Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

TRUMP

gnocchi.
2
Voor degenen die zeggen hoe verhoudt wat Trump deed zich tot wat Hillary deed, is dat een geldige vraag, maar niet op dit punt. Hillary werd onderzocht om de feiten te achterhalen VOORDAT er een beslissing werd genomen door DOJ; hier verzetten Trump-bondgenoten zich zelfs tegen een onderzoek naar de feiten van wat DJT deed.

twitter.com/AWeissmann_/status/155955...

Stapelaar
2
quote:

gnocchi. schreef op 16 augustus 2022 11:11:

En niet te vergeten ze pakken hem niet op een voorval, er zullen er heel wat zijn zo dat ze zeker weten dat ze hem definitief te pakken hebben. Het is veel te riskant om hem voor een zaak aan te pakken.een schrijffout een vergeten melding enz. het net zit vol met mazen. Hij heeft corrupte advocaten en er zijn corrupte rechters, hij heeft de meeste GOP leden achter zich.
Ik denk dat Garland goed weet hoe hij dit opbouwt.
Alles goed en wel maar hoe gaat het straks als er een jury moet gaan besluiten over wel of niet guilty?
Er hoeft maar één verblinde Trump aanhanger tussen te zitten en er komt geen guilty uitspraak.
Bij welk type rechtszaak is er geen sprake van jury beslisingen?
gnocchi.
2
quote:

Stapelaar schreef op 16 augustus 2022 21:43:

[...]

Alles goed en wel maar hoe gaat het straks als er een jury moet gaan besluiten over wel of niet guilty?
Er hoeft maar één verblinde Trump aanhanger tussen te zitten en er komt geen guilty uitspraak.
Bij welk type rechtszaak is er geen sprake van jury beslisingen?
Af en toe duizel het mij wat er allemaal is. Al die staten met soms verschillende wetten en regels. Ik weet hier geen antwoord op. Met de documenten in Mar a Lago lijkt op spionage, dan georgia stemmen willen stelen, dan chantage om vuil over de zoon van Biden te verkrijgen, fraude van opwaarderen van zijn bezittingen, een staatsgreep. zijn belastingen. Dan heb je nog de Civiele rechtszaken.
gnocchi.
2
Advocaat van Trump verwerpt zorgen over getuigenbescherming en eist te weten wie aangegeven heeft waar de documenten lagen.

Brad Reed
16 augustus 2022.

Link Engels.
www.rawstory.com/alina-habba-trump-la...

Alina Habba, een advocaat die voormalig president Donald Trump vertegenwoordigt, blies deze week de zorgen over getuigenbescherming weg en eiste de namen te weten van mensen die de bonen hebben gespuid aan het ministerie van Justitie over topgeheime documenten die op Mar-a-Lago zijn verstopt.

Tijdens een optreden op Newsmax riep Habba op tot het openbaren van alle kaarten in het onderzoek naar de voormalige president, tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens mogelijke overtreding van de spionagewet.

"Het standpunt van de president, hetzelfde als wat ik hem zou adviseren, is hen te vragen alles bloot te leggen, zodat we kunnen zien wat er aan de hand is," zei ze. "Ik begrijp de kwestie van getuigenbescherming, maar tegelijkertijd zullen deze getuigen echt niet lang verborgen blijven.

In feite zullen de getuigen alleen worden onthuld als de DOJ besluit om een strafrechtelijke aanklacht tegen Trump in te dienen, omdat de regering dan gedwongen zal zijn om de advocaten van Trump het niet-geredigeerde affidavit te geven dat werd gebruikt om het huiszoekingsbevel voor Mar-a-Lago te rechtvaardigen.

Habba suggereerde echter dat de wetshandhavers de namen van de getuigen zouden uitlekken, ondanks het feit dat zo'n lek gunstig zou zijn voor de advocaten van Trump en de medewerking van andere potentiële getuigen in de zaak in gevaar zou kunnen brengen.

"Het is in het beste belang zodat het land op zijn gemak kan krijgen om te zien wat de basis was, vooral van iemand die meewerkte," beweerde ze.

twitter.com/therecount/status/1559584...
gnocchi.
2
Voormalige advocaten van Trump Witte Huis spraken met de FBI over geheime documenten meegenomen naar Mar-a-Lago: rapport
Sarah K. Burris
16 augustus 2022

De New York Times meldt dat twee voormalige Witte Huis-advocaten van president Donald Trump met de FBI hebben gesproken over de geheime documenten die na het presidentschap zijn meegenomen naar Mar-a-Lago.

Pat Cipollone en Patrick Philbin spraken beiden met onderzoekers over hun ervaringen met het proberen om de overheidsdocumenten terug te krijgen naar de Nationale Archieven, volgens het nieuwe rapport.

Een rapport op maandagavond onthulde dat met name Philbin zich heeft ingespannen om de documenten te krijgen. Echter, ze citeerden Trump tierend: "Het is niet van hen, het is van mij", vertelden adviseurs aan de Times.

Lees verder.
Link Engels.
www.rawstory.com/trump-lawyers-fbi-do...

gnocchi.
2
Een 'fout': GOP-strategen waarschuwen dat de nieuwste strijdkreet van de partij een tegenstrijdige boodschap verzendt naarmate de midterms naderen.

twitter.com/RawStory/status/155962469...

www.rawstory.com/a-mistake-gop-strate...
josti5
0
NOS Teletekst 128

Trump-criticus Cheney weggestemd


De Republikeinse Liz Cheney keert na
november niet terug in het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden.Zij is een fel
tegenstander van oud-president Trump en
verloor de voorverkiezing in haar
thuisstaat Wyoming.

Bij de voorverkiezingen wordt binnen de
partij bepaald wie het in het najaar
bij de tussentijdse verkiezingen gaat
opnemen tegen de Democraten.

Cheneys nederlaag werd al verwacht,ze
stond ruim achter in de peilingen.Haar
tegenstrever Harriet Hageman is op de
hand van Trump en zij had dan ook de
steun van de ex-president,die de partij
wil ontdoen van al zijn critici.
luchtschip
2
quote:

Stapelaar schreef op 16 augustus 2022 21:43:

[...]

Alles goed en wel maar hoe gaat het straks als er een jury moet gaan besluiten over wel of niet guilty?
Er hoeft maar één verblinde Trump aanhanger tussen te zitten en er komt geen guilty uitspraak.
Bij welk type rechtszaak is er geen sprake van jury beslisingen?
Wanneer we ons beperken tot de US, dan is er een rechtszaak mogelijk zonder jury beslissing

er zijn 3 vormen van rechtszaken

1) bench trial
een rechtszaak zonder jury beslissing

Deze wordt in de US toegepast wanneer er een nieuwe wet is en er heerst twijfel of in een bepaald geval deze wet nu wel of niet van toepassing is
Men lokt dan een proefproces uit en laat de rechter zijn oordeel vellen of in dit specifieke geval de wet wel of niet is overtreden

Een bench trial gebeurt dan onder de volgende conditie :
Een partij begaat een mogelijk vermeende overtreding en wordt verbaliseerd, waarna hij dit laat voorkomen

Dan moet de verdedigende partij verzoeken om het proces zonder jury te laten plaatsvinden, vervolgens moet de aanklagende partij daarmee akkoord gaan en vervolgens moet ook de rechter daarmee akkoord gaan

Alle drie weten dat het een proefproces is en het geen zin heeft een jury ( leken ) te laten beslissen of de wet wel of niet is overtreden
De verdediger voert aan waarom de wet in dit geval niet van toepassing is, de aanklager voert aan waarom de wet wel van toepassing is en uiteindelijk velt de rechter zijn oordeel

Dan heeft men vanaf dat moment duidelijkheid hoe het vanuit rechterlijk oogpunt moet worden beoordeeld

en.wikipedia.org/wiki/Bench_trial

Het moge duidelijk zijn dat Trump hier niet onder valt en er bij Trump een jury aan te pas komt

2) een Grand Jury Trial
Dit is een rechtszaak die vooraf gaat aan de rechtszaak
Het is alleen om aan de Grand Jury te vragen of de aanklachten worden gezien als strafbare feiten, overtreding van de wettelijke regels, zodat de aanklager weet dat het een Jury Trial kan beginnen

a grand jury helps the prosecutor decide whether to file charges against a suspect in a crime. Grand juries typically consist of 23 people, and the individual jurors may have jury duty for months at a time. However, jurors will have to work only a few days out of the month.

Er is geen unanimiteit vereist in de jury uitspraak om over te gaan tot een definitieve Jury Trial, maar 2/3 meerderheid is wel vereist

Prosecutors use grand jury proceedings as test-runs for trials, and take a grand jury's perception of the evidence seriously.

>>>>Trump zit nu in de fase van een Grand Jury Trial voor meerdere aanklachten
Op basis van het oordeel van deze Grand jury zal het Department of Justice beslissen om wel of niet over te gaan tot een definitieve rechtszaak tegen Trump : de Jury Trial

3) de Jury Trial

De jury bestaat uit 6 tot 12 mensen
En na het horen van de aanklachten en de pleidooien van de aanklager en de verdediger zal de jury tot het oordeel moeten komen van wel of niet schuldig

Het oordeel van de jury zal unaniem moeten zijn voor een schuldig bevinden aan de opgelegde aanklacht

www.findlaw.com/criminal/criminal-law...
luchtschip
2
quote:

Stapelaar schreef op 16 augustus 2022 21:43:

[...]

Alles goed en wel maar hoe gaat het straks als er een jury moet gaan besluiten over wel of niet guilty?
Er hoeft maar één verblinde Trump aanhanger tussen te zitten en er komt geen guilty uitspraak.
Bij welk type rechtszaak is er geen sprake van jury beslisingen?
Trump zit momenteel in de fase van een Grand Jury Trial

Deze Grand Jury zal moeten gaan beoordelen of de aanklachten tegen Trump geschikt zijn om later in een Jury Trial tegen Trump te gebruiken

De grand Jury bestaat in de regel uit 23leden en een 2/3 meerderheid is vereist om een bepaalde aanklacht te kunnen gebruiken in de Jury Trial

Vervolgens zal de Department of Justice een Jury Trial starten

hier bestaat de Jury uit 6 tot 12 personen en is unanimiteit vereist om hem schuldig te kunnen bevinden

>>>>Is er kans dat er 1 verblinde Trump aanhanger tussen zit die Trump niet schuldig denkt te bevinden ?

In principe wel, maar de kans op malversaties is gering

>>jury leden worden zorgvuldig geselecteerd en de aanklager en de verdediging horen de antecedenten van de jury leden en kunnen hen vooraf bevragen
Zij kunnen ook bezwaar maken tegen een jury lid en verzoeken om een andere
Er is dus al een stevige voorselectie op betrouwbaarheid en onpartijdigheid

>>jury leden moeten een eed afleggen om onpartijdig en onafhankelijk een oordeel te vellen

>>de aanklager, het Department of Justice zal de aanklacht dusdanig formuleren en bewijslast aanvoeren dat het onmogelijk wordt om Trump onschuldig te verklaren

Bijvoorbeeld bij de documenten die hij heeft meegenomen : dit is al strafbaar, want is bij wet ten strengste verboden
Bovendien is Trump verzocht de meegenomen documenten in te leveren, waarop 15 dozen zijn ingeleverd en de advocaat van Trump heeft verklaard dat er geen documenten meer in zijn bezit waren
Vervolgens bleek na huiszoeking dat er toch documenten aanwezig waren 11 dozen ( of 15 ?) vol met documenten waren nog op Mar a Lago

De aanklacht kan dan luiden dat op basis van deze feiten,
> Trump documenten van het Witte Huis heeft toegeëigend
>Trump erop gewezen is dat dit strafbaar is en hem dringend verzocht alle documenten binnen een korte termijn in te leveren
>Trump, middels zijn advocaat, heeft laten weten nu alle documenten te hebben ingeleverd

er na huiszoeking later toch 11 dozen met documenten zijn aangetroffen in Trump's huis
.dit vergezeld met een beëdigde verklaring van de FBI agent die de dozen heeft aangetroffen

Wij beschuldigen Trump ervan 11 dozen met documenten uit het Witte Huis te hebben ontvreemd, nadat wij hem er uitdrukkelijk op gewezen hebben dat dit een overtreding is en Trump zich niet kan beroepen op onwetendheid

Laten we eerlijk zijn :
Ook al zou een jury lid nog zo voor Trump zijn, dan is het toch onmogelijk dat zo'n jury lid zegt dat Trump niet schuldig is aan het ontvreemden van documenten uit Het Witte Huis

Als je nu weet dat Reality Winner was veroordeeld tot 5 jaar en 3 maanden voor het lekken van slechts 1 document van de inlichtingendienst naar de "pers"

en.wikipedia.org/wiki/Reality_Winner

Dan is het schuldig bevinden aan het ontvreemden van 11 dozen met documenten goed voor heel wat jaren achter de tralies

En het Department of justice zal mogelijk meer aanklachten tegen Trump hebben

Wanneer voor 1 document al zo'n zware straf opgelegd wordt kan het Department Of Justice nu niet zeggen dat Trump een lage straf moet krijgen
Dat kan niet tegenover de zware straffen die bijv aan Reality Winner en ook anderen zijn opgelegd
Dat kan ook niet aangaande toekomstige overtreders die belangrijke documenten meenemen van de inlichtingen diensten
Een lage straf voor Trump zou een aanmoediging kunnen zijn voor toekomstige overtreders die bij de rechtbank zich kunnen beroepen op een lage straf van Trump

Wij weten niet wat er in de documenten staat die Trump had ontvreemd

Mijn sterke vermoedens dat het zou kunnen gaan om documenten voor het leveren van de laatste kennis over het maken van kernenergie centrales en mogelijk. akkoorden om die te leveren aan andere naties ( Saudi Arabie )
Mogelijk zelfs info omtrent de laatste technologie voor het maken van atoombommen en die kennis te leveren aan een andere natie ( Saudi Arabie )

En dan kunnen de straffen wel eens uitzonderlijk hoog worden richting doodstraf

Alleen Trump en een paar intimi ( naast de FBI en het Department of Justice ) weten welke documenten hij had en hoe diep hij nu in de problemen zit

Wij kunnen alleen maar afwachten en de molens van Justitie draaien gestaag maar wel tergend langzaam
gnocchi.
2
quote:

josti5 schreef op 17 augustus 2022 09:05:

NOS Teletekst 128

Trump-criticus Cheney weggestemd


De Republikeinse Liz Cheney keert na
november niet terug in het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden.Zij is een fel
tegenstander van oud-president Trump en
verloor de voorverkiezing in haar
thuisstaat Wyoming.

Bij de voorverkiezingen wordt binnen de
partij bepaald wie het in het najaar
bij de tussentijdse verkiezingen gaat
opnemen tegen de Democraten.

Cheneys nederlaag werd al verwacht,ze
stond ruim achter in de peilingen.Haar
tegenstrever Harriet Hageman is op de
hand van Trump en zij had dan ook de
steun van de ex-president,die de partij
wil ontdoen van al zijn critici.
Laten we niet vergeten dat Liz Cheney weet wat ze doet.
Bill Palmer 16 augustus 2022.

Link Engels.
www.palmerreport.com/analysis/lets-no...

Liz Cheney probeert Trump en zijn bondgenoten uit de partij te spoelen zodat zij de Republikeinse presidentskandidaat kan zijn in 2024 of 2028. Meer macht voor haar. Maar nu ze haar voorverkiezing heeft verloren, die ze toch al niet serieus probeerde te winnen, kunnen we de behandeling als een begrafenis achterwege laten en de berekende realiteit erkennen van wat ze duidelijk aan het doen is?

Als er iets, dit "Liz Cheney, martelaar" verhaal geeft haar niet genoeg krediet. Ze is veel slimmer dan dat. Maar haar afschilderen als een verslagen martelaar is wat de kijkcijfers deze cyclus zal opdrijven, dus dat is hoe de media dit gaan afschilderen, ook al weten ze dat het dat niet is.

Zal Liz Cheney's lange termijn plan werken? Dat kunnen wij, of zij, niet weten. En je wilt haar niet als president, dus op een gegeven moment zul je niet meer duimen voor het slagen van haar plan. Maar dat komt nog wel. Laten we nu in ieder geval erkennen dat haar huidige strategie inderdaad een strategie is, en niet een of ander doodlopend zelfopoffering.

Adam Kinzinger komt dichter bij het martelaarschap. Maar zelfs hij zal nu kunnen kiezen tussen een baan in een denktank, lobbyen of kabelnieuws - die hem allemaal goed zullen betalen. En meer macht voor hem.

Trouwens, dankzij haar werk in het 6 januari Comité, zal Liz Cheney de komende jaren een grotere stem hebben in de politiek dan wanneer ze niet in het comité had gezeten en haar zetel in het Huis had behouden. Telkens wanneer zij een microfoon grijpt, zullen de media - links en rechts - er aandacht aan besteden. Nogmaals, meer macht voor haar. Maar laten we niet vergeten dat ze weet wat ze hiermee doet.
luchtschip
2
quote:

josti5 schreef op 17 augustus 2022 09:05:

NOS Teletekst 128

Trump-criticus Cheney weggestemd


De Republikeinse Liz Cheney keert na
november niet terug in het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden.Zij is een fel
tegenstander van oud-president Trump en
verloor de voorverkiezing in haar
thuisstaat Wyoming.

Bij de voorverkiezingen wordt binnen de
partij bepaald wie het in het najaar
bij de tussentijdse verkiezingen gaat
opnemen tegen de Democraten.

Cheneys nederlaag werd al verwacht,ze
stond ruim achter in de peilingen.Haar
tegenstrever Harriet Hageman is op de
hand van Trump en zij had dan ook de
steun van de ex-president,die de partij
wil ontdoen van al zijn critici.
De conservatieven van de republikeinen doen een stap terug

De sekte leden van de Trump Sekte doen een stap vooruit

Alleen is de Trump Sekte geen lang leven beschoren in de politiek

Andrew Laufer, advocaat van Michael Cohen in de rechtszaak van Cohen tegen Trump :

This is where America is right now.

We deny a patriot re-election in favor of a psychotic conspiracist.

We have a lot of work to do if we choose to continue our great experiment.

Foto Liz Cheney

pbs.twimg.com/media/FaVFH4caIAAycu1?f...

twitter.com/lauferlaw/status/15597318...
gnocchi.
2

Trump zit vast aan de D-lijst nu ervaren advocaten weigeren hem te helpen met FBI-onderzoek
Matthew Chapman
16 augustus 2022

The Washington Post berichtte dinsdag dat voormalig president Donald Trump moeite heeft om gerenommeerde advocaten te vinden om hem bij te staan nu de FBI onderzoek doet naar zijn ongebruikelijke bewaring van zeer geheime informatie in zijn Mar-a-Lago resort in Palm Beach, Florida.

"De strijd om deskundig juridisch advies te vinden brengt Trump in een lastig parket nu hij te maken krijgt met mogelijke strafrechtelijke blootstelling als gevolg van een dossiergeschil met de Nationale Archieven dat escaleerde in een federaal onderzoek naar mogelijke schendingen van de spionagewet en andere statuten," melden Isaac Arnsdorf, Josh Dawsey, Carol D. Leonnig, Jacqueline Alemany, en Rosalind S. Helderman. "Iedereen zegt nee," zei een prominente Republikeinse advocaat, die net als sommige anderen sprak op voorwaarde van anonimiteit om vertrouwelijke gesprekken te bespreken."

"Normaal gesproken zou het prestige en de publiciteit van het vertegenwoordigen van een voormalige president, evenals de nieuwe en complexe juridische kwesties die op het spel staan in deze zaak, krachtige advocaten aantrekken. Maar de zoektocht van Trump wordt belemmerd door zijn verdeeldheid en zijn reputatie om verkopers te belazeren en advies te negeren", aldus het rapport. "Vroeger zei hij tegen bedrijven dat het een voordeel was dat ze hem vertegenwoordigden, omdat ze er reclame mee konden maken. Vandaag is het niet hetzelfde,' zei Michael Cohen, een voormalige advocaat van Trump die in 2018 werd veroordeeld voor belastingontduiking, valse verklaringen, campagnefinancieringsschendingen en liegen tegen het Congres. 'Hij is ook een zeer moeilijke cliënt in die zin dat hij altijd de grenzen opzoekt, hij zelden luistert naar gedegen juridisch advies en hij wil dat je dingen doet die niet gepast zijn, ethisch of juridisch.'"

Lees verder.
Link Engels.
www.rawstory.com/trump-lawyers-265787...
gnocchi.
2
Waar ik nieuwsgierig naar ben is of ze materiaal gevonden hebben waar de Don mee mensen kon chanteren om loyaal aan hem te zijn.
gnocchi.
2
'Parkeerplaats maffioso logica': Experts hameren Trump-advocaat op poging om Mar-a-Lago getuigen te onthullen
Bob Brigham
16 augustus, 2022.

www.rawstory.com/alina-habba-26578716...

Experts waren verbijsterd nadat Donald Trump-advocaat Alina Habba er bij het ministerie van Justitie op aandrong om de naam te onthullen van de getuige die naar verluidt de FBI heeft getipt over de geheime documenten die nog op Mar-a-Lago lagen toen vorige week een huiszoekingsbevel werd uitgevoerd.
gnocchi.
1
Ik zou verwachten dat Giuliani de Vijfde zou pakken. Als hij dat niet doet, zou dat een zeer slechte beslissing zijn.

twitter.com/renato_mariotti/status/15...

Rudy Giuliani arriveert bij het gerechtsgebouw van Fulton County, met een menigte camera's en verslaggevers die zijn binnenkomst volgen, terwijl hij achter gesloten deuren zal getuigen in een speciaal grand jury-onderzoek.

Hij is het doelwit van het onderzoek. #gapol.

twitter.com/stphnfwlr/status/15598820...
gnocchi.
1
Voormalig vice-president Mike Pence, gevraagd bij Politics & Eggs-ontbijt in Manchester, NH. als hij bereid is te getuigen voor de commissie van het Huis van 6 januari: "Als er een uitnodiging was om deel te nemen, zou ik het overwegen", zei Pence.

twitter.com/Petereporter/status/15598...
gnocchi.
1

Dit zal Donald Trump niet redden.
Bill Palmer | 9:09 am EDT 17 augustus, 2022.

Link Engels.
www.palmerreport.com/analysis/this-wo...

Donald Trump's bondgenoten en apologeten zullen nu proberen om zijn schandaal met geheime documenten af te schilderen als slechts een gevolg van de chaotische onbeholpenheid van zijn ambtstermijn. Ze zullen zeggen dat het Witte Huis van Trump zo'n incompetent circus was, dat deze dozen met geheime documenten vast en zeker per ongeluk op Mar-a-Lago terecht zijn gekomen, en dat Trump misschien niet eens wist dat ze daarheen waren gebracht.

Maar dat argument werd irrelevant toen de DOJ Trump vertelde dat hij illegaal topgeheime documenten in zijn huis had, en hij weigerde om ze allemaal terug te geven, en vervolgens beweerde dat hij ze allemaal had teruggegeven terwijl dat niet zo was. Dat veranderde het spel volledig.

Als je 's werelds meest onbekwame bankbediende bent, ontslagen wordt en later van de bank te horen krijgt dat je een hoop cheques mee naar huis hebt genomen toen je je bureau aan het opruimen was, en je geeft ze meteen terug en je hebt nooit geprobeerd er iets mee te doen, dan kom je er misschien mee weg.

Maar als je weigert de cheques terug te geven, dan een deel teruggeeft en beweert dat het alles was, en op camera betrapt wordt terwijl je een deel van de cheques naar een andere plaats brengt, enzovoort, dan doet het er niet meer toe of je aanvankelijk van plan was ze te stelen. Want nu, door al die corrupte moeite te doen om ze niet terug te geven, heb je ze gestolen. En nu ben je mogelijk twee keer strafbaar voor het stelen ervan - in Trumps geval spionage en obstructie.
61.643 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 ... 3079 3080 3081 3082 3083 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 633,55 -7,54 -1,18% 29 sep
AMX 838,20 -12,41 -1,46% 29 sep
ASCX 1.141,33 -15,18 -1,31% 29 sep
BEL 20 3.324,99 -62,63 -1,85% 29 sep
Germany40^ 12.007,20 +31,65 +0,26% 29 sep
US30^ 29.235,98 0,00 0,00% 29 sep
US500^ 3.643,12 0,00 0,00% 29 sep
Nasd100^ 11.169,10 0,00 0,00% 29 sep
Japan225^ 26.168,41 0,00 0,00% 29 sep
WTI 81,56 0,00 0,00% 29 sep
Brent 87,36 0,00 0,00% 29 sep
EUR/USD 0,9818 +0,0085 +0,87% 02:36
BTC/USD 19.554,02 -8,21 -0,04% 02:05
Gold spot 1.663,16 +2,36 +0,14% 02:36
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Wolters Kluwer 98,760 +1,340 +1,38% 29 sep
UNILEVER PLC 45,920 +0,520 +1,15% 29 sep
RELX 24,820 +0,180 +0,73% 29 sep
Dalers Laatst +/- % tijd
RANDSTAD NV 42,920 -3,590 -7,72% 29 sep
JUST EAT TAKEAWAY 15,406 -1,206 -7,26% 29 sep
BESI 43,770 -2,410 -5,22% 29 sep

Nieuws Forum

Pharming koopt rechten op Novartis-me...
seveneleven op 4 sep 2022 10:47
10
Eerste verlies voor spelfabrikant Nin...
Da Freeze op 1 sep 2022 14:44
2
Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
twinkletown op 25 aug 2022 10:42
23
Stap richting compensatie beleggers SNS
Demir op 7 jun 2022 04:35
8
Hof weigert bezegelen Fortis-schikking
Demir op 6 jun 2022 10:07
11

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront