Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

20.174 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 1005 1006 1007 1008 1009 » | Laatste
rationeel
0
Gemeen spul

Een ander... risico ...van een kerncentrale is dat hij wordt beschadigd door... terroristen... of dat die midden in een stad een... ‘vuile bom’... laten ontploffen, waar ze in plaats van spijkers... gestolen kernafval... in hebben gestopt. Wederom blijkt uit zorgvuldige berekeningen dat de straling die daarbij vrijkomt te... weinig... is om effect te hebben op de ...gezondheid.... Het voornaamste effect is alweer ...chaos en paniek...

En dan de... opslag... van kernafval. Kernafval is ...gemeen... spul, maar we moeten de... gevaren... ervan... afwegen... tegen die van de... broeikasgassen... die door ...kernenergie... worden... vermeden.... Kernafval kan worden ingepakt in ...dikke... lagen beton en staal en diep onder de grond worden opgeborgen. Zelfs als het daar over... duizend jaar... gaat lekken komt er weinig of ...niets... van naar het oppervlak. Als het... mis... gaat met het klimaat – en de kans daarop is... fors ...– hebben mensen over... duizend... jaar wel ...grotere zorgen... dan kernafval. We weten niet zeker wat de opwarming van de aarde voor gevolgen gaat hebben, maar ik maak me... zorgen... over de wereldwijde... voedselproductie.... Dat is een... fragiel systeem;... als dat instort door hittegolven, langdurige droogte, uitputting van... zoet... water of... nieuwe ziekten... van... planten en dieren,... dan kan dat leiden tot... hongersnood..., massale ...migratie... en oorlog.... Effecten van ...overstromingen... en ...orkanen... versterken dat nog eens.
rationeel
0
Nederland stoot jaarlijks... tweehonderd miljoen ton CO2 uit.... Er is een serieus risico dat we ...daarmee... de wereld onleefbaar maken voor uw en mijn kinderen en kleinkinderen. Dat moet ...zwaarder... wegen dan wat er over... duizend jaar... zou kunnen lekken uit een... afgesloten mijnschacht.... Kernenergie... dus,... en snel!... Nar Lubach... heeft de waarheid gesproken, ...ik sluit me bij hem aan...

Martijn Katan is biochemicus en emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor bronnen zie mkatan.nl

www.nrc.nl/nieuws/2019/05/24/een-beet...
Ronald Engels
2
Gokker,

Je manipuleert continue mijn duidelijk uitgesproken waarheid; "dat het kouder wordt de komende winters de komende 35 jaar en ook nog vele eeuwen langer en dat de oceanen kouder aan het worden zijn met minder extreem weer als gevolg".

Ga fijn zo door met alle Nederlanders te manipuleren, te indoctrineren en te intimideren met je groene onbewezen klimaat leugens, jij bent een van die groene eigenbelang politieke Dwazen, die bewust Nederland in de Vernieling willen als industriele maak natie. Wordt je betaald door Jesse Klaver of Jetten, enzv., welke belangengroep dien jij en wie betaald jouw of werk je op een gesubsidieerde linkse Universiteit betaald door alle hardwerkende belasting betalende Nederlandse Burgers?

Sorry dat je tegen beter weten in zo diep bent gevallen, met zekerheid uit wat voor eigenbelang dan ook, is uitzonderlijk triest voor jouw en de Nederlandse Burgers die je manipuleert.

Veel succes met Groen Links en D66, de burgers gaan ze een enorme schop onder hun luie pluche kont geven bij de volgende verkiezingen?

Doei, weg met die Rotzooi en Chaos en leugens van de Groene Dwazen, D-66 en Groen Links! Helaas heeft ook Dhr. Rutte reeds land zijn verstand verloren, de Lamme leidt de Blinde en de Dove in zijn geval.

Overigens Man-made CO2 Global Warming is en blijf puur Bedrog ook voor de onschuldige burgers van Nederland, die niet gek zijn en zeer verstandig zijn en die jij duidelijk diep moet minachten!

M.v.g. Ronald.
NewKidInTown
2
Morgen wordt het een HISTORISCHE dag, als de nieuwsberichten kloppen.

Er gaat een GROTE stap gemaakt worden door de 130km maatregel. En kan DUS weer gebouwd worden.

De 130km maatregel gaat de stikstof-uitstoot met 0,2% terugdringen. Let wel, van zeg nu 100% gaat het 99,8% worden. Dat hebben onze bovenons gestelden toch maar mooi "bereikt".

Vraagje: wie houdt nu eigenlijk wie voor de gek ???
Ronald Engels
1
BRAVO< BRAVO< BRAVO, @Kees2, intelligent en duidelijk verhaal, met vele verstandige aanbevelingen voor onze Dwaze Politieke Elite in Den Haag.

Zouden ze er iets van leren, Denk het niet, Het Gezonde Verstand Ontbreekt!!!!
=====================================

Duurzame misverstanden.

Een bijdrage van David Dirkse.

In gesprekken over onze toekomstige energievoorziening vallen mij steeds dezelfde misvattingen op. Tijd derhalve voor wat verduidelijking.

1. Elektrische energie

Elektriciteit is geen energie maar een overbrengingsmechanisme zoals een fietsketting.

Op elk moment zijn opwekking en afname exact aan elkaar gelijk.

Als de generator in de centrale er mee stopt dan volgen uw wasmachine en stofzuiger dit voorbeeld onmiddellijk. Elektrische energie kan niet worden opgeslagen (nou ja, heel klein beetje in elektrische- of magnetische velden), gas wel.

Energie opslag kan mechanisch, thermisch, chemisch of nucleair. Dit met toenemende energiedichtheid. Bij conversie van de ene soort naar de andere gaat altijd wat energie verloren in de vorm van warmte.

2. Vraag- en aanbodsturing

Stel eens dat iemand zijn drinkwater betrekt uit een bron die gemiddeld per jaar 1000 liter levert.

Dat is zo’n drie liter per dag dus ruim voldoende voor één persoon. Een opslagvat is echter van levensbelang omdat de ene dag misschien 10 liter water instroomt maar de volgende vijf dagen geen druppel. Een mens kan maar drie dagen zonder water.

Ons hart maakt gemiddeld 32 miljoen slagen per jaar maar die eis is niet voldoende omdat vijf minuten uitval fataal is.

Onze welvaart is mogelijk door een continue vraag-gestuurde energievoorziening. Die berust op kolen, olie en gas. Dat zijn energievoorraden en die leveren energie wanneer er om gevraagd wordt.

Het hiervoor genoemde opslagvat met kraantje transformeert een aanbod- naar een vraag gestuurd drinkwater systeem.

Energietransitie is daarom voorraadtransitie. Pas als er voor enkele maanden strategische energievoorraden zonder kolen, olie of gas zijn aangelegd zal de transitie zijn voltooid. De technologie hiervoor moet echter nog ontwikkeld worden. De vraag is trouwens of die er ooit komt.

Een nieuw groot windpark of een zonneweide alleen voegt niets aan de energietransitie toe omdat het aanbod-sturing betreft.

Bij een aanbod-gestuurde energievoorziening leeft men noodgedwongen dichter bij de natuur: met de kippen op stok, schepen die weken op de rede dobberen wachtend op wind, houtjes hakken.

Het kan natuurlijk dat het lekker waait terwijl ik met een boormachine mijn tuinhek repareer.

In dat geval levert een windmolen de power, maar dat is puur toeval. Het gaat om de met zekerheid te leveren stroom.

Er zijn wel mengvormen mogelijk van vraag- en aanbodsturing: smart-grids (wasmachine wacht op wind of zon). Stadsdelen om beurten van stroom voorzien kan ook, niet ongebruikelijk in derde wereldlanden. Of mensen met namen A….E mogen alleen tussen 18:00 en 18:45 uur hun potje koken.

Zo’n maatschappij zal minder stress kennen want beneden windkracht 5 rijden er geen treinen en internet toegang is pas mogelijk vanaf windkracht 4. Mooi rustig.

Nogmaals: op willekeurige momenten geleverde stroom heeft niets met energietransitie te maken zolang tenminste een vraag-gestuurd systeem het doel is.

Daarom zijn deze uitspraken onjuist:

‘Het windpark zal 20.000 huishoudens van stroom voorzien.’

Het goede antwoord is nul huishoudens (zonder opslag).

Invoegen van ‘af en toe’ (van stroom voorzien) zou weer wel correct zijn.

‘De zon is al onze oneindige fusiereactor.’

Bekend verweer tegen de aanbeveling van kernenergie.

‘Hernieuwbare bronnen leveren al 14% van …..’

Percentages slaan op (rekenkundige) gemiddelden en daarmee kan je alleen rekenen als de bewerking optellen bestaat. Optellen is hier natuurlijk ‘opslag’.

Alle retoriek ten spijt is de energietransitie nog niet begonnen. Dek de zonnepanelen af, zet de windmolens uit en niemand merkt er wat van. Schakel de centrales uit en de economie komt volledig tot stilstand.

Bij het ontwerp van onze dijken telt niet de gemiddelde waterhoogte maar een eens in de 10.000 jaar verwachte extreme waarde.

Een veilig energiesysteem moet tijdens weken durende strenge vorst nog steeds voldoende kunnen leveren.

3. Over windenergie en stilstaande molens:

‘Het waait altijd wel ergens.’

Dat is op zich geen onjuiste constatering maar het veronderstelt dat windparken genoeg energie leveren om de buurlanden erbij te bedienen en dat het transport van die energie geen onoverkomelijke problemen oplevert.

Het totale energieverbruik van Nederland is 3TWh (tera = 10^12) per dag. Dat is inclusief industrie en transport. Wegens hogere efficiëntie van o.a. elektrische motoren verlagen we dat naar 2TWh.

Bij een productiefactor van 40% voor wind op zee moet hiervoor ruim 300GW (giga=10^9) windvermogen geïnstalleerd worden. Dat zijn 37.500 zeer grote molens. (Vestas V164, 8MWatt).

Hierbij ga ik uit van conversieverliezen (stroom? waterstof 30%, waterstof? stroom 40%) en een gebruik van 1TWh stroom en 1TWh gas per dag.

De aanbeveling is om molens zes maal de rotordiameter uit elkaar te plaatsen, dan nemen ze een oppervlakte in van 36.000km2. Nederland kan wellicht aanspraak maken op 150.000 van de 750.000km2 Noordzee. Bij een realistisch derde deel voor windparken kunnen er dus nog 15.000 molens bij voor de buren.

Een hoogspanningsmast transporteert (zeer optimistisch) met een vermogen van 1GW. De masten staan minstens 50 meter uit elkaar.

Als Nederland al zijn energie aan Duitsland levert dan vereist dat 300 parallelle hoogspanningsleidingen. Zo’n tracé heeft een breedte van 15km.

Wat zal dat worden als het in Spanje hard waait en in België, Duitsland en Nederland niet?

Weergebieden strekken zich geregeld over 1000 km. uit.

Bij 40% kans op wind is de kans op geen wind in twee aangrenzende gebieden 0,6^2 = 36%.

Bij drie onafhankelijke weergebieden is de kans op ergens wind 1-0,6^3 = 78%. In dat geval moet in elk weergebied de totaal benodigde capaciteit voor alle gebieden geïnstalleerd zijn. Gedurende 22% van de tijd heeft dan nog steeds niemand stroom.

Ons elektriciteitsnet heeft een betrouwbaarheid van 99,5%.

Sprekend met medewerkers van onze energiemaatschappijen valt geregeld de term challenge wat een marketing-technisch eufemisme is voor onzekerheid en onwetendheid.


David Dirkse.

Men realiseert zich dat massale energieopslag cruciaal is voor een energietransitie. Nog totaal onbekend is echter op welk niveau deze opslag zal plaatsvinden: bij een windpark, bij bestaande elektriciteitscentrales, bij zonneweiden, in woonwijken? Waar moet netverzwaring plaatsvinden?

Geen mens die het weet. De ervaring in Amsterdam is dat plaatsing van een nieuw onderstation vijf jaren buurtinspraak vergt omdat niemand zijn parkeerplek wenst af te staan. Daarna duurt de bouw van zo’n peperbus nog eens twee jaar. Geschoold personeel is amper te vinden.


www.climategate.nl/2019/11/duurzame-m...

BRAVO< BRAVO< BRAVO< M.v.g. Ronald
Ronald Engels
1
FORUMLEDEN,

Zoals gezegd op "www.climategate.nl/2019/11/duurzame-m..."

DE WAANZIN MOET STOPPEN!

M.v.g. Ronald
gokker
0
quote:

Ronald Engels schreef op 12 november 2019 22:10:


Gokker,

Je manipuleert continue mijn duidelijk uitgesproken waarheid; "dat het kouder wordt de komende winters de komende 35 jaar en ook nog vele eeuwen langer en dat de oceanen kouder aan het worden zijn met minder extreem weer als gevolg".

Ga fijn zo door met alle Nederlanders te manipuleren, te indoctrineren en te intimideren met je groene onbewezen klimaat leugens, jij bent een van die groene eigenbelang politieke Dwazen, die bewust Nederland in de Vernieling willen als industriele maak natie. Wordt je betaald door Jesse Klaver of Jetten, enzv., welke belangengroep dien jij en wie betaald jouw of werk je op een gesubsidieerde linkse Universiteit betaald door alle hardwerkende belasting betalende Nederlandse Burgers?

Sorry dat je tegen beter weten in zo diep bent gevallen, met zekerheid uit wat voor eigenbelang dan ook, is uitzonderlijk triest voor jouw en de Nederlandse Burgers die je manipuleert.

Veel succes met Groen Links en D66, de burgers gaan ze een enorme schop onder hun luie pluche kont geven bij de volgende verkiezingen?

Doei, weg met die Rotzooi en Chaos en leugens van de Groene Dwazen, D-66 en Groen Links! Helaas heeft ook Dhr. Rutte reeds land zijn verstand verloren, de Lamme leidt de Blinde en de Dove in zijn geval.

Overigens Man-made CO2 Global Warming is en blijf puur Bedrog ook voor de onschuldige burgers van Nederland, die niet gek zijn en zeer verstandig zijn en die jij duidelijk diep moet minachten!

M.v.g. Ronald.



??????????

Leg me eens uit wat mijn mening over het klimaat is?
Waar heb ik wat beweerd?

U raaskalt permanent over dingen waar u blijkbaar niets van begrijpt en reageert helemaal niet op simpele uitnodigingen ter verduidelijking. We hadden het al over lachwekkende begrippen als Terrawatt/jaar en over neutronen in de kosmische straling (die trouwens niet van onze dierbre ZON uitgezonden wordt).

U zegt de temperatuur op Groenland is de afgelopen jaren 4C gestegen echter in het midden ook 4C.
Heeft u in al uw frustraties vergeten hoe een simpele rekensom gaat?

Beseft u niet dat ik hier de enige ben die uw onzin doorleest en er op probeert te reageren?
Rationeel c.s. wapperen met hun vaantjes maar begrijpen al helemaal niet waar het om gaat.

Ronald Engels
1
Gokker Doei!

Ik ga mijn tijd niet langer verspillen aan onverstandige Groene Eikels, die bewust de waarheid verdraaien! Doei?

Je bent een beschamend manipulerend eigenbelang figuur, erg triest voor jouw? Veel succes met je verdere leven op de in jouw visie razendsnel opwarmende Planeet Aarde. Overigens teveel ZON geeft Huidkanker.

Ik weet beter, het is gewoon BEDROG, "planeet Aarde koelt gewoon af zoals vele malen geschreven, ongeacht wat "GOKKER" uitkraamt!

M.v.g., DOEI!, Ronald.
gokker
0
man cool down. WAAR HEB IK BEWEERD DAT HET KLIMAAT VERANDERT???
Dat wordt me hier gewoon even in de mond gelegd.
Vloeken en tieren brengt ons niet verder.
gokker
0
Ronald Engels schreef op 12 nov 2019 om 22:10:

1. Je manipuleert continue mijn duidelijk uitgesproken waarheid
2. Ga door met alle Nederlanders te manipuleren, te indoctrineren en te intimideren
3. Je groene onbewezen klimaat leugens,
4. Een van die groene eigenbelang politieke Dwazen, die bewust Nederland in de Vernieling willen als industriele maak natie.
5. Wordt je betaald door Jesse Klaver of Jetten, enzv.,
6. Welke belangengroep dien jij
7. Wie betaald jouw of werk je op een gesubsidieerde linkse Universiteit
8. Tegen beter weten in zo diep gevallen,
9. Met zekerheid uit wat voor eigenbelang dan ook
10. De Nederlandse Burgers die je manipuleert.
11. Onschuldige burgers van Nederland, die niet gek zijn en zeer verstandig zijn en die jij duidelijk diep moet minachten!
12. Onverstandige Groene Eikels, die bewust de waarheid verdraaien!
13. Je bent een beschamend manipulerend eigenbelang figuur

Heb deze tirade maar even in zijn essentie gekopieerd voor het geval de beheerder deze vuilnis zou wissen.

Ik daag meneer Engels uit een paar van mijn bijdragen te noemen die hem er toe brengen me de huid vol te schelden. Ik heb geen idee waar dit over gaat.

Ik krijg het gevoel dat opgekropte frustraties over "debatten" met anderen (KNMI etc) over mij worden ontladen.

NewKidInTown
3
Jongelui, even rustig graag en opletten:

"Sneeuwalarm! Weerbureaus verwachten dat aanstaande vrijdag de eerste sneeuwvlokken boven ons land uit de hemel zullen dwarrelen."

maar ja, dat is het weer, heeft niets met klimaat te maken, of met milieu, of met geloof......
gokker
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 18 februari 2019 05:58:


[...]
Belangrijker en irritanter is je gewoonte om Oost-Indisch doof te zijn voor vragen of tegenargumenten.
[...]


Ter herinnering wijze woorden van Dijkwacht over meneer Engels.
haas
1
quote:

NewKidInTown schreef op 12 november 2019 22:26:


Morgen wordt het een HISTORISCHE dag, als de nieuwsberichten kloppen.

Er gaat een GROTE stap gemaakt worden door de 130km maatregel. En kan DUS weer gebouwd worden.

De 130km maatregel gaat de stikstof-uitstoot met 0,2% terugdringen. Let wel, van zeg nu 100% gaat het 99,8% worden. Dat hebben onze bovenons gestelden toch maar mooi "bereikt".

Vraagje: wie houdt nu eigenlijk wie voor de gek ???

Regering Rutte maakt al negen jaren er allerlei wetten op na waardoor hij verstrikt is geraakt in eigen regels zoiets van ZELF wurgen?:)
DE politiek heeft gefaald

PS: de burger lijdt daaronder. Idem bedrijfsleven
Chiddix
0
Nederland zou uitdrogen door te weinig regenval i.v.m CO2 uitstoot. Weet niet of de klimaatfanaten dat nu nog hardop durven te zeggen.
leek2018
3
Rutte,
"Noodmaatregelen om de economie aan de gang te houden"
Het zijn gewoon noodmaatregelen om falende politiek te verdoezelen met betrekking tot de economie.
rationeel
0
quote:

gokker schreef op 13 november 2019 09:56:


[...]

Ter herinnering wijze woorden van Dijkwacht over meneer Engels.


Gokker, Van het begin dat je hier kwam, na een hartelijk welkom, hebben JOSTI:) die hier nu eventjes minder is en zich amuseert in Portugal, en ik, je gewezen op een aantal punten, die ons niet welgevallig waren.
Dit met de beste bedoelingen.

Verder spreek ik voor mijzelf.

Ik heb geprobeerd om wanneer het voorkwam je er op te wijzen, maar om de een of andere reden was je daar niet van gediend, of zag je het als een soort kwaadwillendheid van mij.

Ik heb je verder genegeerd.

Dat is niet zoals ik zie dat mensen met elkaar om moeten gaan.

Als een paar mensen hier, het al niet met elkaar kunnen oplossen, dan ziet het er niet zo best uit voor de wereldvrede, die we toch in ieder geval in het westen nastreven.

Je bent nu in aanvaring gekomen met Ronald:) die je meneer Engels noemt. Waarom is dat? Wil je daar iets mee zeggen? En je voert BDB:) aan, die je Dijkwacht noemt. Daar verliep de interactie trouwens ook niet zo vloeiend mee.

Wat ik mij nu afvraag, is de analyse van Ronald:) juist? Zit je hier om te ontregelen, zoals LINKS NU in de maatschappij bezig is, een voortdurende actie tegen welwillende mensen die van alles en nog wat verweten wordt, en waar ieder standpunt dat ze niet aanstaat, de reactie ...fascist..., je ...discrimineert... enz uitlokt: of

Is het een persoonlijke afwijking in het autistische spectrum? Heb je niet door wat je doet. Je vertelde dat je een kind hebt met een dergelijke stoornis.

Wanneer dat zo is, dan kunnen we daar rekening mee houden, en zullen er anders op reageren dan zoals we dat nu doen.

Van onaanvaardbaar, naar tegemoet komend.
rationeel
1
quote:

Chiddix schreef op 13 november 2019 12:20:


Nederland zou uitdrogen door te weinig regenval i.v.m CO2 uitstoot. Weet niet of de klimaatfanaten dat nu nog hardop durven te zeggen.


De werkelijkheid doet er niet toe, is mijn mening.
Het klimaat is aangegrepen, omdat het een onderwerp is dat de mensen die omgerturnd moeten worden toch niet kunnen behappen.

Zij kunnen zich daar met elkaar mee bezig houden, en ondertussen worden de PLANNEN waar het om gaat gewoon uitgevoerd.

Het is zand strooien in de raderen van het gezonde verstand.

Laat je niets wijs maken trap er niet in.

Het doel is niet wat het voorgeeft te zijn, maar een middel, om jou en mij en allen die ze gek kunnen maken, het geld af te nemen, en ze in de maat te laten lopen zoals in HUN belang is.
voda
1
ING: Data-economie dreigt energieslurper te worden

Als er niets gebeurt verbruiken ‘data’ binnenkort 31% van alle elektriciteit. Daarvoor waarschuwt het economische bureau van ING in een woensdag uitgekomen rapport.

Nu nog ligt het energieverbruik van alle telefoons, laptops, telecomnetwerken en datacenters te samen op zo’n 800 terawattuur per jaar. Dat is ongeveer 3% van alle wereldwijd verbruikte elektriciteit. Zonder nieuwe energiebesparende maatregelen zal dat verbruik tegen 2030 echter zijn verdertienvoudigd, voorzien economen van de bank.

De stijging is het gevolg van een exponentiële groei in het gebruik van data. Waar mensen tot enkele jaren geleden hoogstens een mailtje op hun mobiel bekeken, is nu het veelvuldig kijken van filmpjes de norm. Ook wordt meer gebruik gemaakt van big data en kunstmatige intelligentie. Datacenters en telecomnetwerken krijgen daardoor ook de komende jaren fors meer gegevens te verwerken. ING voorziet zelfs een vertwintigvoudiging.

Veel zuiniger, maar ook veel meer

De afgelopen jaren wisten netwerken en datacenters hun elektriciteitsverbruik in toom te houden door in rap tempo efficiënter te worden. Zo werden datacenters tussen 2010 en 2018 gemiddeld 25% efficiënter, onder meer door concentratie in grote gebouwen, andere typen harde schijven en betere koelsystemen. Telecomnetwerken werden daarnaast 17% en apparaten 4% zuiniger.

De komende tijd is er volgens ING een verdere efficiencyslag mogelijk. Zo denkt ING dat datacenters de komende tijd nog zo’n 16% kunnen besparen. Het energieverbruik zal in dat geval slechts verdubbelen zodat ‘data’ zo’n 5% van alle energie opmaken.

‘Maar dan is wel een sectoroverstijgende aanpak nodig’, zegt Dirk Visser, sectorbankier bij ING. ‘Het gaat niet alleen om datacenters, maar ook om ontwikkelaars van software en telecombedrijven.’ Nu kijkt de overheid volgens hem te veel naar individuele sectoren terwijl een integrale blik ontbreekt. Zo besloten de gemeentes Haarlemmermeer en Amsterdam om tijdelijk geen nieuwe energieslurpende datacenters te willen. ‘Maar opslag in professionele datacenters is vaak juist veel zuiniger dan wanneer een bedrijf zijn data zelf beheert.’

Betere software

Visser denkt dat er de komende tijd ook energie moet worden bespaard door te letten op minder zichtbare zaken. ‘Het gaat niet alleen om de datacenters, ook de IT-sector kan wat doen’, zegt Visser.

Programmeurs kunnen software bijvoorbeeld efficiënter schrijven, zodat het gebruik ervan minder energie kost. Systeembeheerders zouden meer kunnen doen aan het energiezuiniger inregelen van hun computernetwerken. Bewustwording daarvoor is belangrijk, stelt Visser. Hij verwacht dat consumenten en bedrijven binnen afzienbare tijd zowel bij hardware als software energie-efficiënte producten gaan eisen.

fd.nl/economie-politiek/1324202/ing-d...
gokker
1
quote:

rationeel schreef op 13 november 2019 13:57:


[...]

Je bent nu in aanvaring gekomen met Ronald:) die je meneer Engels noemt. Waarom is dat? Wil je daar iets mee zeggen? En je voert BDB:) aan, die je Dijkwacht noemt. Daar verliep de interactie trouwens ook niet zo vloeiend mee.
[...]
Wat ik mij nu afvraag, is de analyse van Ronald:) juist?
[...]



Meneer Engels (ik tutoyeer niet, zo ben ik opgevoed, en wanneer meneer Engels al zijn identiteit openbaart, lijkt het me logisch daar gebruik van te maken) heb ik tot voor kort serieus genomen en ben op zijn beweringen inhoudelijk ingegaan met het idee dat er zich een debat zou kunnen ontwikkelen. Ik heb de moeite genomen de literatuur die hij aangeeft te bestuderen. Ik heb daarbij bemerkt dat die vaak een serieuze indruk maakt maar door meneer Engels niet correct wordt geïnterpreteerd. Wanneer ik daarover begin komt er geen reactie.

Meneer Engels heeft geen analyse. Punt uit. Meneer Engels heeft brokstukken van het web gehaald en een gedrocht geconstrueerd dat bol staat van inconsequenties. Hij is er zelf helemaal van overtuigd en wil er een boek over gaan schrijven.

Ik heb na zijn persoonlijke uitval in mijn richting de moeite genomen wat van zijn bijdragen te lezen en het beeld dat zich daarbij opdringt is angstaanjagend. Hij ziet zich omgeven door vijanden. Hij bedient zich regelmatig van zeer vulgaire taal om die partijen in diskrediet te brengen. Hierdoor is mijn oorspronkelijke medelijden overgegaan in onbegrip.

Mijn conflict met Dijkwacht ligt op een heel ander vlak. Met hem waren er goede discussies mogelijk, waarlijk een weldaad hier. Wat me wel stoorde was zijn poging interessant over te komen door een mystieke uitspraak over een exponentieel verval. Wekenlang hoopte ik hierover ingewijd te worden maar de aantekeningen waren zoek. Ik werd op een manier om de tuin geleid.




rationeel
1
quote:

gokker schreef op 13 november 2019 14:57:


[...]

Meneer Engels (ik tutoyeer niet, zo ben ik opgevoed, en wanneer meneer Engels al zijn identiteit openbaart, lijkt het me logisch daar gebruik van te maken) heb ik tot voor kort serieus genomen en ben op zijn beweringen inhoudelijk ingegaan met het idee dat er zich een debat zou kunnen ontwikkelen. Ik heb de moeite genomen de literatuur die hij aangeeft te bestuderen. Ik heb daarbij bemerkt dat die vaak een serieuze indruk maakt maar door meneer Engels niet correct wordt geïnterpreteerd. Wanneer ik daarover begin komt er geen reactie.

Meneer Engels heeft geen analyse. Punt uit. Meneer Engels heeft brokstukken van het web gehaald en een gedrocht geconstrueerd dat bol staat van inconsequenties. Hij is er zelf helemaal van overtuigd en wil er een boek over gaan schrijven.

Ik heb na zijn persoonlijke uitval in mijn richting de moeite genomen wat van zijn bijdragen te lezen en het beeld dat zich daarbij opdringt is angstaanjagend. Hij ziet zich omgeven door vijanden. Hij bedient zich regelmatig van zeer vulgaire taal om die partijen in diskrediet te brengen. Hierdoor is mijn oorspronkelijke medelijden overgegaan in onbegrip.

Mijn conflict met Dijkwacht ligt op een heel ander vlak. Met hem waren er goede discussies mogelijk, waarlijk een weldaad hier. Wat me wel stoorde was zijn poging interessant over te komen door een mystieke uitspraak over een exponentieel verval. Wekenlang hoopte ik hierover ingewijd te worden maar de aantekeningen waren zoek. Ik werd op een manier om de tuin geleid.



Je gaat niet in op mijn vraag, maar blijft bij mijn inleiding.

Je laat je nu weer denigrerend uit over de discussies hier. Dat is niet zoals wij van jou verwachten. Discussies die jij niet interessant vindt, kun je aan je voorbij laten gaan. De mensen die ze starten vinden het blijkaar de moeite waard. Dat is zoals het is op een forum als dit. Het is niet een forum van een specifieke groep uit de samenleving. Die zijn er ook, en misschien is dat wat je zoekt. Of niet? Heb je gewoon niet de capacitiet om mee te doen met allerlei mensen, waar de een interesse heeft in het ene en de ander in iets anders. Waar een ieder kan zeggen wat hij te zeggen heeft . Zie je daar de lol niet van in.

Zo zou ik dat ook kunnen vragen. Ben je hier omdat je hier wilt meedoen?

Kun je dat onvoldoende? Of wil je dwars liggen en de boel ontregelen.


20.174 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... 1005 1006 1007 1008 1009 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 559,57 +1,11 +0,20% 07 aug
AMS25-24h^ 559,57 0,00 0,00% 07 aug
AMX 788,18 +0,77 +0,10% 07 aug
ASCX 849,95 +3,95 +0,47% 07 aug
BEL 20 3.340,10 +31,47 +0,95% 07 aug
BRX20-24h^ 3.341,62 +1,51 +0,05% 07 aug
Germany30^ 12.705,00 +113,32 +0,90% 07 aug
Dutch15-index 16.259,23 +100,87 +0,62% 07 aug
Euro30-index 16.372,22 +27,08 +0,17% 07 aug
US30^ 27.438,31 0,00 0,00% 07 aug
US500^ 3.351,69 0,00 0,00% 07 aug
Nasd100^ 11.137,91 0,00 0,00% 07 aug
Japan225^ 22.447,23 0,00 0,00% 07 aug
WTI^ 41,60 0,00 0,00% 07 aug
Brent 44,65 0,00 0,00% 07 aug
EUR/USD 1,1788 -0,0089 -0,75% 07 aug
BTC/USD 11.685,08 +163,42 +1,42% 19:04
Gold spot 2.035,16 0,00 0,00% 07 aug
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
NN Group 34,330 +0,820 +2,45% 07 aug
ASML 313,600 +5,700 +1,85% 07 aug
Galapagos 161,300 +2,800 +1,77% 07 aug
Dalers Laatst +/- % tijd
PROSUS 80,520 -3,380 -4,03% 07 aug
ArcelorMittal 9,817 -0,275 -2,72% 07 aug
Royal Dutch Shell A 12,990 -0,220 -1,67% 07 aug

Nieuws Forum

Minister adviseert Trump coronasteun ...
Lepre Chaun op 8 aug 2020 19:17
36
'Lidl-eigenaar wil Europese afvaltak ...
Lucky-corner op 8 aug 2020 16:58
1
'Wirecard werd voor faillissement lee...
erjee-ff op 8 aug 2020 11:00
11
Farmaceut Pfizer gaat coronamedicijn ...
Jopie1988 op 8 aug 2020 02:45
1
Werkgelegenheid in VS herstelt verder...
de volharder op 7 aug 2020 23:51
13