Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Goud / Zilver / USdollar / Olie - Deel 5

3.200 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 » | Laatste
!@#$!@!
0
Dankzij het herstel op vrijdag is er in euro's nog steeds hoop. Ondanks een tijdelijke breuk is de koers weer boven de lange termijn opgaande steun gekropen.

Bijlage:
[verwijderd]
1

thebullionhouse.nl/goud-prijs/goudpri...

Goudprijs in andere valuta, wat meeste beleggers niet weten
11 november 2014 in Goud
Goudprijs in andere valuta presteert best goed dit jaar. Wanneer je berichten leest in de media dan heeft de goudprijs het niet best gedaan. De gemiddelde belegger weet dat de goudprijs is gedaald maar dit is niet helemaal waar. Als belegger in de Eurozone weeg je je vermogen in Euro’s. Interessant om te inventariseren wat de goudprijs heeft gepresteerd in de belangrijkste valuta.
Goudprijs in andere valuta stijgt is de meeste gevallen
De goudprijs is in Amerikaanse Dollars gedaald dit jaar. Dat is waar bijna iedereen het over heeft. Niet terecht in onze ogen. In de negen belangrijkste valuta’s is goud in vijf gevallen gestegen. In een valuta, de Australische Dollar, is goud gelijk gebleven. De goudprijs in Dollars is dit jaar 3,6% gedaald. Goud gemeten in de Indiase Roepie daalde met 3,8% en is daarmee de valuta waarin de goudprijs het sterkste daalde. Ook in Chinese Yuan of Renminbi daalde de goudprijs met 2,3% in 2014.
De goudprijs in Euro’s, Britse Pond, Canadese Dollar, Japanse Yen en de Zwitserse Franc is gestegen in 2014. Goud is in de meeste valuta’s een winstgevende investering geweest. Opvallend is dat de goudprijs in Euro’s het hards is gestegen met 6,9%. Positie nummer 2 is voor de goudprijs gemeten in de Japanse Yen, met 5,3%. Eigenlijk zou de bovenstaande anders vertaalt moeten worden. De prestatie van de goudprijs in andere valuta geeft in feite aan hoe zwak of hoe sterk de valuta is. In dit geval is de Indiase Roepie de sterkste valuta gebleken in het afgelopen jaar gevolgd door de Amerikaanse Dollar. De Euro was het zwakst gevolgd door de Japanse Yen. Goud meet de prestaties van valuta’s en niet andersom.
De goudprijs gemeten in de negen belangrijkste valuta’s is met 1,29% gestegen. De goudprijs geeft dus aan dat de negen valuta’s gemiddeld 1,29% minder waard zijn geworden.
Goudprijs is afgelopen 10 jaar met 11,73% per jaar gestegen
Beleggers die fysiek goud kopen kiezen in veel gevallen voor een belegging voor de langere termijn. De prestaties van de goudprijs in andere valuta maar ook in de Amerikaanse Dollar zijn uitstekend in de afgelopen 10 jaar. Goud gemeten als gemiddelde in de negen valuta’s steeg met 11,73% per jaar gedurende een periode van 10 jaar. Kortom de belangrijkste valuta’s zijn in een periode van 10 jaar tijd bijna 12% per jaar minder waard geworden.
De munt die het meest van zijn waarde verloor de afgelopen 10 jaar was de Indiase Roepie. De goudprijs is in Roepies met 15,1% per jaar gestegen. De meeste beleggers hebben dit rendement waarschijnlijk niet gemaakt. Goud in de Britse Pond steeg met 14,2% per jaar. De Chinese Yuan bleek de sterkste munt in het rijtje. De Yuan verloor de afgelopen 10 jaar gemiddeld 8,7% per jaar van haar waarde. In Euro’s steeg goud 12,9% per jaar. De Euro verloor dus iets meer dan het gemiddelde van 11,73%.
Bovenstaande cijfers geven aan dat de valuta’s zeer slecht hebben gepresteerd in een periode van 10 jaar tijd. Aan de andere kant is het niet zo vreemd gezien de enorme bedragen die de centrale banken van de desbetreffende landen hebben gecreëerd.
De goudprijs, gemeten in Russische Roebels, is in de afgelopen 6 maanden met 20% gestegen. De Westerse sancties hebben enorme impact gehad op de waarde van de Roebel. Onderstaand een grafiek van goud in Russische Roebels.
Gold Price Per Ounce 6 Months History
“Anytime you can trade paper wealth for gold is a good day”
[verwijderd]
0


slimbeleggen.net/sterke-dollar-kan-ui...

Sterke dollar kan uitdraaien in een horror-scenario
overzicht
10 november 2014
geen reacties
Big Picture, Commodities, Economie, Emerging Markets, Munten

Sterke Amerikaanse dollar slecht nieuws

De gevolgen van een nieuwe stierenmarkt in de Amerikaanse dollar gaan veel verder dan alleen de impact op grondstoffen. Er zal ook een zeer grote invloed zijn op de groeimarkten. De laatste jaren waren biljoen dollars op zoek naar rendement buiten de Verenigde Staten, de sterke dollar kan er nu voor zorgen dat al dat geld terug vloeit naar de thuisbasis. Dit kan voor een echt horror-scenario zorgen.

Internationale institutionele beleggers hebben de middelen om heel veel geld in een land te investeren op zoek naar rendement. Maar ze hebben ook de middelen om dat geld even snel weer terug te halen. Kapitaalstromen kunnen van de ene op de andere dag wijzigen met soms desastreuze gevolgen.

Kyle Bass voorspelt al jaren dat het globale schuldendrama een episch einde zal kennen met een rally van de Amerikaanse dollar. Een dramatische ommekeer in de kapitaalstromen zal vooral in de groeilanden voor een bloedbad zorgen. Zelfs China zou in die omstandigheden voor een economische ramp of een valuta crisis staan.
De dollar kan zorgen voor een horror-scenario

Enkele jaren geleden waren de groeilanden nog de hoekstenen van de globale economie. Maar deze landen kunnen nu gebukt gaan onder een kapitaalvlucht terug naar de Verenigde Staten. Het grootste gevaar voor de globale economie is dan ook de sterke Amerikaanse dollar.

Amerikaanse dollar lange termijn

De sterkte van de dollar komt door een verschil in monetair beleid. Terwijl Europa en Japan nog meer het gaspedaal induwen, staat de Verenigde Staten op de rem. De recente aankondiging van de Bank of Japan zet Mario Draghi nog meer onder druk. Dit zal de Amerikaanse dollar alleen nog maar sterker maken.

De Amerikaanse dollar staat op het punt om een decennia lange neerwaartse trend te doorbreken. Dit zal het terugdraaien van de carry trade – geld lenen met goedkope dollars om te investeren in groei- en andere landen aan een hogere rentevoet – alleen maar versnellen. En dit is een echt horror-scenario voor de globale economie.
[verwijderd]
0
goudportal.nl/?itemstr=het-grote-stil...


Geplaatst: dinsdag 11 november 2014
Robert Broncel
Het grote stilzwijgen van overheden

Van overheidswege ligt het uiteraard voor de hand zaken zo nodig te verzwijgen die mogelijkerwijs tot een negatieve sociale ‘impact’ kunnen leiden. Wel ligt het evenzo voor de hand zaken breed in de publiciteit te leggen waarmee voor het front van het grote publiek kan worden gescoord, voorbeeld de ramp met de MH-17. Niettemin blijft het de taak van de pers om ook de feilen van de overheid bloot te leggen. Lezers van mijn columns vinden bijvoorbeeld maar weinig terug van de inhoud ervan in de financiële pers.

New Orleans Investment Conference
Zo appelleerde de Gold Anti-Trust Action Committee (GATA) tijdens de grote New Orleans Investment Conference eind vorige maand opnieuw aan de evidente manipulatie van de edelmetaalmarkt onderbouwd met kopieën van 10-tallen officiële documenten inclusief excerpten uit het 83e jaarverslag van de BIS waarin klipp-und-klar het woord “interventie” viel. Voorts wist GATA de hand te leggen op vertrouwelijke stukken die werden aangeduid met ‘restricted-controlled’ van het IMF, het Amerikaanse Ministerie van Financiën met een document aangaande de utilisatie van het Exchange Stabilization Fund (ESF), een bericht van de CME Group aangaande ‘incentive programs’ voor de Chicago en de New York Mercantile Exchanges (CME en NYMEX), telegrammen van de Amerikaanse ambassade in Beijing onderschept door Wikileaks, aan de hand waarvan bleek dat de V.S. op nagenoeg elk terrein de touwtjes nog steeds stevig in handen heeft.

Waarom komt hiervan zo weinig naar buiten? Waarom lees je niets over de verstoring van de marktverhoudingen op de financiële markten waarin vraag en aanbod zoek zijn gespeeld? Waarom lees je niets over de “innige” verhouding tussen de Amerikaanse centrale bank die niet als zodanig mag worden aangeduid en bijgevolg de Federal Reserve heet en de CME Group, houdster van de COMEX- futures beurs? Zo kwam er een brief aan het licht van de CME Group’s managing director/chief regulatory counsel Christopher Bowen gericht aan de U.S. Commodities Futures Trading Commission (CFTC), waarin werd geduid op veranderingen in de CME Group’s ‘discount trading programs for central banks’. Om precies te zijn gaat het hier om het feit dat centrale banken een discount krijgen bij de verhandeling van alle futures van de CME Group’s (commodity) beurzen, i.c. het belangrijkste mechanisme of instrumentarium voor ‘price discovery in the monetary metals’. In een ander document van deze groep wordt gerept van ‘rules against certain trading practices that are considered abusive and unfair such as “spoofing” and “quote stuffing”, the abrupt placing and withdrawal of huge volumes of phony orders to mislead traders about prices’. Dit is nu precies wat de grootste banken in samenspel met de centrale banken doen!

Alles wat de documenten van de CME Group bevatten bevestigt wat Peter Warburton in de Britse Economist al 14 jaar geleden in z’n essay betitelde als “The Debasement of the World Currency: It Is Inflation But Not As We Know It’. Nog onlangs meldde Warburton dat wat we zien een strijd is tussen de centrale banken en de onafwendbare ineenstorting van het huidige financiële systeem op twee fronten. Enerzijds hebben de banken de regie over de schepping van additionele liquiditeit (QE) om het tij van ‘debt defaults’ zo veel mogelijk te keren die anders zeker zouden plaats vinden. Anderzijds worden investeringsbanken en andere professionele partijen opgezet om tegen een stijging in edelmetaal, olie, basismetalen maar ook ‘soft commodities’ (landbouwsector) te speculeren. Hun doelstelling is om de onafhankelijke waarnemer van elke betrouwbare benchmark te beroven, zodat niet alleen de eroderende waarde van de U.S. dollar maar in feite van alle valuta’s onmeetbaar wordt. Technische analyse verwordt tot niet meer dan theorie. Tegelijkertijd wordt de belegger de mogelijkheid ontnomen om zich op enige manier te beschermen tegen de fragiliteit van het financiële systeem.

Zoals blijkt is de strijd voor de centrale banken op het tweede front een stuk gemakkelijker dan op het eerste front. Immers, op grond van de huidige stand van zaken dient de totale mondiale schuld op meer dan $200 biljoen te worden getaxeerd – een volstrekt ondenkbaar en onhandelbaar abstract bedrag. Stellen we daar tegenover de gezamenlijke waarde van alle commodities op $200 miljard (1/1000e) bij gebruik van derivaten dan blijkt dit een veel gemakkelijker front.

Voorts is het niet noodzakelijk voor centrale banken om de strijd zelf aan te gaan ofschoon de goudverkopen en goud leasing daartoe stellig hebben bijgedragen. De meeste van de grote investment banken hebben hun eigen hand al zodanig overspeeld dat zelfs als zouden de centrale banken het gevecht op het eerste front verliezen, de aandelen van de investment banken toch al waardeloos zouden zijn. Bovendien is hun lot hevig vervlochten met dat van de centrale banken zodat het willige partners zijn in hun strijd tegen goud, olie en alle andere commodities. Of anders gezegd: de futures markten worden niet gemanipuleerd maar vormen de bron van alle manipulatie! Als gevolg hiervan zijn de marktprijzen niets anders dan illusies voortkomend uit de trading rooms van de centrale banken.

De keerzijde van de machtspolitiek van de centrale banken is de machtspolitiek van de centrale overheden richting de nieuwsorganisaties of de pers. Die pers blijkt dus helemaal niet zo vrij te zijn als wordt verondersteld. Het centrale gezag heeft kennelijk de macht om de pers te intimideren of wel we leven in een ‘umfeld’ van een ‘government embedded press’, zoals dat ook te doen gebruikelijk was achter het zo verfoeide IJzeren Gordijn. Opvallend daarbij is dat GATA in China en Rusland breed op tv mag verschijnen maar in het zogenaamd “vrije” Westen geen kans krijgt. Alle door GATA gepubliceerde stukken zijn naar alle belangrijke nieuwsorganisaties verstuurd maar geen van deze heeft er ook maar met een woord over gerept, hoewel de inhoud van diverse documenten toch onweerlegbaar is!

Ook voormalig volger van Ayn Rand en ex Fed voorzitter Alan Greenspan heeft op deze conferentie van zich doen spreken al weet hij als woordkunstenaar op het randje van de richel te lopen zonder zich te verspreken. Niettemin had men gehoopt op enkele klare uitspraken. Zo moest hij wel melden dat het bijdrukken van geld tot verval van het monetaire systeem leidt waarmee hij wellicht hoopt z’n nalatenschap toch een beter aanzien te geven. Op een vraag of de Fed of andere centrale banken de goudprijs trachten te manipuleren was z’n antwoord kort maar krachtig “nee” maar hij voegde er aan toe dat andere centrale banken dat wel deden. Ook ontkende hij dat goud werd geleased. Hieraan werd uiteraard weinig geloof gehecht.

Meer waarde werd gehecht aan z’n antwoord op de vraag of de rente en de goudprijs
na 5 jaar manipulatie beslist hoger zouden moeten zijn. Zijn antwoord was volmondig ‘higher and higher’. Toen hem werd gevraagd: ‘how much higher’ was het antwoord: ‘measurably’! Even opmerkelijk was zijn mening dat de Fed wel Treasury debt moest kopen om een rentestijging te voorkomen, omdat de fout bij het Congres lag omdat er zoveel geld werd uitgegeven. Daarmee gaf hij tevens aan dat de Fed geen onafhankelijk orgaan is.

(...) zie vervolg
[verwijderd]
1
vervolg...

Het vuur werd hem o.m. door Porter Stansberry (Stansberry Research) en Marc Faber na aan de schenen gelegd. Porter maakte in simpele bewoordingen duidelijk dat er geen andere weg terug meer is dan QE for ever! Greenspan gaf hierop een ‘no comment’. Hij gaf ten beste dat ‘the Fed is very smart and they know everything we know’. Toen Marc Faber hem ondervroeg over de ‘monetary bubble’, antwoordde Greenspan dat ‘no one has been able to forecast the timing of a bubble bursting except by accident’. “Grappig” dat diverse anderen w.o. Stansberry en Faber die bubbel wel degelijk hadden gespot, redenen om hun belangen in de V.S. juist af te bouwen. Kortom, Greenspan’s optreden werd als ‘gebrekkig” betiteld. Hij kwam er gewoonweg niet mee weg!

Valdai conferentie in Sochi
Een onderwerp van geheel andere signatuur betrof Poetin’s merendeels Engelstalige ‘toespraak op de Valdai conferentie in Sochi vorige week. Hoeveel of hoe gering was de aandacht die zijn wellicht historische uitspraken aldaar in onze media kregen? Dit zou wel eens de meest memorabele toespraak sinds de beëindiging van de Koude Oorlog kunnen zijn:

Rusland wenst niet langer de Westerse spelletjes mee te spelen en te onderhandelen over “triviale zaken”, daarentegen is Rusland wel bereid tot serieuze afspraken
Alle systemen van mondiale collectieve veiligheid liggen aan diggelen; er is geen enkel internationaal veiligheidssysteem dat enige garantie biedt, maar er is wel sprake van een ‘entity that destroyed them: the United States of America
De bouwers van een Nieuwe Wereld Orde hebben gefaald en hebben niet meer dan een zandkasteel gebouwd; een nieuwe wereldorde zal niet zonder Rusland tot stand kunnen worden gebracht
Rusland staat een conservatieve benadering voor om innovaties op het sociale vlak door te voeren en staat verder open voor overleg
Rusland heeft geen enkele interesse om te gaan vissen in het troebele water van Amerika’s ‘ever expanding empire of chaos’ maar koestert evenmin plannen om zelf een nieuw ‘empire’ na te streven (dit staat haaks op de mening van Westerse politici m.b.t. de Oekraïne)
Rusland streeft er niet naar om de gehele wereld een kopie van de hare te doen gelijken; Rusland zal zich niet van het wereldtoneel laten verwijderen en iedereen die probeert zulks na te streven kan rekenen op tegenwind
Rusland is niet uit op chaos, wenst geen oorlog en is er evenmin op uit; anderzijds beziet hij de uitbraak van een mondiale oorlog als haast onvermijdelijk
Rusland ziet voor zich zelf geen actieve rol weggelegd in het creëren van een Nieuwe Wereld Orde totdat deze de belangen van Rusland raken
Wat betreft de binnenlandse politiek zal deze niet afhangen van de elite maar vooral van de wil van het volk

Wat zijn zulke uitspraken waard? Ook deze zul je met enige korrels zout moeten nemen maar er zit wel degelijk een duidelijke tendens in: een zekere distantie ten opzichte van het Westen tekent zich hierin wel af. Met het wegzetten van Poetin door onze media als een eersteklas gedrocht van een nieuw Sovjet Imperium ontstaat niet alleen een vertekening van de werkelijkheid maar zal tevens blijken een beletsel te vormen voor het aangaan van betere betrekkingen. Ook wordt er in het Westen weinig waarde gehecht aan Poetin’s huidige populariteit in eigen land die bijvoorbeeld bijzonder positief afsteekt tegen de magere uitkomsten van ene Obama in de V.S. Dit verstevigt het standpunt van Poetin aanmerkelijk.

Cruciaal in deze context is dat we als publiek niet in staat zijn om een goed beeld te vormen van datgene wat wezenlijk speelt, ergo we door onze eigen beleidsmakers “gesteund” door de pers middels “radiostilte” behoorlijk in de maling worden genomen. Op grond hiervan ontstaat een ‘normalcy bias’ die naarmate het bankgestuntel sinds de val van Lehman in 2008 voortduurt alleen maar is aangesterkt. Immers, het gaat toch al weer zo lang niet zo slecht als het zich aanvankelijk liet aanzien? Sterker, de mening overheerst dat we er op enige termijn wel weer bovenop zullen komen. Zo ging het toch altijd al? De eerste die dat nu kan uitleggen moge zich bij mij melden.

goudportal.nl/?itemstr=het-grote-stil...
[verwijderd]
0
de meeste beleggers willen niet van manipulaties weten, maar ondertussen;

www.nu.nl/economie/3926472/banken-sch...

Banken schikken voor miljarden in valutaschandaal
Foto: AFP
Gepubliceerd: 12 november 2014 07:48 Laatste update: 12 november 2014 09:52

Toezichthouders in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland hebben een schikking bereikt met vijf internationale banken over beschuldigingen van manipulatie van valutakoersen. Dat bleek woensdag.

De financiële instellingen moeten stevig in de buidel tasten.

In totaal leggen de banken 3,3 miljard dollar op tafel. Het Zwitserse UBS betaalt met bijna 800 miljoen dollar (zo'n 640 miljoen euro) het meest.

Citigroup schikte voor 668 miljoen dollar en JPMorgan Chase voor 662 miljoen dollar. Royal Bank of Scotland (RBS) en HSBC schikten voor respectievelijk 634 miljoen dollar en 618 miljoen dollar.
Barclays

Barclays kreeg woensdag vooralsnog geen boete, het onderzoek daar vordert, aldus de Britse toezichthouder FCA.

Barclays concludeerde aan de hand van gesprekken met toezichthouders en overheden dat het beter is als er een ''algemeen gecoördineerde regeling" wordt toegepast. Het is daarom nog niet tot een akkoord gekomen.

Marktanalisten begrijpen de houding van Barclays. Ze benadrukken dat ook andere verdachte banken zoals Credit Suisse, Goldman Sachs en Deutsche Bank nog worden vermist op de lijst met ''usual suspects".
Onvoldoende toezicht

De banken wordt verweten dat zij onvoldoende toezicht hielden op hun werknemers die zich bezighielden met valutahandel. Dat heeft fraude in de hand gewerkt.

Eerder lag de sector ook al onder vuur door misstanden bij de vaststelling van belangrijke rentetarieven die in het interbancaire geldverkeer worden gebruikt.

De Zwitserse toezichthouder legde UBS overigens ook op om minimaal 95 procent van zijn wereldwijde valutatransacties te automatiseren.

Daarbij moeten bonussen voor valutahandelaren en handelaren in edele metalen voor twee jaar worden beperkt tot maximaal 200 procent van hun basissalaris.

Dit moet u weten over de valutafraude
Door: ANP
[verwijderd]
0
Er was toch een valuta oorlog aan de gang?
En de verliezers kregen toch een duurdere munt?
Dan is de VS hard aan het verliezen. En het exporteren van hun inflatie werkt even niet meer.
hirshi
0
Een valuta oorlog bestaat niet.

Valutaverhoudingen weerspiegelen de waarde in de markt.

De verliezers krijgen geen duurdere munt.
Ze krijgen wat de munt waard is in het economisch verkeer.

Groet.
[verwijderd]
0
moet je maar eens aan die chinezen uitleggen dan.

die waarde wordt niet bepaald in de markt, maar door de centrale bank.
[verwijderd]
0
quote:

hirshi schreef op 13 november 2014 16:04:

Een valuta oorlog bestaat niet.

Valutaverhoudingen weerspiegelen de waarde in de markt.

De verliezers krijgen geen duurdere munt.
Ze krijgen wat de munt waard is in het economisch verkeer.

Groet.

er geldt ook een economisch verkeer in een valutaoorlog; de sterkste wint.

Of je munt sterker, dan wel zwakker wordt is afhankelijk van de specifieke economie. Een maak-economie heeft belang bij lage kosten; het maakt verschil of je grondstoffen goedkoop zijn, of arbeid/lonen.
Er zijn altijd concurrerende economieën die met elkaar kunnen wedijveren bij welke valuta gunstiger afsteekt.

De strijd kan zich uiten in een valuta-oorlog (afh.van belang een zwakkere danwel sterkere munt creëren d.m.v. bijdrukken, rentewapen etc.). Indien met financieel geweld getracht wordt andermans economie te ontwrichten, dan spreekt men van een financiële oorlog.

hirshi
1
In het economisch verkeer geldt geen valutaoorlog.

Dat de sterkste wint heeft niets te maken met oorlog.

De kracht van een munteenheid is alleen afhankelijk van vraag en aanbod.

Economieën concurreren niet en voeren geen oorlog.

Groet.

[verwijderd]
0
quote:

hirshi schreef op 13 november 2014 17:20:

In het economisch verkeer geldt geen valutaoorlog.

Dat de sterkste wint heeft niets te maken met oorlog.

De kracht van een munteenheid is alleen afhankelijk van vraag en aanbod.

Economieën concurreren niet en voeren geen oorlog.

Groet.

and pigs can fly...
voda
0
quote:

invoorentegenspoed schreef op 13 november 2014 19:55:

[...]

and pigs can fly...
Yes, they can! :-)

Bijlage:
[verwijderd]
1
Goudvinken moeten maar eens nadenken, nu na de enorme olieprijsdaling die niemand verwachtte maar wel relatie met de Rus-UKR oorlog heeft.
Lees de hele dag van alle kanten er komt een economische oorlog met goud gespeeld door Russen, die eerder al enorme hoeveelheden roebels in goud omgezet hebben.
Kan zomaar door partijen net als met de olie lager gezet worden.

Euromaidan PR @EuromaidanPR · 10 u 10 uur geleden
#Putin stockpiles #gold as #Russia prepares for economic #war www.telegraph.co.uk/finance/commoditi... … | EMPR #RussiainvadedUkraine

[verwijderd]
0
quote:

geniet schreef op 14 november 2014 01:24:

Goudvinken moeten maar eens nadenken, nu na de enorme olieprijsdaling die niemand verwachtte maar wel relatie met de Rus-UKR oorlog heeft.
Lees de hele dag van alle kanten er komt een economische oorlog met goud gespeeld door Russen, die eerder al enorme hoeveelheden roebels in goud omgezet hebben.
Kan zomaar door partijen net als met de olie lager gezet worden.

Euromaidan PR @EuromaidanPR · 10 u 10 uur geleden
#Putin stockpiles #gold as #Russia prepares for economic #war www.telegraph.co.uk/finance/commoditi... … | EMPR #RussiainvadedUkraine

ik hou altijd ALLE opties open als belegger, dus ook zeker een daling van (digitaal) goud(zilver). Het past ook precies bij de verwachting van wat banken en overheden bewerkstelligen voordat het systeem klapt; druk goud en zilver in elkaar! Als de economie echt beter zou draaien, dan zou zeker zilver zich beter moeten houden als belangrijke grondstof in deze moderne tijd.

Daartoe kan je je ook indekken: je koopt fysiek (want de reden voor het hebben van fysiek goud is indekken tegen instorting vh systeem) en je gaat papier/digitaal short.
Dat werkt nu prima omdat fysiek steeds schaarser wordt(verdwijnt steeds meer in vaste handen zoals centrale banken en overheden) , terwijl papier/digitaal goud wordt gedumpt.

Ik heb nooit anders verwacht dan dat digitaal goud steeds verder instort en dat fysiek steeds meer uit de markt wordt gehaald.
Je kan je ook afvragen of de daling van goudaankopen door bijv. China te maken heeft met het opdrogen van aanbod of dat ze niet meer willen of kunnen kopen! (zijn ze door hun dollars heen?)
bodemvisser50
0
GOUD EN ZIVER zal binnenkort exploderen als het niemand verwacht. Ik heb 1/6 van mijn vermoegen in zilver en mijn aandelen gestoken. Wachten, ik zal het me niet beklagen. Het dubbele heb ik belegd in Euro Stoxx 50 aandelen , hoef me geen zorgen meer te maken nog een tijdje en het is kassa kassa.
3.200 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 906,26 +0,43 +0,05% 14:43
AMX 924,89 +6,02 +0,66% 14:43
ASCX 1.240,08 +5,16 +0,42% 14:28
BEL 20 3.918,33 -4,20 -0,11% 14:43
Germany40^ 18.498,10 +24,81 +0,13% 14:43
US30^ 38.118,10 -346,00 -0,90% 14:43
US500^ 5.255,35 -14,73 -0,28% 14:43
Nasd100^ 18.717,40 -25,80 -0,14% 14:43
Japan225^ 38.183,90 -155,60 -0,41% 14:42
WTI 78,87 -0,12 -0,15% 14:43
Brent 82,92 -0,16 -0,19% 14:43
EUR/USD 1,0823 +0,0019 +0,18% 14:43
BTC/USD 68.190,19 +578,48 +0,86% 14:43
Gold spot 2.344,18 +6,06 +0,26% 14:43
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ArcelorMittal 23,660 +0,480 +2,07% 14:24
ADYEN NV 1.192,200 +17,200 +1,46% 14:24
ING 16,330 +0,178 +1,10% 14:24
Dalers Laatst +/- % tijd
Wolters Kluwer 146,250 -2,100 -1,42% 14:24
ASML 881,400 -7,100 -0,80% 14:24
Aegon 5,978 -0,044 -0,73% 14:23

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront