubliceerd worden, incl. wat verdere toelichting geven op de bedrijfsmatige gang van zaken en de toekomst.
[verwijderd]
0
Leuke bijdrage, dank je wel. Ik ben ook aandeelhouder TABS en zal de berichten met belangstelling volgen.
Voor de ´oudjes´ onder ons, die dat nog hebben meegemaakt, vroeger stonden er veel houthandels op de beurs. William Pont, Holdoh-Houtunie, die rond 1990 werd overgenomen door Jongeneel en nog wat kleinere. TABS is nu een concentratie van de eerste 3 genoemden en de nodige kleinere bedrijven, die niet beursgenoteerd waren maar familiebedrijven.
BK85
0
Ik heb PontMeyer en nu dus TABS al een tijdje in het vizier maar vond NPEX iets te complex. Bewegen de koersen een beetje mee met positieve/negatieve jaarcijfers?
[verwijderd]
0
Je kunt hier de ontwikkeling van de handel op NPEX zien:

fbs.npex.nl/web/site/default.aspx?m=f...

En hier zie je de perspublicaties over de resultaten:

tabsh.nl/tabshollandpubli.php?DOC_INS...

De jaarverslagen zijn ook op de website te vinden.

shaai
0
@Berry,
Jammer, gezien hoe de koers gaat:
quote:

shaai schreef op 6 februari 2017 21:14:

De handel op NPEX neemt toe, en het aandeel (en imo het bedijf) gaat nu al een hele tijd crescendo, en imo ziet het er voor de bouwsector in NL ook goed uit.

Uiteindelijk is het een serieus bedrijf en is het aandeel van 6 euro in 2012 en 2013, naar 8 in 2014, 11 in 2015 en snel naar 19 in 2016 en nu inmiddelks net boven de 20 in 2017 gegaan.
Imo is NPEX handelssysteem meer onhandig voor aandelen, maar niet echt complex.
Wat ik ivm de overname ook een sterk punt vind is dat Schouten de CEO Deli nog heel goed kende, niet alleen als concurrent, maar ook omdat ie daar al 7 jaar had gewerkt als directeur (Managing Director)
BK85
0
[verwijderd]
0
Ik krijg net het persbericht in de mail. Het resultaat is nog niet helemaal te duiden, omdat de financiele gegevens erg beknopt zijn, dat zal op het jaarverslag moeten wachten.De indruk bestaat dat er in het 2e halfjaar een aantal bijzondere lasten zijn genomen, dat zal later wel blijken. Op basis van de gerapporteerde winst is de WPA 4,18 euro. Dat maakt meteen duidelijk hoe laag de koers van het aandeel op de NPEX is, minder dan 5x de winst(zelfs cum 0,84 cent dividend). En dat terwijl de vooruitzichten buitengewoon goed zijn, zoals het bedrijf zelf aangeeft. Daar komt bij dat de syergievoordelen komende jaren in de resultaten tot uitdrukking komen, dat de rentelasten zullen dalen (een 8% achtergestelde lening van 12,5 miljoen is op 1 oktober jl. afgelost, en de bankschulden zijn fors verminderd), de omzetgroei zal positief uitwerken op de resultaten. Enz.

Verdere groei resultaten TABS Holland
Omzetstijging van 54% tot €650 miljoen (2015: €422 miljoen)

Kostenstijging 50% ten opzichte van 2015
Operationeel resultaat voor incidentele posten €39,5 miljoen (2015: €24,5miljoen)

Nettoresultaat €28,3 miljoen (2015: €15,4 miljoen)
Anne Schouten, bestuursvoorzitter van Timber and Building Supplies Holland:
“In 2016 groeide de Nederlandse economie met ongeveer 2,5%. De bouwsector profiteerde hiervan, het productievolume groeide sterk. Het was opnieuw de woningbouw die een explosieve groei realiseerde. Net als in 2015 groeide de nieuwbouw fors , maar de herstel- en verbouwproductie nam nog sterker toe.
Er werd geprofiteerd van de dynamiek op de woningmarkt met veel verhuizingen en transformaties van kantoren naar woningen, relatief meer activiteit van corporaties in de bestaande voorraad en extra investeringen in duurzaamheid. De werkgelegenheid nam in de sector toe met 10.000 arbeidsjaren.
De vooruitzichten voor 2017 en 2018 zijn eveneens gunstig. Volgens de meest recente rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw blijft de woningbouw
de belangrijkste groeisector en trekt de groei geleidelijk ook aan bij de utiliteitsbouw en de infrastructuur.
Op middellange termijn (2019-2022) kan de bouwsector een solide groei realiseren van gemiddeld 2% per jaar. Het productieniveau komt dan weer boven het niveau te liggen van voor de crisis.
In september 2015 nam PontMeyer N.V. de aandelen over van Deli Building Supplies B.V. en kwam het nieuwe bedrijf Timber and Building Supplies Holland N.V.(TABS Holland)
tot stand De strategie is het zelfstandig voortzetten van de bedrijven en samenwerken in de backoffice. De bedrijfsnamen zijngehandhaafd en de bedrijven blijven concurreren in de markten waarin zij opereren. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen van TABS Holland droegen bij aan de groei van de resultaten.
De focus lag op de behoefte van de klanten, vergroting van de aantrekkelijkheid van de formule, verbetering van de service, kostenmaatregelen, strak werkkapitaalbeheer en een verantwoord investeringsniveau. De medewerkers van
TABS Holland hebben hard gewerkt en goed ingespeeld op de groeiende markt.
In 2017 gaan we door op de ingeslagen weg. We zijn blij met de loyaliteit
van onze klanten.”
Toelichting op de resultaten
Het jaar 2016 is het eerste volledige boekjaar voor de nieuwe groep TABS Holland, in de jaarrekening van 2015 waren de cijfers van de voormalige Deli Building Supplies bedrijven voor slechts vier maanden meegenomen. Dit maakt de vergelijking van de jaren vanzelfsprekend moeilijk. De omzet steeg tot € 650 miljoen (2015: €
422 miljoen) en het operationeel resultaat exclusief incidentele posten tot € 39,5 miljoen (2015: € 24,5 miljoen).
Het netto resultaat was € 28,3 miljoen (2015: € 15,4 miljoen). De schade die de TABS Holland bedrijven leden door faillissementen was wederom kleiner dan het vorige jaar.
De omzetstijging van de bedrijven is globaal gelijk aan de markt. Het aantal fte’s daalde van 1.400 naar 1.396, bij de voormalige PontMeyer bedrijven was sprake van een lichte toe-name, bij Jongeneel en Astrimex nam het aantal fte iets af, respectievelijk ten gevolge van de verkoop van Jongeneel Projecten en de sluiting van Nivam. De kostenstijging was door diverse efficiëntiemaatregelen laag. De achtergestelde lening die werd opgenomen voor de financiering van de overname is in 2016 volledig afbetaald. Daarnaast is de bankschuld met 20% afgebouwd. Door de stijgende markt en door synergievoordelen boekte TABS Holland in haar eerste volledige boekjaar een tevredenstellend operationeel en netto resultaat.
Dividend
De onderneming stelt voor om over 2016 dividend uit te keren ter waarde van € 5,7 miljoen,
oftewel € 0,84 per aandeel
.
Profiel
TABS Holland is een vooraanstaande leverancier van hout en bouwmaterialen op de
Nederlandse markt van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Dankzij de klantgerichte
benadering, het complete assortiment en de hoge servicegraad is TABS Holland
dé partner voor bouwend Nederland.
De activiteiten van TABS Holland bestaan uit verschillende bedrijven:

de landelijke hout en bouwmaterialenhandels PontMeyer met 45 vestigingen en
Koninklijke Jongeneel met 44 vestigingen en twee Megamat vestigingen;
de importeurs/groothandels Heuvelman Hout (twee vestigingen), RET Bouwproducten,
Hillegersbergsche Gevelproducten, Centrop Houtimport, Trima, Houthandel Van Dam en
Astrimex (twee vestigingen);en timmerfabriek Houtindustrie Opmeer.
shaai
0
Meest opmerkelijke is de positieve ondertoon, dat doen ze normaal nooit, en het dividend van 0,84 cent is ook niet enorm krenterig, gelet op dat de achtergestelde lening al helemaal is terugbetaald en ook nog 20% van de bankschuld.
BK85
0
Dividend van € ,84 is bij huidige koers NPEX 4,1%. Dat is inderdaad niet krenterig.
[verwijderd]
0
De bankschuld was ult. 2015 114 miljoen, een 20% afbouw zou dik 22 miljoen zijn, met de aflossing van de achtergestelde lening komen we op ruim 34,5 miljoen.Dat is dus meer dan de netto winst. Als dit zo doorgaat is TABS in 2 jaar vrijwel schuldenvrij.
www.tabsh.nl/Resources/2015.pdf

Net enige handel, kleine postjes, op NPEX rond de 21,10 incl. 0,84 cent dividend.Dus ex-dividend 20,26. KW-verhouding winst 2016 is dan 4,85. Als ik conservatief een WPA 2017 van 4,60 neem komt de KW uit op 4,4. Dat zijn koers-winst verhoudingen die ik me wel uit de jaren 70 kan herinneren, toen waren aandelen heel goedkoop.
Tsja, bij dit soort verhoudingen is het geen wonder dat van de bestaande aandeelhouders nauwelijks iemand wil verkopen.
shaai
0
[verwijderd]
0
Uit het FD:

Tabs Holland positief over vooruitzichten bouwsector

Leverancier van hout- en boutmaterialen Tabs Holland heeft het jaar met stevige plussen afgesloten. Het voormalige PontMeyer profiteert wederom van het herstel in de bouwsector. Het operatoneel resultaat voor bijzondere posten nam met 61% toe tot €39,5 mln. De nettowinst ging met 84% omhoog tot €28,3 mln.

Het jaar 2016 was het eerste volledige boekjaar van Tabs Holland, dat een jaar eerder Deli Building Supplies overnam. Wel laten de cijfers zich moeilijk vergelijken, omdat in de jaarrekening van 2015 de resultaten van de Deli-bedrijven voor vier maanden in de eindafrekening van Tabs zijn meegenomen.

Kosten

De groep, met PontMeyer, Trima, Megamet en Jongeneel als zelfstandige bedrijven, realiseerde vorig jaar een omzet van €650 mln, tegen €422 mln in twaalf maanden ervoor. 'Vrijwel alle bedrijfsonderdelen droegen bij aan de groei van de resultaten', zegt bestuursvoorzitter Anne Schouten in een schriftelijke verklaring. De kostenstijging van ten opzichte van 2015 bedroeg 50%. Door diverse effenciencyslagen was de stijging laag volgens het bedrijf. Schouten stelt dat de focus het afgelopen jaar verder lag op 'strak' werkkapitaalbeheer en een 'verantwoord' investeringsniveau.

Gunstige omstandigheden

Tabs Holland, met circa 1400 voltijdbanen, ziet de vooruitzichten voor dit en komend jaar als 'gunstig'. De groep wijst op de 'solide' groei van de bouwsector waardoor de vraag naar bouwmaterialen zal toenemen. Daarnaast is de financiële schade veroorzaakt door faillissementen ook het afgelopen jaar weer afgenomen.

HAL heeft 78,1% van de aandelen Tabs Holland in handen. De overige aandelen zijn genoteerd aan mkb-beurs NPEX. De bouwmaterialengroep is voornemens €0,84 aan dividend per aandeel uit te keren oftewel €5,7 mln.
shaai
0
waar eerder in mijn post stond dat er 1,5 bij derden uitstaat, is dat een kleine 3%, naast HAL en andere grootaandeelhouders zoals de directie.
shaai
1
De AVA zal eerste helft mei zijn, zoals gebruikelijk.
En ik 'verkoop entreetickets' :-)

Op de AVA wordt altijd veel info gegeven, er is een presentatie, en uitgebreide ruimte voor vragen, en vaak een bekend groepje dat PM/TABS heel goed kent, soms als jarenlange aandeelhouder, soms als (voormalig) (groot)aandeelhouder/eigenaar van een van de overgenomen bedrijven uit het verleden, een enkele professionele belegger die privé aandeelhouder is, voormalig werknemers etc: gevarieerd en kennisrijk publiek, dat goed te woord wordt gestaan.
Als aandeelhouder kun je ook ieder jaar aan een bedrijfsbezoek deelnemen.

Om meer en bredere aandacht/aandeelhouders te bewerkstelligen heb ik enkele verkooporders van 1 aandeel, dus in feite zogeheten toegang AVA-aandelen ter verkoop ingelegd op de NPEX.
Bieden onder de 30 heeft geen zin, omdat zelfs op die koers de kw 6,5 is en dat is imho erg laag. Dat zou ik ook als reële prijs zien om meer stukken te verkopen, maar wie wil kan plukjes nu dus goedkoper kopen, iets boven de 21 recent. Met 30eur voor een enkel aandeel betaal je dus een premie van minder dan een tientje als entreeprijs :-)

Zo wil ik mensen in de gelegenheid stellen om met het bedrijf kennis te maken, aangezien dat ook de bedoeling van dit initiatief was. Meer aandacht lijkt mij goed voor (de koers van) TABS, zeker als HAL tzt gaat besluiten om het naar de reguliere beurs te brengen, waarop ik hoop.

Bij de NPEX zijn de kosten 0,5% van de ordergrootte, dus dat is ook geen probleem voor die kleine orders. Ik neem aan dat de NPEX ook blij zal zijn dat meer mensen een rekening openen, ook als het in eerste instantie voor een kleine order is. Rekening openen is trouwens fluitje van een cent.

Ik zie het wel hier in de reacties, of via NPEX als er belangstelling is voor de aandelen/entreebewijzen.
shaai
0
Het dividend wordt natuurlijk pas op de AvA vastgesteld, dus dat volgt na 9 mei.

De AvA vindt dit jaar plaats op dinsdag 9 mei a.s. om 14.00 uur.
 
In de aankondiging van de AvA die ruim van tevoren op de website van TABS Holland verschijnt en in een landelijk dagblad, vindt u de aanmeldprocedure en het tijdschema voor de dividendbetalingen, waaronder de betaaldatum en ex-dividend datum.
shaai
0
goede cijfers en nu ook dividend aangekondigd helpen:
handel op 21,62 vandaag en meerdere bids voor de komende weken op 21,50

fbs.npex.nl/web/site/default.aspx?m=f...
[verwijderd]
0
Reuters meldt dat #VolkerWessels nog voor de zomer naar de beurs wil voor 2 miljard euro. Mei en juni worden genoemd als mogelijkheid.

VolkerWessels posted earnings before interest, tax, depreciation and amortization of 254 million euros on a turnover of 5.5 billion euros last year.

Peers such as Oranjewoud, Vinci, ACS , Strabag and Porr trade at 6 to 9 times their expected annual core earnings.

Volker gaat dus tegen een prijs aan de bovenkant van de genoemde range naar de beurs, moet nog wel lukken. Ik zou denken dat een handelsbedrijf flexibeler is dan een grote bouwonderneming, dus dat een TABS een iets hogere multiple zou mogen hebben, Zeg 10x het operationeel resultaat. Dan praten we over een waarde van 400 miljoen en een waarde per aandeel van 58 euro per aandeel. Die prijs zou haalbaar zijn bij een beursgang of verkoop aan een strategische partij, maar is uiteraard afhankelijk van de HAL.
Ik ga wel met interesse dei beursgang van VolkerWessels volgen.
BK85
0
Interessant! Dat is een toename van €36 per aandeel (gem. koers NPEX €22) of 61%. Dat moet ook een leuke toename in koers HAL opleveren.
[verwijderd]
0
Voor HAL zijn dit kleinere bedragen, enkele honderden miljoenen. Kijk wat ze op Grandvision (5 miljard op basis van 20 euro p.a. minus 800 mijoen boekwaarde) en in mindere mate op Audionova (830 miljoen) gemaakt hebben.Maar het valt wel op dat HAL ook wel meer verkoopt, zoals verder Nationale Borg,InVesting en Navis Capital Partners.De netto vermogenswaarde is ruim 13 miljard, dus het gaat om enkele procenten van de waarde van HAL.
Maar het is natuurlijk duidelijk dat HAL een enorm succesvol belegger is, waar je goed mee in een schuitje kan zitten.
529 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 23 24 25 26 27 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 907,38 -4,85 -0,53% 13:57
AMX 923,57 -9,59 -1,03% 13:57
ASCX 1.241,09 -12,95 -1,03% 13:42
BEL 20 3.947,35 -0,73 -0,02% 13:57
Germany40^ 18.529,70 -148,17 -0,79% 13:57
US30^ 38.635,40 -243,70 -0,63% 13:57
US500^ 5.276,57 -34,73 -0,65% 13:57
Nasd100^ 18.755,60 -137,90 -0,73% 13:57
Japan225^ 38.466,00 -505,40 -1,30% 13:47
WTI 80,42 +0,29 +0,36% 13:57
Brent 84,44 +0,28 +0,33% 13:56
EUR/USD 1,0848 -0,0012 -0,11% 13:57
BTC/USD 67.754,78 -574,85 -0,84% 13:54
Gold spot 2.340,52 -20,79 -0,88% 13:57
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
SHELL PLC 33,300 +0,500 +1,52% 13:42
KPN 3,456 +0,040 +1,17% 13:42
ASR Nederland 46,670 +0,050 +0,11% 13:42
Dalers Laatst +/- % tijd
ArcelorMittal 23,280 -0,660 -2,76% 13:42
ADYEN NV 1.181,600 -30,000 -2,48% 13:42
PROSUS 33,870 -0,700 -2,02% 13:42

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront