De algemene rekenkamer

2.358 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 114 115 116 117 118 » | Laatste
Beperktedijkbewaking
0
quote:

martinmartin schreef op 15 december 2016 14:22:


De APEX wordt zeker niet volledig in het jaar afgeschreven.
Het principe van APEX is juist dat de kosten worden uitgesmeerd over de afschrijvingstermijn.
Mogelijk dat, voor APEX in aanmerking komende kosten voor een gedeelte direct de OPEX in gaan en daar lijkt het een beetje op als je naar de 500 euro van Stichting Pat kijkt en de 170.000 km van Sunshine Band.
In het jaarverslag is te lezen welke afschrijvingstermijn men hanteert bij Tom2 voor de diverse investeringen.
Jouw hoge burn-rate wordt hoofdzakelijk bepaald doordat Tom2 voor klantencontacten een enorm hoge afschrijvingstermijn toepast. [1]
Of en in hoeverre dat juist is laat ik in het midden.

Mijn huidige gevoel bij de 4 BU's
Consumer: op basis van het feit, dat zij als melkkoe is gebruikt om de transitie te doen slagen geef ik Tom2 graag de credits om dit ondeerdeel tot nieuwe bloei te brengen waarbij er uitgegaan moet worden van een uitfaserende PND-omzet en een zeer competatief marktsegment voor Sports.
Telematics: De specialisten op dit gebied gaan telkens uit van GAGR's die Tom2 niet waarmaakt. Ook de mogelijke andere benadering van Hardware door Tom2 door deze hardware te laten leasen ipv te verkopen geeft geen afdoende verklaring voor het achterblijven bij de yoy groei in dit segment.
Als marktleider in Europa is een invulling gelijk aan de yoy groei in het aantal subscribers gewoonweg teleurstellend.
Automotive: Er wordt hier veel geschreven over het uitblijven van PB's over wie de nieuwe contractpartijen zijn. Uit de openbaar gemaakte orderboeken (al of niet met een te laag ordertake-percentage) en met toepassing van deferred revenue om de omzet te drukken kan je makkelijk afleiden dat deze orderboeken leiden tot een GAGR van minimaal 25% voor Automotive.
Derhalve lijkt deze BU het paradepaardje te worden voor Tom2.
Licensing: Altijd een beetje onderbelicht, de afkondiging vandaag over de samenwerking met Microsoft zet mij toch tot nadenken. Naast Apple, UBER nu ook Microsoft als partner van Tom2 in geocoding en de IOT's.

Uiteraard is het zo dat HD-maps en Road-dna slechts een zeer kleine invloed hebben op SDC of de uitwinning van IOT's, vwb de SDC zijn sensors uiteraard veel interessanter en belangrijker en voor de uitwinning bij de IOT's zijn HD-maps en Road-dna niet het meest sexy onderdeel maar daar staat tegenover dat zij wel esssentieel lijken te zijn [2]

[1]: Lijkt mij een plausibele verklaring, maar een hard bewijs ontbreekt. Ik bedoel, ik kan het niet echt uit de cijfers destilleren, of in de toelichtingen vinden.

[2]: Wat bedoel je precies met de "uitwinning van IOT's"?

Met je commentaar per BU ben ik het eens.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

marique schreef op 15 december 2016 14:50:


[...]

Intangibles uit investeringen/acquisities worden op >5 jaar afgeschreven (zie o.a. JV'15 p.89). Hoge burn rate of niet, het is wel volgens IFRS regels, dus geen trucage.

Kijk eens naar de 'oude' TA-database. De jaarlijkse amortisatie is € 46 mln (gedurende 19 jaren). [Bedoel je niet 8 of 9 jaar?]
Het recente bedrag van € 66 mln dat jij noemt, bevat € 20 mln amortisatie op nieuwe investeringen/acquisities bovenop de oude TA-database.

Totaal plaatje:
TA-database bij overname in '08 is € 873 mln.
Totale amortisatie t/m '15 is € 345 mln.
Boekwaarde oude TA-database '15 is € 528 mln.

Investeringen/acquisities op database t/m '15 is € 196 mln.
Totale afschrijving hierop is € 66 mln.
Boekwaarde investeringen/aquisities '15 is € 130 mln.
[Kan dit niet helemaal volgen, sorry, ben op de late avond te lui om in de jaarverslagen te duiken. Vergelijk je hier iets cumulatiefs met bedragen per jaar?]

Uit e.e.a. blijkt dat de 'oude' TA-database continue wordt ververst en verjongd. [1] Al met al niets om je zorgen om te maken. Maar bedenk wel dat de boekwaarde van assets niets te maken heeft met de marktwaarde. Die kan veel hoger, maar ook veel lager zijn dan de boekwaarde.

Met HERE als voorbeeld neemt iedereeen aan dat de marktwaarde van TT's database veel hoger is dan de boekwaarde. Kan wel zijn, maar zolang TT de assets niet verkoopt, heeft marktwaarde geen betekenis. Dan gaat het uitsluitend om de vraag hoeveel cash er wordt gegenereerd met deze assets. Tot nu is dat teleurstellend weinig. Wat de toekomst brengt is onzeker. [2]


[1]: Zeker, de gecoverde km's zijn in die 8 jaar zowat verdubbeld, en de kwaliteit van de kaarten is natuurlijk ook toegenomen. En dat mag ook wel, met al die mankracht, R&D investeringen en overnames.

[2]: In zijn algemeenheid natuurlijk waar. Maar ik toch de indruk dat de boekwaarde van de intangibles behoorlijk gedrukt wordt (zolang hun cash generend vermogen nog laag is, dat klopt). Waarom?
1. Zal wel iets IFRS zijn.
2. Fiscaal gunstig.
3. Zo lijkt de winst/boekwaarde(eigen vermogen) per aandeel niet al te extreem slecht.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

marique schreef op 15 december 2016 16:23:


[...]

Ja, dat speelde i.i.g. t/m '11. Maar zelfs in '11 werd Consumer al relatief minder zwaar belast voor afschrijving dan de drie andere BU's. Relatief althans als je uitgaat van het omzetbelang.
Onduidelijk is welk deel van de Cost of Sales en de operationele kosten aan Consumer worden toebedeeld. Denk dat de CoS bijna volledig voor rekening van Consumer zijn. [1]
Daarnaast de eigen R&D (lees personeelskosten), marketing en het grootste deel deel van algemene/adminstratie kosten.

Heb wat zitten puzzelen maar kom niet verder dan een ruwe inschatting. Die geeft mij de indruk dat de drie BU's inmiddels niet meer worden gestut door Consumer. Ben dus van mening veranderd. [2]
...

[1]: Even terugbladeren in deze draad, marique. Zie mijn posts van :
2 juli 2016, 16.36
22 juli 2016, 07.35
22 juli 2016, 14.10
23 juli 2016, 22.10

[2]: Mooi, en een virtuele AB dat je het toegeeft (ik weet, je houdt niet van AB-tjes). Ik beweerde dit overigens al in mijn laatste bovengenoemde post. Het is niet anders, bij TT loop ik een half jaar op jou voor.

Dit laatste is niet beledigend bedoeld, integendeel. Ik waardeer de discussies zeer. TT is een van de 3 of 4 aandelen die ik echt volg (en voor mij de belangrijkste). Van de rest weet ik niet meer dan algemene blabla.
Jij volgt tig aandelen zeer precies. Chapeau, ik snap niet hoe je dat voor elkaar krijgt.

marique
1
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 16 december 2016 00:25:


[...]
[Bedoel je niet 8 of 9 jaar?] [1]

[Kan dit niet helemaal volgen, sorry, ben op de late avond te lui om in de jaarverslagen te duiken. Vergelijk je hier iets cumulatiefs met bedragen per jaar?] [2]


In zijn algemeenheid natuurlijk waar. Maar ik toch de indruk dat de boekwaarde van de intangibles behoorlijk gedrukt wordt [3] (zolang hun cash generend vermogen nog laag is, dat klopt). Waarom?
1. Zal wel iets IFRS zijn.
2. Fiscaal gunstig.
3. Zo lijkt de winst/boekwaarde(eigen vermogen) per aandeel niet al te extreem slecht.[1]
JV'09 p.73
The database as acquired at acquisition date represents all stored routing data used for Tele Atlas Maps and has a remaining useful life of 17 years and 5 months.

Met de kalender erbij kom ik op 19 jaren.

De opmerking wordt elk jaar herhaald als voetnoot onder het overzicht van de intangibles. Wel steeds met een jaar minder, uiteraard.

Vind 19 jaar vreemd, ik vermoed dat destijds 20 jaar bedoeld werd. Komt ook beter uit met de afschrijving per jaar. Tot mijn verrassing staat nu in JV '15 als voetnoot dat er nog 12 jaar en 5 maanden te gaan zijn. Dat duidt dus inderdaad op een levensduur van 20 jaar. Let wel, geldt alleen voor de oude TA-database.

[2]
Is erg eenvoudig, hoor. Maar niet bijster interessant. Laat alleen maar zien dat de afboeking op de database oud + vernieuwd helemaal niet zo groot is als sommige roeptoeters beweren.

[3] Hoop dat ik met [1] en [2] voldoende duidelijk heb gemaakt dat 'behoorlijk gedrukt' m.i. enige bijstelling behoeft.

NB
Er wordt erg weinig van R&D geactiveerd. Ik denk dat het bijna volledig als opex boeken een gecombineerd fiscaal/cash motief heeft. Op wat langere termijn gezien maakt het trouwens niks uit of je de R&D als opex of als capex boekt.
marique
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 16 december 2016 01:15:


[...]
[1]: Even terugbladeren in deze draad, marique. Zie mijn posts van :
2 juli 2016, 16.36
22 juli 2016, 07.35
22 juli 2016, 14.10
23 juli 2016, 22.10

[2]: Mooi, en een virtuele AB dat je het toegeeft (ik weet, je houdt niet van AB-tjes). Ik beweerde dit overigens al in mijn laatste bovengenoemde post. Het is niet anders, bij TT loop ik een half jaar op jou voor.

Dit laatste is niet beledigend bedoeld, integendeel. Ik waardeer de discussies zeer. TT is een van de 3 of 4 aandelen die ik echt volg (en voor mij de belangrijkste). Van de rest weet ik niet meer dan algemene blabla.
Jij volgt tig aandelen zeer precies. Chapeau, ik snap niet hoe je dat voor elkaar krijgt. [1]Deze opmerking

Beperktedijkbewaking 23 jul 2016 om 22:10
Waarom wordt er bij Consumer zo weinig afgeschreven? Zit erover te piekeren maar kom er niet echt uit. Heeft iemand een idee?
Maar het sprookje dat Consumer onevenredig belast wordt ten faveure van de andere bu's kan m.i. de wereld uit.


was destijds voor mij reden om te proberen dat te achterhalen. Heeft wat langer geduurd dan bedoeld maar heeft niets te maken met een blijvende achterstand van een halfjaar.

Verrassend voor mij is nu wel dat Consumer niet alleen in HY'16 maar al die jaren minder met afschrijving/amortisatie werd belast dan je op grond van omzetverhouding zou verwachten. Ook al opvallend omdat de waarde van de TA-database voor 44% aan TT wordt toegekend (zie JV'11).
Het lijkt er nu op dat de toedeling van afschrijving/amortisatie min of meer afhankelijk is van de gerealiseerde winstbijdrage van elke BU.

Hoe zit het dan met de overige kostentoedeling?
Ik kom a.d.h.v. de bekende cijfers niet verder dan een ruwe benadering:
- van alle kosten (dus CoS + opex) komt elk jaar gemiddeld 67% bij Consumer en 33% bij de drie andere BU's.
- stel nu dat de CoS voor Consumer 60% bedragen (= 40% brutomarge), dan komt van de opex 50% bij Consumer terecht.

De vraag is of die 50% een 'eerlijke' toewijzing is.
M.a.w. ik denk wel dat de drie btb BU's zonder Consumer kunnen, maar 100% zeker ben ik niet. Ook al omdat er meer redenen kunnen zijn om een BU aan te houden dan alleen maar op grond van cijfermatige winstbijdrage.


[1] Nee, hoor. TT is eigenlijk het enige bedrijf waar ik me zo in heb verdiept. Bij andere bedrijven beperk ik me doorgaans tot enkele jaar- en kwartaalcijfers die ik mijn bestanden opneem.

Beperktedijkbewaking
0
quote:

marique schreef op 16 december 2016 14:56:


[...]
Deze opmerking

Beperktedijkbewaking 23 jul 2016 om 22:10
Waarom wordt er bij Consumer zo weinig afgeschreven? Zit erover te piekeren maar kom er niet echt uit. Heeft iemand een idee?
Maar het sprookje dat Consumer onevenredig belast wordt ten faveure van de andere bu's kan m.i. de wereld uit.


was destijds voor mij reden om te proberen dat te achterhalen. Heeft wat langer geduurd dan bedoeld maar heeft niets te maken met een blijvende achterstand van een halfjaar.

Verrassend voor mij is nu wel dat Consumer niet alleen in HY'16 maar al die jaren minder met afschrijving/amortisatie werd belast dan je op grond van omzetverhouding zou verwachten. Ook al opvallend omdat de waarde van de TA-database voor 44% aan TT wordt toegekend (zie JV'11). [1]
Het lijkt er nu op dat de toedeling van afschrijving/amortisatie min of meer afhankelijk is van de gerealiseerde winstbijdrage van elke BU.

Hoe zit het dan met de overige kostentoedeling?
Ik kom a.d.h.v. de bekende cijfers niet verder dan een ruwe benadering:
- van alle kosten (dus CoS + opex) komt elk jaar gemiddeld 67% bij Consumer en 33% bij de drie andere BU's.
- stel nu dat de CoS voor Consumer 60% bedragen (= 40% brutomarge), dan komt van de opex 50% bij Consumer terecht.

De vraag is of die 50% een 'eerlijke' toewijzing is. [2]
M.a.w. ik denk wel dat de drie btb BU's zonder Consumer kunnen, maar 100% zeker ben ik niet. Ook al omdat er meer redenen kunnen zijn om een BU aan te houden dan alleen maar op grond van cijfermatige winstbijdrage.
...

[1]: Je bedoelt: "... voor 44% aan Consumer wordt toegekend"?

[2]: Goeie vraag. Wie de interne doorrekeningen per BU probeert te doorgronden, wordt gauw moe. Tegenwoordig worden bijvoorbeeld de defrevs per BU in het JV vermeld, maar niet hun verdeling kort/lang. Dan zegt het nog niet veel.
Bij de ebitda's per BU spelen de CoS en de verdeling van de opex een rol, maar die worden verder niet gespecificeerd (behalve dan misschien aan inside bankenanalisten/vriendjes?)
Bij de ebits spelen vervolgens de afschrijvingen per BU een rol. Gebaseerd op hun winstbijdrage, zeg jij? Welke winstbijdrage: vóór of ná 'da'? Het lijkt op een cirkelredenering.

Over-all zal het wel kloppen, daar is een accountant voor. Maar binnen de BU's schuiven ze bij het leven, vermoedelijk om allerlei strategische en P&R motieven.

Beperktedijkbewaking
1
quote:

marique schreef op 16 december 2016 14:56:


[...]
...
Nee, hoor. TT is eigenlijk het enige bedrijf waar ik me zo in heb verdiept. Bij andere bedrijven beperk ik me doorgaans tot enkele jaar- en kwartaalcijfers die ik mijn bestanden opneem.

Bravo wat TT betreft, ga zo door, je bent een meer dan waardige sparring partner.

Wat die 'andere bedrijven' betreft: toch chapeau. Ik herhaal mijn opmerking dat ik niet snap hoe je het voor elkaar krijgt.
marique
4
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 20 december 2016 06:07:


[...]
[1]: Je bedoelt: "... voor 44% aan Consumer wordt toegekend"?

[2]: Goeie vraag. Wie de interne doorrekeningen per BU probeert te doorgronden, wordt gauw moe. Tegenwoordig worden bijvoorbeeld de defrevs per BU in het JV vermeld, maar niet hun verdeling kort/lang. Dan zegt het nog niet veel.
Bij de ebitda's per BU spelen de CoS en de verdeling van de opex een rol, maar die worden verder niet gespecificeerd (behalve dan misschien aan inside bankenanalisten/vriendjes?)
Bij de ebits spelen vervolgens de afschrijvingen per BU een rol. Gebaseerd op hun winstbijdrage, zeg jij? Welke winstbijdrage: vóór of ná 'da'? Het lijkt op een cirkelredenering.

Over-all zal het wel kloppen, daar is een accountant voor. Maar binnen de BU's schuiven ze bij het leven, vermoedelijk om allerlei strategische en P&R motieven.[1] Ja was slordige verschrijving.

[2] Je moet het doen met aannames, altijd arbitrair, maar dan krijg je wel een indruk.
Heb voor het jaar '15 een voorbeeld. Zie bijlage.
Ben gestart met het ontrafelen van de personeelskosten en aan de hand daarvan een gewijzigde Income statement gemaakt.
Daarna een op aannames gebaseerde loskoppeling van Consumer.


Toekomst?
Consumer omzet zakt weg, kan misschien worden verkocht.
Overige 3 BU's 'beloven' sterke omzetgroei die ruim voldoende zal zijn om de blijvend stijgende bedrijfskosten te dekken.
@martinmartin verwacht voor 2020 een wpa van plm € 1,00.
Kan hem daarin wel volgen. Vraag is welke k/w tegen die tijd passsend zal zijn.
Ik blijf aan de voorzichtige kant met 20 á 25.

Bijlage:
Koos99
1
quote:

marique schreef op 20 december 2016 20:19:


[...]
[1] Ja was slordige verschrijving.

[2] Je moet het doen met aannames, altijd arbitrair, maar dan krijg je wel een indruk.
Heb voor het jaar '15 een voorbeeld. Zie bijlage.
Ben gestart met het ontrafelen van de personeelskosten en aan de hand daarvan een gewijzigde Income statement gemaakt.
Daarna een op aannames gebaseerde loskoppeling van Consumer.


Toekomst?
Consumer omzet zakt weg, kan misschien worden verkocht.
Overige 3 BU's 'beloven' sterke omzetgroei die ruim voldoende zal zijn om de blijvend stijgende bedrijfskosten te dekken.
@martinmartin verwacht voor 2020 een wpa van plm € 1,00.
Kan hem daarin wel volgen. Vraag is welke k/w tegen die tijd passsend zal zijn.
Ik blijf aan de voorzichtige kant met 20 á 25.
Mooie exercitie. Wel een opmerking, in je bijlage hierboven ga je uit van een amortisation van 0 voor Consumer. In je post van 13 december had je echter uitgerekend dat de afschrijvingen (D & A) €20 miljoen zijn.
nescio
0
quote:

marique schreef op 20 december 2016 20:19:


[...]
[1] Ja was slordige verschrijving.

[2] Je moet het doen met aannames, altijd arbitrair, maar dan krijg je wel een indruk.
Heb voor het jaar '15 een voorbeeld. Zie bijlage.
Ben gestart met het ontrafelen van de personeelskosten en aan de hand daarvan een gewijzigde Income statement gemaakt.
Daarna een op aannames gebaseerde loskoppeling van Consumer.


Toekomst?
Consumer omzet zakt weg, kan misschien worden verkocht.
Overige 3 BU's 'beloven' sterke omzetgroei die ruim voldoende zal zijn om de blijvend stijgende bedrijfskosten te dekken.
@martinmartin verwacht voor 2020 een wpa van plm € 1,00.
Kan hem daarin wel volgen. Vraag is welke k/w tegen die tijd passsend zal zijn.
Ik blijf aan de voorzichtige kant met 20 á 25.Ik vind het lief hoor, dit soort gedetailleerde uitwerkingen. Alle tijd die je erin stopt om vervolgens je informatie met ons te delen, maar is dit niet een beetje "to much" voor deze up, up, up, overname, overname, overname, manipuleer en de GS die alles bepaalt op de beurs, kwebbelkousforu?. Of begeef ik me nu op heel glad ijs?
marique
2
quote:

Koos99 schreef op 20 december 2016 20:31:


[...]

Mooie exercitie. Wel een opmerking, in je bijlage hierboven ga je uit van een amortisation van 0 voor Consumer. In je post van 13 december had je echter uitgerekend dat de afschrijvingen (D & A) €20 miljoen zijn.

Ja, de post van 13/12 is wat TT rapporteert.
De post van vandaag is hoe de kostenverdeling zou kunnen zijn als Consumer los van de 3 BU's wordt gezet of wordt klaar gestoomd voor verkoop. Bedenk wel dat áls Consumer apart wordt gezet, de amortisatie op de database niet meegaat. Die kosten komen dan volledig voor rekening van de 3 BU's.

Ik heb het overzicht van 13/12 gemaakt omdat ik probeer te achterhalen waarom die amortisatie bij Consumer per juni '16 ineens omlaag ging. Een punt waar @BDB toen op attendeerde.
Het waarom weet ik nog steeds niet, maar het snuffelen in de cijfers heeft bij mij wel iets helder gemaakt. Namelijk dat Consumer, althans volgens mij, nog wel een belangrijke/onmisbare winstbijdrage levert, maar dat TT op niet al te lange termijn ook zonder Consumer kan.

marique
3
quote:

nescio schreef op 20 december 2016 20:35:


[...]
Ik vind het lief hoor, dit soort gedetailleerde uitwerkingen. Alle tijd die je erin stopt om vervolgens je informatie met ons te delen, maar is dit niet een beetje "to much" voor deze up, up, up, overname, overname, overname, manipuleer en de GS die alles bepaalt op de beurs, kwebbelkousforu?. Of begeef ik me nu op heel glad ijs?

Weet je, nescio, een forum is als een lopend buffet in een goed geoutilleerd restaurant/hotel. Er is veel meer voedsel beschikbaar dan je als gast kunt op eten.
Je gaat dan toch ook niet de aanleverende koks verwijten dat ze teveel verschillende hapjes en gerechten aanbieden?

Maak je keuze naar behoefte en geniet van wat je lekker vindt.
Koos99
0
quote:

marique schreef op 20 december 2016 20:43:


[...]
Ja, de post van 13/12 is wat TT rapporteert.
De post van vandaag is hoe de kostenverdeling zou kunnen zijn als Consumer los van de 3 BU's wordt gezet of wordt klaar gestoomd voor verkoop. Bedenk wel dat áls Consumer apart wordt gezet, de amortisatie op de database niet meegaat. Die kosten komen dan volledig voor rekening van de 3 BU's.

Ik heb het overzicht van 13/12 gemaakt omdat ik probeer te achterhalen waarom die amortisatie bij Consumer per juni '16 ineens omlaag ging. Een punt waar @BDB toen op attendeerde.
Het waarom weet ik nog steeds niet, maar het snuffelen in de cijfers heeft bij mij wel iets helder gemaakt. Namelijk dat Consumer, althans volgens mij, nog wel een belangrijke/onmisbare winstbijdrage levert, maar dat TT op niet al te lange termijn ook zonder Consumer kan.
Okay, duidelijk.
Ik denk dat je gelijk hebt. HG is een geen domme kerel. Als hij zou denken al zonder Consumer te kunnen dan had hij dat al wel gedaan, voor nu moet Consumer nog meegesleept worden, maar wie weet Holland nog.
~Justin~
0
quote:

marique schreef op 20 december 2016 20:19:


[...]

Toekomst?
Consumer omzet zakt weg, kan misschien worden verkocht.
Overige 3 BU's 'beloven' sterke omzetgroei die ruim voldoende zal zijn om de blijvend stijgende bedrijfskosten te dekken.
@martinmartin verwacht voor 2020 een wpa van plm € 1,00.
Kan hem daarin wel volgen. Vraag is welke k/w tegen die tijd passsend zal zijn.
Ik blijf aan de voorzichtige kant met 20 á 25.Marique, ik ga niet per definitie uit van een consumer krimp. Dat zal afhangen van groei sport en wat er nog meer in sport/health aankomt.

Los daarvan stelt abn amro in haar report dat de marge op pnd 30% is. Ik kan niet beoordelen of dat klopt. Maar het betekent in elk geval dat de marges op sporthorloges e.d. hoger is. Ter indicatie: Garmin had een 55% marge op fitness producten in Q3: www8.garmin.com/aboutGarmin/invRelati...

Dus zelfs bij een lichte krimp van Consumer is wel een beter ebit(da) resultaat van Consumer mogelijk. Ik verwacht dat zelfs, zeker met die reorganisatie erbij die kosten uitneemt.

De overige drie BU's zullen ook groeien, zoals bekend. 15% omzetgroei in pure content en diensten divisies zorgt voor nog veel sterkere ebit(da) groei in die divisies.
holenbeer
1
quote:

marique schreef op 20 december 2016 20:49:


[...]
Weet je, nescio, een forum is als een lopend buffet in een goed geoutilleerd restaurant/hotel. Er is veel meer voedsel beschikbaar dan je als gast kunt op eten.
Je gaat dan toch ook niet de aanleverende koks verwijten dat ze teveel verschillende hapjes en gerechten aanbieden?

Maak je keuze naar behoefte en geniet van wat je lekker vindt.


Precies, en je moet iedere dag eten. Genoeg forumgangers die het wel waarderen. Af en toe lekker in de door jou en anderen klaargemaakte cijfers duiken.

En wat betreft Nescio, nomen est omen, neem ik aan. Eens checken wat zijn meest gewaardeerde bijdrage hier is geweest.
Beperktedijkbewaking
1
quote:

*Justin* schreef op 20 december 2016 21:31:


[...]

Marique, ik ga niet per definitie uit van een consumer krimp. Dat zal afhangen van groei sport en wat er nog meer in sport/health aankomt.

Los daarvan stelt abn amro in haar report dat de marge op pnd 30% is. Ik kan niet beoordelen of dat klopt. Maar het betekent in elk geval dat de marges op sporthorloges e.d. hoger is. Ter indicatie: Garmin had een 55% marge op fitness producten in Q3: www8.garmin.com/aboutGarmin/invRelati...

Dus zelfs bij een lichte krimp van Consumer is wel een beter ebit(da) resultaat van Consumer mogelijk. Ik verwacht dat zelfs, zeker met die reorganisatie erbij die kosten uitneemt.

...

Ja hoor.
SNS veronderstelt 37 0f 40 % bij Consumer, al dan niet van te voren ingefluisterd, door analoge bronnen waarop jij je vaak beroept. Ik geloof er niks meer van. Of weet jij meer?

Zo ja, hoezo dan. Verwijt mij geen bashen, ik getuig vaak van het tegendeel op de LT. Maar op de KT zal je mij moeten overtuigen.

Koos99
2
Bij de jaarcijfers zal de outlook het belangrijkste cijfer worden dat bekend wordt gemaakt.

Om maar een aftrap te doen, de omzet
Consumer 540
Automotive 162
Licensing 145
TTT 176

Dit jaar kan de omzet beter voorspeld worden dan vorig jaar omdat de uitspraak van een CAGR van 15% op tafel ligt. De grote onzekere is Consumer. Dit jaar zal deze uitkomen op 560, volgend jaar ga ik uit van 540. Om een idee te geven de gemiddelde analisten verwachting voor Consumer is 518.

Uitgaande van een omzet van 1.023, wat gaat de bruto marge zijn? Uitgaande van een bruto marge in 2016 van 57.5% kan worden doorberekend (verschuiving van omzet) dat de bruto marge in 2017 59.5% gaat worden.
Echter deze 59.5% is uitgaande van gelijkblijvende koersen. De dollar en het pound zijn echter in beweging. In boekjaar 2015 is de bruto marge negatief beïnvloed met 4% (56% --> 52%) door een daling van de dollar van 0.22 (1.33 --> 1.11). Recentelijk is de dollar gedaald van 1.11 -->1.06. Als de lijn uit 2015 wordt doorgetrokken dan heeft dat een negatief effect op de bruto marge van 1%. Door de verschuiving van omzet zal de dollar afhankelijkheid (hopelijk) minder geworden zijn, om die reden zal ik de geschatte 2017 bruto marge niet met 1%, maar met een 0.5% laten dalen. Mijn schatting van de bruto marge is daarom 59%. Ook de gemiddelde analisten schatting is 59%

Voor OpEx schat ik 565 miljoen (dat doet de gemiddelde analist ook). Waarmee ik uitkom op een adj WPA van 1,023*0.59-565=38.6*0.9+39=73.7/235= 31.4 cent

De gemiddelde analist gaat uit van een adj WPA van 0.27.

Mijn conclusie is dat de kritische grens qua adj WPA op 0.30 euro ligt. Alles daarboven is meegenomen, alles daarbeneden is een teleurstelling.

marique
0
quote:

Koos99 schreef op 16 januari 2017 18:02:(...)
Dit jaar kan de omzet beter voorspeld worden dan vorig jaar omdat de uitspraak van een CAGR van 15% op tafel ligt.
(...)

Dacht dat de "belofte" van Goddijn betrekking had op alle drie btb onderdelen tezamen. En als een soort geannualiseerd percentage. Extreem voorgesteld, drie jaren niks en dan in '20 in een keer de volle mep. Of alle ballen op 1 onderdeel.

Ik wil maar zeggen, dat de uitspraak van Goddijn niets meer of minder is dan een ruw toekomstscenario.


Koos99
1
quote:

marique schreef op 16 januari 2017 20:14:


[...]
Dacht dat de "belofte" van Goddijn betrekking had op alle drie btb onderdelen tezamen. En als een soort geannualiseerd percentage. Extreem voorgesteld, drie jaren niks en dan in '20 in een keer de volle mep. Of alle ballen op 1 onderdeel.

Ik wil maar zeggen, dat de uitspraak van Goddijn niets meer of minder is dan een ruw toekomstscenario.
Een ruw toekomstscenario is nog altijd meer info dan geen toekomstscenario, en daarnaast vind ik een CAGR van 15% voor die 3 onderdelen helemaal niet zo ruw.

Je extreme voorstel (3 jaar niks en dan de volle mep in 2020) zou kunnen, maar is erg onwaarschijnlijk. In de 16Q3 CC gaf HG vrij specifiek aan dat er in Telematics mogelijkheden liggen die in 2017 will start to materialize. Van Automotive kan ook een jaarlijkse groei verwacht worden. In 16Q3 CC werd aangegeven dat er naast de ongeveer 128 mio Automotive omzet, ook nog eens 30 mio def rev geboekt zijn in Automotive.

Ook ik weet het niet, maar ik sluit niet uit dat het groeipercentage in 2017 en 2018 hoger ligt dan in 2019 en 2020 (waarbij de absolute groei in 2019 en 2020 dan wel hoger ligt dan de absolute groei in 2017 en 2018)
[verwijderd]
0
quote:

Koos99 schreef op 16 januari 2017 18:02:


Bij de jaarcijfers zal de outlook het belangrijkste cijfer worden dat bekend wordt gemaakt.

Om maar een aftrap te doen, de omzet
Consumer 540
Automotive 162
Licensing 145
TTT 176

Dit jaar kan de omzet beter voorspeld worden dan vorig jaar omdat de uitspraak van een CAGR van 15% op tafel ligt. De grote onzekere is Consumer. Dit jaar zal deze uitkomen op 560, volgend jaar ga ik uit van 540. Om een idee te geven de gemiddelde analisten verwachting voor Consumer is 518.

Uitgaande van een omzet van 1.023, wat gaat de bruto marge zijn? Uitgaande van een bruto marge in 2016 van 57.5% kan worden doorberekend (verschuiving van omzet) dat de bruto marge in 2017 59.5% gaat worden.
Echter deze 59.5% is uitgaande van gelijkblijvende koersen. De dollar en het pound zijn echter in beweging. In boekjaar 2015 is de bruto marge negatief beïnvloed met 4% (56% --> 52%) door een daling van de dollar van 0.22 (1.33 --> 1.11). Recentelijk is de dollar gedaald van 1.11 -->1.06. Als de lijn uit 2015 wordt doorgetrokken dan heeft dat een negatief effect op de bruto marge van 1%. Door de verschuiving van omzet zal de dollar afhankelijkheid (hopelijk) minder geworden zijn, om die reden zal ik de geschatte 2017 bruto marge niet met 1%, maar met een 0.5% laten dalen. Mijn schatting van de bruto marge is daarom 59%. Ook de gemiddelde analisten schatting is 59%

Voor OpEx schat ik 565 miljoen (dat doet de gemiddelde analist ook). Waarmee ik uitkom op een adj WPA van 1,023*0.59-565=38.6*0.9+39=73.7/235= 31.4 cent

De gemiddelde analist gaat uit van een adj WPA van 0.27.

Mijn conclusie is dat de kritische grens qua adj WPA op 0.30 euro ligt. Alles daarboven is meegenomen, alles daarbeneden is een teleurstelling.


het is toch de euro dat daalt ipv dollar? maw stijging vd dollar
2.358 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 114 115 116 117 118 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 30 okt 2020 17:35
Koers 5,770
Verschil -0,010 (-0,17%)
Hoog 5,815
Laag 5,650
Volume 216.501
Volume gemiddeld 355.874
Volume gisteren 541.074