Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Juridische Perikelen rond SNS-onteigening.

4.441 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 219 220 221 222 223 » | Laatste
7,25% Cur 05-15
3
quote:

Henk schreef op 28 april 2019 13:13:

[...]
En verder, er is natuurlijk een onzekerheid, maar is er niet ook een kans dat de opbrengst hoger geworden zou zijn dan nu berekend? Of hebben de houders van tier1 obligaties geen voordeel van een eventueel overschot in opbrengst?
Dat is afhankelijk van de voorwaarden van de desbetreffende achtergestelde obligatie. In de voorwaarden van de SNS bank obligatie 11,25% staat indirect dat bij een faillissement de rente wordt stop gezet. (Als er geen dividend wordt betaald, hoeft er ook geen rente betaald te worden. Een failliet bedrijf betaald uiteraard geen divident.) Bij de SNS bank obligatie 11,25 is de maximale vergoeding 100% bij het einde van het faillissement. Een positieve meevaller zit er dus voor bijvoorbeeld de 11,25% niet in.

het bovenstaande staat dan nog los van het feit dat rente na faillissement datum niet verifieerbaar is in het 1e faillissement van de SNS-bank.

Bij andere obligaties kun je mogelijk de opgelopen rente van 2013 en 2023 in theorie ook nog voor een groter deel of zelfs geheel betaald krijgen afhankelijk van de voorwaarden. De schadeloosstelling van die rente heeft echter een afwijkende disconteringsvoet van 55% ipv 75%. Dus de kans op meevallers moet geen onderdeel zijn van de disconteringsvoet die tot nu toe op 75% is vastgesteld, dat moet verwerkt worden in de 55%.

Indien er geld zou overblijven na de 2e faillissement van SNS Reaal dan gaat dat uiteraard naar de aandeelhouders, dat is echter zeker niet het geval.
Tony B
0
Een goede analyse welke niet heel ver van de uiteindelijke waardevaststelling zal uitkomen schat ik in. Thanks voor het delen.
Henk
0
Ja 7,25% Cur 05-15, zeker bedankt voor je prima analyse!
Zou een meevaller nog kunnen inhouden dat al eerder dan na 10 jaar voldoende geld is binnengekomen om de obligatiehouders te betalen? Als de periode korter wordt dan 10 jaar, zal de 75% ook omhoog gaan.
Hierdiepoen
0
quote:

objectief schreef op 28 april 2019 12:07:

[...]

Dit was mijn mening over 7,25% CUR. Jij mag natuurlijk iets anders vinden.
Een mening is als een bepaald hier verboden te noemen lichaamsdeel, leuk om te hebben, maar asjeblieft sta er niet telkens mee te zwaaien.
7,25% Cur 05-15
0
quote:

Henk schreef op 29 april 2019 19:06:

Ja 7,25% Cur 05-15, zeker bedankt voor je prima analyse!
Zou een meevaller nog kunnen inhouden dat al eerder dan na 10 jaar voldoende geld is binnengekomen om de obligatiehouders te betalen? Als de periode korter wordt dan 10 jaar, zal de 75% ook omhoog gaan.
Om dat te kunnen inschatten wil ik de tekst van de tussen uitspraak nog een keer aandachtiger lezen. Voor de achtergestelde schulden van de bank is dat niet aan de orde. Voor de achtergestelde schulden van SNS Reaal holding is dat wel aan de orde omdat na twee jaar (dus in 2015) al voldoende geld bij elkaar is binnen SNS Reaal holding om alle schuldhouders te betalen. Ik begrijp dat de 3 deskundigen uit gaan van uitbetalen van de schuldhouders van SNS Reaal holding na 10 jaar gelijktijdig met de afronding van het 1e faillissement van de SNS bank omdat er kruisverbanden bestaan.

Van belang lijken mij de o.a. de volgende teksten:

2.56 De Ondernemingskamer zal de deskundigen tevens verzoeken zich daarbij nader uit te laten over de invloed van de onzekerheid over het tijdstip waarop een eventuele verkoop van Reaal N.V. na het faillissement van SNS Reaal zou hebben plaatsgevonden op de te hanteren disconteringsvoet.

Tussenconclusie; de prijs op de peildatum
2.67
De Ondernemingskamer zal de vaststelling van de concrete bedragen van de schadeloosstelling aanhouden in afwachting van het nader bericht van de deskundigen.
Otto Obligatie
0
Een hele andere vraag voor de experts van dit forum: in hoeverre wordt de opgebouwde rente van de obligaties meegenomen in de schadevergoeding? Zeker bij de 11,25% is dit best nog een bedrag.
Henk
0
Die wordt niet meegenomen. De schadevergoeding is gebaseerd op wat bij een faillissement nog uitbetaald zou zijn. Bij een faillissement is geen rente meer verschuldigd. Bovendien zou de rente van de 11,25% obligatie alleen uitbetaald worden als er ook dividend werd uitbetaald.
Hierdiepoen
0
Een concept-rapport zou naar verluid op 1 Augustus beschikbaar worden en op 15 September zou dan het definitieve rapport bij de OK moeten liggen. Althans dat is de intentie van de deskundigen.
Reaalist
0
Misschien dan toch nog dit jaar de definitieve uitspraak van de Ondernemingskamer!
keffertje
0
quote:

Reaalist schreef op 9 mei 2019 09:41:

Misschien dan toch nog dit jaar de definitieve uitspraak van de Ondernemingskamer!
Dat lijkt mij onwaarschijnlijk, want ik denk dat ze sowieso 6 maanden de tijd nemen voor een uitspraak, maar ik vermoed dat de OK na het definitieve rapport eerst nog weer de partijen gelegenheid geeft op dit definitieve rapport te reageren en wellichts zelfs een zitting gaat plannen. In dat geval is het niet uitgesloten, dat we pas volgend jaar september een definitieve uitspraak krijgen van de OK met het risico dat één van de partijen in cassatie gaat.
Reaalist
0
Ik hoop dat de OK nu minder tijd nodig heeft om tot een besluit te komen. Per slot van rekening was de OK het grotendeels eens met het rapport en hoeft nu alleen de herrekening/toelichting te beoordelen. Hoor/wederhoor is tussen 1 aug. en 15 sept.
Wat betreft het in cassatie gaan hoop ik dat de OK die mogelijkheid beperkt, omdat een herziening op de inhoudelijkheid van een uitspraak geen reden voor cassatie is. Je kunt toch concluderen dat de inhoudelijkheid alle aandacht heeft gekregen. De aandeelhouders zullen zeer teleurgesteld zijn, maar cassatie kan geen hogere faillissementsopbrengst generen, zodat er toch nog iets te verdelen valt voor de aandeelhouders.
shaai
0
van Twitter:

Hester Bais
?

@Wftproof

More Hester Bais Retweeted Ruben Eg
Niet verwonderlijk. Het rapport van PwC moet openbaar worden! De minister heeft - met dubbele petten - zelf een samenvatting van dit rapport opgesteld. Zo werd verhuld dat het (fair value) saldocompensatiestelsel welbewust was opgezet en de bank in faillissement heeft gestort.Hester Bais added,
Ruben Eg

@_RubenEg
Onderzoek naar wanbeleid SNS loopt tegen muur op www.telegraaf.nl/t/3619131/ via @telegraaf
Translate Tweet
neus
2
Onthulling SNS Doofpot komt dichterbij

Na bijna zes jaar geeft de Staat der Nederlanden eindelijk toe dat beleggers in het voormalige SNS Reaal recht hebben op compensatie. De toenmalige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, besloot tot onteigening van de bank-verzekeraar op 1 februari 2013. Volgens hem was SNS op dat moment letterlijk geen stuiver meer waard; de vele aandeelhouders en obligatiehouders raakten hun geld van de ene op de andere dag kwijt. Op 30 november jl. bleek de Staat dit standpunt te hebben losgelaten, zo werd tijdens een zitting van de Amsterdamse Ondernemingskamer duidelijk.

Ir. Hetty van de Laar, de klokkenluidster die Dijsselbloem eind 2012 met een aangetekende brief waarschuwde voor de misstanden binnen SNS, lijkt zo na vele jaren alsnog gelijk te krijgen. De door haar gerapporteerde misstanden vormden de bron voor de ondergang van de bank-verzekeraar en resulteerden in de onbegrijpelijke actie van Dijsselbloem om de bank door de Staat te laten inlijven. Zij vecht al vanaf het moment van onteigening voor de gedupeerde aandeelhouders van SNS. Velen van hen zijn kleine beleggers die hun spaargeld of hun pensioenpotje aan SNS hadden toevertrouwd.

Schadeloos
Het lijkt erop dat met de erkenning door de Staat nu de weg vrij is voor een schadeloosstelling voor deze groep mensen. Tegen GeenDoofpot bevestigt Van de Laar: ‘Dit is een positieve ontwikkeling voor al die gedupeerde mensen die al jaren wachten op gerechtigheid.’ Zij stelt dat ingrijpen in het wanbeleid voldoende was geweest om SNS Reaal te redden. De nationalisatie was dan niet nodig geweest, dus ook niet de onteigening van de aandeelhouders.

In totaal wordt de waarde van de onteigende aandelen door Van de Laar op 860 miljoen euro geschat. De Staat hoopt met een schadeloosstelling van 10 miljoen euro weg te kunnen komen, maar die kans is klein. Een deskundigenrapport dat in april 2018 verscheen, komt tot een inschatting die bijna honderd keer hoger is.

Straf
Hetty van de Laar ontdekte in 2011 als eerste de grootschalige fraude binnen SNS Property Finance, de vastgoedtak van SNS Reaal. Zij stelde de verantwoordelijken op de hoogte. Toen deze de fraude niet aanpakten maakte Hetty dit openbaar. Dat heeft ze geweten; haar advies aan iedereen luidt ‘wordt nooit klokkenluider’. Al meer dan zeven jaar wordt zij bedreigd, mishandeld en op allerlei manieren dwarsgezeten door degenen die door haar onthullingen zijn ontmaskerd. ‘Ik heb er niet om gevraagd om klokkenluider te worden. Ik vind het woord verschrikkelijk, en ik merk dat elke klokkenluider zwaar tot zeer zwaar gestraft wordt, terwijl hun foute “meerderen” zichzelf niet strafbaar vinden en meedogenloos kunnen zijn.’

Waarom dan toch naar buiten treden? ‘Ik vertel mijn verhaal, omdat ik graag wil dat iedereen weet hoe het systeem “vierkant” draait. Zowel in de politiek als in de bankenwereld. Bovendien spelen er nog allerlei juridische zaken, nationaal en internationaal, waarbij er niet alleen veel direct betrokkenen en gedupeerden zijn, maar ook indirect.’

Van de Laar bereidt momenteel een getuigenverhoor voor met haar advocaat, zodat de onderste steen boven komt. Er zijn inmiddels een paar voormalige SNS-medewerkers veroordeeld voor corruptie, maar er lopen er nog steeds velen rond die hun straf volgens haar niet mogen ontlopen. ‘Die zaten overal, ook in de top van het bedrijf’, verklaart ze stellig.

Wordt vervolgd. Bron: geendoofpot.nl/onthulling-sns-doofpot...
neus
0
Achtergrondinformatie

Met GeenDoofpot krijgt Van de Laar een podium om haar relaas met de buitenwereld te delen. Het zijn haar persoonlijke ervaringen uit de periode dat zij werkzaamheden verrichtte voor SNS Reaal, meer specifiek SNS Property Finance (SNSPF), van 2009 tot en met 2012, maar zeker ook van na de nationalisatie op 1 februari 2013. Van de Laar vertelt: ‘Zelf ben ik ondernemer, en houd ervan om hard te werken, en om complexe problemen te vereenvoudigen. Binnen mijn bedrijf in Antwerpen had ik diverse uiteenlopende kleine klanten. Maar opeens kwam Buck Groenhof in 2009 aankloppen. Of ik hem wilde helpen een paar complexe problemen op te lossen. Hij was Chief Restructuring Officer (CRO) geworden bij SNSPF. Ik kende Buck Groenhof al sinds 2003; ik heb voor hem gewerkt toen hij directeur Private Banking op het ING Hoofdkantoor was. Daarna heb ik een paar opdrachten uitgevoerd bij Rabobank Hoofdkantoor Utrecht. Groenhof was daar interim directeur Midden- en Kleinbedrijf. Ik ben er nooit van uitgegaan dat er binnen een bank gebrek zou zijn aan controlemechanismen. Mensen vertrouwen een bank hun vermogen toe. De functie van een bankier is, om dat vermogen goed te beleggen voor de klant. Meer niet. De bank krijgt daarvoor een vergoeding en de bankier krijgt daarvoor een salaris. Eventueel een bonus bij een goed resultaat. Met deze gedachte ben ik mijn opdrachten binnen de SNS bank begonnen, vol enthousiasme, vertrouwende op de perfectie binnen de bank. Maar steeds als Buck Groenhof tegen mij zei: “Ik heb de bankencrisis niet veroorzaakt”, of “Het is nu eenmaal vastgoedcrisis”, moest ik hem zeggen: “Je zit hier juist om die problemen op te lossen”. Hij had er geen oren naar. “We hebben alle tijd”, zei hij.’

Op de vraag of de nationalisatie van SNS Reaal nodig was, heeft Van de Laar een helder antwoord. ‘Nee, absoluut niet. Ik heb binnen SNS Property Finance al aan de bel getrokken in 2011 en voorjaar 2012. Binnen SNS Reaal, de moeder van SNSPF, heb ik aan de bel getrokken in voorjaar 2012. In juni 2012 heb ik de afdeling compliance van SNS Reaal ingeseind. Telkens kwam ik met kleine en grote bewijzen. Ik kende in het begin zelfs de omvang van de fraude nog niet en was ook niet van plan om klokkenluider te worden. De Compliance vond dat ik niets te bewijzen had, en als ik aangifte wilde doen, dan moest ik dat maar buiten SNS Reaal gaan doen.’ Dat spontane, nogal paniekerige advies heeft grote gevolgen gehad. ‘De volgende dag belde ik naar de FIOD. Ze vroegen of ik de dag erop al wilde komen met mijn bewijzen en mijn computer. Eenmaal aan tafel heb ik mijn computer ingeleverd en mijn bewijzen gegeven. Nadat ze het hele verhaal hadden opgeschreven, vroegen ze of ik het wilde ondertekenen. Ik vroeg: “Waarom vragen jullie dat zo expliciet?” Ze antwoordden: “Dat durft tot nu toe niemand, we krijgen alleen maar anonieme telefoontjes.” “Ok”, antwoordde ik. En ik tekende, niet wetende dat de ellende alleen maar groter zou worden.

Binnen SNS werden alle zeilen bijgezet. De CEO van SNS Reaal, Ronald Latenstein, gaf Buck Groenhof een nieuw contract, waardoor hij onder de controle van De Nederlandse Bank (DNB) uit zou komen. ‘Latenstein heeft SNS Reaal in 2006 naar de beurs gebracht, en met het opgehaalde geld heeft hij onmiddellijk het al zieke Bouwfonds gekocht. Hij noemde deze nieuwe tak binnen SNS Reaal: SNS Property Finance (SNSPF). Hij haalde ook nog eens hetzelfde personeel binnen, dat het voormalige Bouwfonds al de afgrond in had getrokken. Ze bleven gewoon zitten. Zelfs de notarissen en advocaten die eraan verbonden waren tijdens de vastgoedfraude (Bouwfonds), bleven gewoon de advocaten en notarissen binnen het nieuwe SNSPF. Toen ik in 2009 door Buck Groenhof ingehuurd werd, en in 2010 toch wel door had, dat er onnodig veel geld over de balk werd gesmeten, en in 2011 al aan de bel trok, werd ik in hun ogen de vijand. Er had gemakkelijk ingegrepen kunnen worden door zowel de CEO van SNS Property Finance, Jaap van Dijk, als door de eerdergenoemde CEO van SNS Reaal. Maar er is nooit intern geknokt om het aanstormende faillissement te voorkomen. Integendeel. Er is zolang mogelijk geprobeerd om SNS Property Finance tot de hoofdpijntak te bombarderen. Juist de tak die bewust oncontroleerbaar werd gehouden.’

Van de Laar probeerde het tij te keren. ‘Ik schreef op 27 december 2012 een brief aan de zojuist aangetreden minister van Financiën Dijsselbloem. Ik wilde dat hij zou ingrijpen in het wanbeleid, zodat de SNS bank niet failliet zou gaan. Buck Groenhof werd ontslagen en kreeg dankzij zijn nieuwe – met spoed opgestelde – contract van een half jaar daarvoor, € 750.000 mee en een vergoeding van € 60.000 voor eventuele advocaatkosten. Ook kreeg Buck Groenhof nog een podium in de krant, het Financieele Dagblad, samen met zijn advocaat Jerry Hoff. Daarin werd ik oplichter, bedriegster, en rancuneuze ex-minnares genoemd. Ronduit een vernederend artikel, bedoeld om mij te vernietigen. In die periode werd ik voor het eerst klokkenluider genoemd in alle mogelijke pers. Follow The Money en Quote, de Telegraaf, diverse andere kranten en TV programma’s. Zelfs in roddelbladen werd ik neergezet als een persoon, die ik eenvoudigweg niet was. Ik ben nooit maar dan ook nooit ingegaan op de avances van Buck Groenhof, notabene een getrouwde man. Ik heb alles maar genegeerd, dit ook om mijn familie te beschermen, maar het was stilte voor de storm.’

Minister Dijsselbloem zou reageren op haar brief van 27 december 2012, maar het enige wat hij deed, was SNS nationaliseren op 1 februari 2013. Van de Laar: ‘De verantwoordelijke CEO van SNS Reaal mocht eervol vertrekken. Hij, die SNS Property Finance had binnengehaald bij de beursgang in 2006, maar daarna eigenhandig en voor zijn ogen de gehele bank de afgrond in heeft getrokken. De CEO van SNSPF, Jaap van Dijk, wist overal van, en ook hij heeft niet ingegrepen. Hij mocht zelfs nog een tijdje blijven zitten, om de vastgoedportefeuille te “redden”. Hij was volgens mij nog nodig om de lopende transacties binnen het “Old Boys Network” ten einde te brengen, en nog te investeren op kosten van de genationaliseerde SNS in bepaalde projecten. Tot aan de verkoop van de projecten werd geïnvesteerd, en zo’n project werd voor een aantrekkelijk lage prijs verkocht binnen het eigen netwerk. Het vastgoed werd niet geheel toevallig na de nationalisatie opeens wél afgewaardeerd.’

BRONHetty van de Laar
Wadloper
0
quote:

neus schreef op 25 mei 2019 15:18:

Onthulling SNS Doofpot komt dichterbij

Na bijna zes jaar geeft de Staat der Nederlanden eindelijk toe dat beleggers in het voormalige SNS Reaal recht hebben op compensatie. De toenmalige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, besloot tot onteigening van de bank-verzekeraar op 1 februari 2013. Volgens hem was SNS op dat moment letterlijk geen stuiver meer waard; de vele aandeelhouders en obligatiehouders raakten hun geld van de ene op de andere dag kwijt. Op 30 november jl. bleek de Staat dit standpunt te hebben losgelaten, zo werd tijdens een zitting van de Amsterdamse Ondernemingskamer duidelijk.

Ir. Hetty van de Laar, de klokkenluidster die Dijsselbloem eind 2012 met een aangetekende brief waarschuwde voor de misstanden binnen SNS, lijkt zo na vele jaren alsnog gelijk te krijgen. De door haar gerapporteerde misstanden vormden de bron voor de ondergang van de bank-verzekeraar en resulteerden in de onbegrijpelijke actie van Dijsselbloem om de bank door de Staat te laten inlijven. Zij vecht al vanaf het moment van onteigening voor de gedupeerde aandeelhouders van SNS. Velen van hen zijn kleine beleggers die hun spaargeld of hun pensioenpotje aan SNS hadden toevertrouwd.

Schadeloos
Het lijkt erop dat met de erkenning door de Staat nu de weg vrij is voor een schadeloosstelling voor deze groep mensen. Tegen GeenDoofpot bevestigt Van de Laar: ‘Dit is een positieve ontwikkeling voor al die gedupeerde mensen die al jaren wachten op gerechtigheid.’ Zij stelt dat ingrijpen in het wanbeleid voldoende was geweest om SNS Reaal te redden. De nationalisatie was dan niet nodig geweest, dus ook niet de onteigening van de aandeelhouders.

In totaal wordt de waarde van de onteigende aandelen door Van de Laar op 860 miljoen euro geschat. De Staat hoopt met een schadeloosstelling van 10 miljoen euro weg te kunnen komen, maar die kans is klein. Een deskundigenrapport dat in april 2018 verscheen, komt tot een inschatting die bijna honderd keer hoger is.

Straf
Hetty van de Laar ontdekte in 2011 als eerste de grootschalige fraude binnen SNS Property Finance, de vastgoedtak van SNS Reaal. Zij stelde de verantwoordelijken op de hoogte. Toen deze de fraude niet aanpakten maakte Hetty dit openbaar. Dat heeft ze geweten; haar advies aan iedereen luidt ‘wordt nooit klokkenluider’. Al meer dan zeven jaar wordt zij bedreigd, mishandeld en op allerlei manieren dwarsgezeten door degenen die door haar onthullingen zijn ontmaskerd. ‘Ik heb er niet om gevraagd om klokkenluider te worden. Ik vind het woord verschrikkelijk, en ik merk dat elke klokkenluider zwaar tot zeer zwaar gestraft wordt, terwijl hun foute “meerderen” zichzelf niet strafbaar vinden en meedogenloos kunnen zijn.’

Waarom dan toch naar buiten treden? ‘Ik vertel mijn verhaal, omdat ik graag wil dat iedereen weet hoe het systeem “vierkant” draait. Zowel in de politiek als in de bankenwereld. Bovendien spelen er nog allerlei juridische zaken, nationaal en internationaal, waarbij er niet alleen veel direct betrokkenen en gedupeerden zijn, maar ook indirect.’

Van de Laar bereidt momenteel een getuigenverhoor voor met haar advocaat, zodat de onderste steen boven komt. Er zijn inmiddels een paar voormalige SNS-medewerkers veroordeeld voor corruptie, maar er lopen er nog steeds velen rond die hun straf volgens haar niet mogen ontlopen. ‘Die zaten overal, ook in de top van het bedrijf’, verklaart ze stellig.

Wordt vervolgd. Bron: geendoofpot.nl/onthulling-sns-doofpot...

Dank neus.
neus
0
Eindelijk schadeloosstelling na onteigening SNS REAAL?
In 2013 werd SNS Reaal genationaliseerd. Door de onteigening raakten aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders van SNS Reaal hun stukken kwijt. Toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem besloot de onteigende effectenbezitters nul euro schadevergoeding toe te kennen. Tegen dit besluit is geprocedeerd bij de Ondernemingskamer, waarbij Sman Business Value (Peter Hoiting, Guido Rooijackers) is opgetreden als adviseur van (voormalige) eigenaren van effecten en overige vermogensbestanddelen. Inmiddels heeft de in opdracht van de Ondernemingskamer benoemde commissie van onafhankelijke deskundigen een advies gegeven omtrent de waarde. Hoe verhoudt het advies zich tot de standpunten van betrokkenen?

Aanbod van de Minister
De Minister bood een schadeloosstelling van nihil. Dit ‘aanbod’ was gebaseerd op een analyse waarbij op het niveau van SNS Reaal, in het scenario van een faillissement en liquidatie, een tekort zou ontstaan van circa € 4,5 miljard. Bij een dergelijk tekort zouden de onteigende effecten en overige vermogensbestanddelen geen enkele waarde hebben.

Analyse Sman Business Value
In deze procedure fungeerde Sman Business Value als adviseur van een elftal advocatenkantoren dat de belangen van (voormalige) eigenaren van effecten en overige vermogensbestanddelen behartigde. In opdracht van al deze partijen heeft Sman Business Value in 2013 een beoordeling gegeven van de gehanteerde waarderingsmethodieken en uitgangspunten die ten grondslag lagen aan het aanbod van de Minister.

In een tweetal uitgewerkte financiële scenario’s (‘laag’ en ‘hoog’) hebben wij beargumenteerd dat er sprake is van een positieve waarde voor het totaal van onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS Reaal en SNS Bank. Het totaal van deze waarde raamden wij op circa € 0,5 miljard (laag) tot € 4,6 miljard (hoog). In beide scenario’s dus in ieder geval significant hoger dan nul.

Op grond daarvan concludeerden wij dat het aannemelijk was dat het aanbod van de Minister voor schadevergoeding (van nihil) geen volledige vergoeding vormt voor de door onteigende partijen geleden schade.

In lijn met onze bevindingen kwam ook de Ondernemingskamer in juli 2011 tot deze conclusie.

Commissie van deskundigen
Vervolgens is door de Ondernemingskamer een commissie benoemd van drie onafhankelijke gerechtelijk deskundigen. Taak van deze commissie was de bepaling van de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank en SNS Reaal per 1 februari 2013. De commissie heeft op 27 april 2018 haar definitieve deskundigenbericht uitgebracht.

Deskundigen komen, na zeer uitvoerig onderzoek, tot de conclusie dat op de peildatum (de datum van onteigening, 1 februari 2013), twee relevante toekomstperspectieven waren voor SNS Reaal. Deze waren enerzijds de zogenaamde noodregeling gevolgd door faillissement, en anderzijds het CVC-scenario. Dit laatste scenario betrof het reddingsplan van private equity partij CVC. In het faillissementsscenario is uitgegaan van een situatie waarin de vennootschap niet direct geliquideerd wordt, maar waarbij sprake is van een run-off (uitdienscenario), zoals dit bijvoorbeeld ook bij het faillissement van DSB-bank heeft plaatsgevonden. De commissie volgt hiermee niet het door de Minister gehanteerde scenario, te weten een snelle liquidatie.

De commissie heeft de waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen volgens beide toekomstperspectieven uitgewerkt. In het CVC-scenario beloopt de totale waarde hiervan rond € 485 mln. In het faillissementsscenario is dit € 814 mln. Afhankelijk van het scenario kunnen onteigende obligatiehouders van SNS Reaal tot zelfs 75% van de nominale waarde van hun vorderingen als schadeloosstelling tegemoet zien. De waardering is daarmee substantieel – en aanmerkelijk hoger dan nihil….

Met het deskundigenbericht is onze reeds in 2013 verwoorde conclusie bevestigd dat het aannemelijk was dat het aanbod van de Minister voor schadevergoeding geen volledige vergoeding vormt voor de door onteigende partijen geleden schade.

Vervolg
Inmiddels is het 2018. Met het definitieve deskundigenbericht is een belangrijke stap gezet richting schadeloosstelling voor onteigende beleggers. De commissie heeft het aan de Ondernemingskamer overgelaten om een keuze (of weging) te maken tussen de gepresenteerde scenario’s. In de procedure bij de Ondernemingskamer krijgt het Ministerie van Financiën nu gelegenheid voor een conclusie na deskundigenbericht; hierna volgen de belanghebbenden. In november van dit jaar volgt dan een mondelinge behandeling.

Guido Rooijackers
Geschreven door Guido Rooijackers
Indien u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Guido Rooijackers. Hij is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20 3338630.

Guido Rooijackers (1970) is financiële bedrijfseconoom, register controller en register valuator. Guido Rooijackers treedt veelvuldig op als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam.
Tony B
0
De ondernemingskamer heeft de keuzes tussen de diverse scenario's inmiddels al gemaakt. De OK wacht nu nog op toelichting/nadere onderbouwing op een klein aantal punten door de benoemde deskundigen.
4.441 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 219 220 221 222 223 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 728,11 -0,77 -0,11% 18:05
AMX 978,58 -3,95 -0,40% 18:05
ASCX 1.337,47 -4,93 -0,37% 18:05
BEL 20 3.858,62 -7,47 -0,19% 18:05
Germany40^ 13.943,00 +126,39 +0,91% 22:00
US30^ 34.126,65 +232,73 +0,69% 22:29
US500^ 4.300,49 +7,52 +0,18% 22:28
Nasd100^ 13.622,32 -29,99 -0,22% 22:29
Japan225^ 28.957,74 +77,54 +0,27% 22:25
WTI 86,59 -2,44 -2,74% 22:00
Brent 92,12 -2,37 -2,51% 22:00
EUR/USD 1,0171 +0,0010 +0,09% 23:35
BTC/USD 23.991,66 -85,55 -0,36% 23:05
Gold spot 1.775,80 -3,95 -0,22% 23:35
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ArcelorMittal 24,870 +0,755 +3,13% 17:35
KPN 3,230 +0,075 +2,38% 17:38
PROSUS 64,800 +1,430 +2,26% 17:35
Dalers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 1.788,400 -73,600 -3,95% 17:35
BESI 53,120 -0,760 -1,41% 17:35
UNIBAIL-RODAMCO-... 60,100 -0,700 -1,15% 17:35

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront