Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Huizenprijzen dalen met 60% in 7 jaar en nog veel meer.

40.329 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 2013 2014 2015 2016 2017 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

mvliex 1 schreef op 6 maart 2011 00:29:

[...]

Hieruit blijkt dat je niet weet waar je over praat. Het geld zit in de stenen en niet in die mate op de bank.
Het vermogen van corporaties bestaat voor een deel uit financiële reserves en ligt voor een
deel besloten in de woningvoorraad30. Voor zover een corporatie over aanzienlijke reserves
beschikt, kan een deel daarvan worden aangewend om de onrendabele top te overbruggen.
De reserves zijn immers gevormd door subsidies uit het verleden, subsidies die tot doel
hadden de sociale verhuur te stimuleren.

Conclusies
Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• Amsterdamse woningcorporaties hebben een groot concurrentievoordeel ten
opzichte van private verhuurders. Mede als gevolg van dit concurrentievoordeel
beheren corporaties ruim de helft van de Amsterdamse woningmarkt. De bronnen
van deze ‘marktmacht’ zijn:
o Onderlinge afspraken (‘Spelregels’) tussen corporaties waarin de markt wordt
verdeeld. Hierdoor wordt de onderlinge concurrentie tussen corporaties sterk
beperkt. Deze kartelafspraken zijn vooralsnog niet verboden door de NMa. In
1999 verleende deze een gedeeltelijke ontheffing van het kartelverbod,
voorlopig voor een periode van vijf jaar.
o Subsidiëring door overheden. Corporaties in Amsterdam ontvangen voor de
bouw en exploitatie van sociale huurwoningen een groot aantal subsidies van
het rijk en de gemeente. Optelling van de geschatte omvang van deze subsidies
levert een som van zo’n € 78.000 per woning op. Niet alle subsidies konden
evenwel worden kwantificeerd; het totaal ligt vermoedelijk in de orde van
grootte van € 100.000 per woning. De grootste subsidie is afkomstig van de
gemeente: een korting op de grondprijs van gemiddeld € 45.000. Een groot deel
van deze subsidies is voorbehouden aan corporaties. Dit leidt tot een
concurrentievoordeel ten opzichte van private verhuurders (en van
koopwoningen).
• De Amsterdamse woningmarkt is sterk scheefgegroeid en verstopt:
o Er is een sterk ‘overaanbod’ van sociale huurwoningen. Van de woningen in
Amsterdam is ongeveer 60% geschikt voor de doelgroep (lage inkomens). Deze
doelgroep maakt echter slechts 35% van de bevolking uit. Niettemin heeft de
doelgroep veel moeite om een woning te vinden, omdat de goedkope woningen
worden bezet door mensen met een hoger inkomen.
o Bij de minder goedkope woningen is er een groot tekort. Van de bewoners heeft
ca. 65% een middeninkomen of hoger, terwijl slechts ca. 30% van de woningen
bij dergelijke inkomens passen.
Het bestaande beleid om nog meer sociale huurwoningen te bouwen, lijkt tegen deze
achtergrond weinig zinvol. Deze woningen (en de subsidies) komen terecht bij de
‘verkeerde mensen’.
• Corporaties in Amsterdam maken gemiddeld meer winst dan andere corporaties. Uit
die winst besteden zij weliswaar relatief meer geld aan ‘onrendabele’ investeringen,
maar desondanks houden zij aanzienlijk meer netto rendement over dan corporaties
in Nederland (9,7% versus 7,0%). Deze cijfers geven de indruk dat de Amsterdamse
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
28
HOOFDSTUK 5
corporaties meer onrendabele investeringen uit eigen middelen zouden kunnen
doen.
De bouw van een sociale huurwoning in Amsterdam kost een woningcorporatie
gemiddeld ca. € 138.000 terwijl de netto opbrengsten (huur min exploitatiekosten) in
totaal ca. € 125.000 zijn. Het verschil € 13.000 is van de ‘onrendabele top’ voor de
woningcorporatie. Hiertegenover staan nog ISV-gelden, sanering en projectsteun
van het CFV en gelden uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam.
Voor een vaker voorkomende (en iets luxere) sociale huurwoning met hogere
stichtingskosten (€ 155.000) bedraagt de onrendabele top voor de woningcorporatie
zo’n € 30.000.
• Corporaties beschikken over vermogen in de vorm van financiële reserves en over
vermogen dat besloten ligt in hun woningbezit. Dit vermogen zou kunnen worden
aangesproken om onrendabele gedeeltes van investeringen te overbruggen,
bijvoorbeeld door verkoop van woningen.
• Tegen deze achtergrond lijkt het zinvol om de subsidiëring van nieuwbouw van
sociale huurwoningen door corporaties te verminderen. De bespaarde middelen
kunnen worden gebruikt om probleemgevallen te helpen, via bijzondere bijstand of
andere regelingen. Minder nieuwbouw van goedkope woningen verbetert de
aansluiting van vraag en aanbod.
Bron: www.seo.nl/uploads/media/875_Woningco...
mvliex 1
0
quote:

blackberry schreef op 6 maart 2011 10:59:

[...]

Het vermogen van corporaties bestaat voor een deel uit financiële reserves en ligt voor een
deel besloten in de woningvoorraad30. Voor zover een corporatie over aanzienlijke reserves
beschikt, kan een deel daarvan worden aangewend om de onrendabele top te overbruggen.
De reserves zijn immers gevormd door subsidies uit het verleden, subsidies die tot doel
hadden de sociale verhuur te stimuleren.

Conclusies
Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• Amsterdamse woningcorporaties hebben een groot concurrentievoordeel ten
opzichte van private verhuurders. Mede als gevolg van dit concurrentievoordeel
beheren corporaties ruim de helft van de Amsterdamse woningmarkt. De bronnen
van deze ‘marktmacht’ zijn:
o Onderlinge afspraken (‘Spelregels’) tussen corporaties waarin de markt wordt
verdeeld. Hierdoor wordt de onderlinge concurrentie tussen corporaties sterk
beperkt. Deze kartelafspraken zijn vooralsnog niet verboden door de NMa. In
1999 verleende deze een gedeeltelijke ontheffing van het kartelverbod,
voorlopig voor een periode van vijf jaar.
o Subsidiëring door overheden. Corporaties in Amsterdam ontvangen voor de
bouw en exploitatie van sociale huurwoningen een groot aantal subsidies van
het rijk en de gemeente. Optelling van de geschatte omvang van deze subsidies
levert een som van zo’n € 78.000 per woning op. Niet alle subsidies konden
evenwel worden kwantificeerd; het totaal ligt vermoedelijk in de orde van
grootte van € 100.000 per woning. De grootste subsidie is afkomstig van de
gemeente: een korting op de grondprijs van gemiddeld € 45.000. Een groot deel
van deze subsidies is voorbehouden aan corporaties. Dit leidt tot een
concurrentievoordeel ten opzichte van private verhuurders (en van
koopwoningen).
• De Amsterdamse woningmarkt is sterk scheefgegroeid en verstopt:
o Er is een sterk ‘overaanbod’ van sociale huurwoningen. Van de woningen in
Amsterdam is ongeveer 60% geschikt voor de doelgroep (lage inkomens). Deze
doelgroep maakt echter slechts 35% van de bevolking uit. Niettemin heeft de
doelgroep veel moeite om een woning te vinden, omdat de goedkope woningen
worden bezet door mensen met een hoger inkomen.
o Bij de minder goedkope woningen is er een groot tekort. Van de bewoners heeft
ca. 65% een middeninkomen of hoger, terwijl slechts ca. 30% van de woningen
bij dergelijke inkomens passen.
Het bestaande beleid om nog meer sociale huurwoningen te bouwen, lijkt tegen deze
achtergrond weinig zinvol. Deze woningen (en de subsidies) komen terecht bij de
‘verkeerde mensen’.
• Corporaties in Amsterdam maken gemiddeld meer winst dan andere corporaties. Uit
die winst besteden zij weliswaar relatief meer geld aan ‘onrendabele’ investeringen,
maar desondanks houden zij aanzienlijk meer netto rendement over dan corporaties
in Nederland (9,7% versus 7,0%). Deze cijfers geven de indruk dat de Amsterdamse
SEO ECONOMISCH ONDERZOEK
28
HOOFDSTUK 5
corporaties meer onrendabele investeringen uit eigen middelen zouden kunnen
doen.
De bouw van een sociale huurwoning in Amsterdam kost een woningcorporatie
gemiddeld ca. € 138.000 terwijl de netto opbrengsten (huur min exploitatiekosten) in
totaal ca. € 125.000 zijn. Het verschil € 13.000 is van de ‘onrendabele top’ voor de
woningcorporatie. Hiertegenover staan nog ISV-gelden, sanering en projectsteun
van het CFV en gelden uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam.
Voor een vaker voorkomende (en iets luxere) sociale huurwoning met hogere
stichtingskosten (€ 155.000) bedraagt de onrendabele top voor de woningcorporatie
zo’n € 30.000.
• Corporaties beschikken over vermogen in de vorm van financiële reserves en over
vermogen dat besloten ligt in hun woningbezit. Dit vermogen zou kunnen worden
aangesproken om onrendabele gedeeltes van investeringen te overbruggen,
bijvoorbeeld door verkoop van woningen.
• Tegen deze achtergrond lijkt het zinvol om de subsidiëring van nieuwbouw van
sociale huurwoningen door corporaties te verminderen. De bespaarde middelen
kunnen worden gebruikt om probleemgevallen te helpen, via bijzondere bijstand of
andere regelingen. Minder nieuwbouw van goedkope woningen verbetert de
aansluiting van vraag en aanbod.
Bron: www.seo.nl/uploads/media/875_Woningco...
Allemaal leuk en aardig maar ik zie hier niet staan dat er miljarden op de bank staan zoals eerder beweerd. Maak svp ook niet de vergissing om (eigen) vermogen te verwarren met cash geld. Als een huis door afschrijvingen voor weinig in de boeken staat en je verkoopt het voor veel geld (cash) maak je veel winst (vermogen) maar als je ook nog normale bedrijfslasten die cash kosten heb je per saldo wel winst (vermogen) maar geen cash.
Bovendien is A'dam wel een bijzonder deel van de sociale woningmarkt. De bedragen hier vermeld gaan voor de meeste woningcorporaties niet op. In bijv. Friesland kost een stukje bouwgrond echt minder dan de helft dan in A'dam.
[verwijderd]
2
De afgelopen 15 jaar hebben mensen woningen gekocht , als kippen zonder kop , mensen hebben zichzelf niet afgevraagt , kan ik het blijven betalen ook als ik het iets minder heb , is het niet slimmer om elk jaar iets van mijn lening af te lossen.
Dit is allemaal niet gebeurd , het was echt verstand op 0 en lenen zoveel als je kunt en met maar een gedachten , ja we kunnen nu niks anders meer doen maar over 10 jaar hebben we tonnen winst , het draaide maar om een ding , waarde stijging.
Nu staat de gemiddelde NL tot zijn nek toe in de schulden , heeft NL de hoogste hypotheek schuld en moet elke burger krom liggen vanwege de hoge belasting druk.
Mensen die kunnen zeggen wat maakt het uit of je huis nu iets meer of minder waard is , die kun je op een hand tellen , de rest van de mensen kijkt depressief uit hun kasteeltje naar buiten.
Denk maar eens aan de boete rente die je krijgt als blijkt dat je schuld groter is dan de waarde van het huis , kijken of je dan nog zegt wat maakt het uit.
Mensen die niet hebben mee gedaan aan deze hype en werden uitgelachen moeten nu toch mee boeten voor deze onzin en dan ook nog eens aanhoren , denk maar niet dat je dalijk goedkoop kunt kopen.
Kopers die nu scheeuwen dat scheefhuurders moeten worden aangepakt en de huursubsidie moet worden afgeschaft , dus andere mensen aanvallen in de hoop dat je eigenhuis misschien weer voor een topprijs verkocht kan worden , terwijl de kopers de grootste subsidie pot hebben.

Fred 62
2
Van mij mag alle subsidie en HRA eraf. is allemaal lood om oud ijzer.
word het huis goedkoper ,is dat je volgende huis ook.
En ja mensen die met een kip zonder kop een top hypotheek hebben afgesloten zijn de dupe , jammer dat is dan de prijs van boven je stand wonen.

fred
[verwijderd]
0
Die opgebouwdw pensioenpot van €700 miljard is precies de totale uitstaande hypotheekschuld in Nederland, de een streept dus de ander weg.
Op termijn is ons land een groot probleem bij handhaven huidig systeem: binnen 5 jaar zullen wij moeten aankloppen om hulp bij een IJsland, Portugal of Griekenland om uit de problemen te komen ...
[verwijderd]
0
quote:

mvliex 1 schreef op 6 maart 2011 11:53:

[...]

Allemaal leuk en aardig maar ik zie hier niet staan dat er miljarden op de bank staan zoals eerder beweerd. Maak svp ook niet de vergissing om (eigen) vermogen te verwarren met cash geld. Als een huis door afschrijvingen voor weinig in de boeken staat en je verkoopt het voor veel geld (cash) maak je veel winst (vermogen) maar als je ook nog normale bedrijfslasten die cash kosten heb je per saldo wel winst (vermogen) maar geen cash.
Bovendien is A'dam wel een bijzonder deel van de sociale woningmarkt. De bedragen hier vermeld gaan voor de meeste woningcorporaties niet op. In bijv. Friesland kost een stukje bouwgrond echt minder dan de helft dan in A'dam.

Beste MVliex

Ik laat een rapport zien die een woning corporatie doorlicht.
Ik bestrijd ook niet uw argument ,dat is ook duidelijk waarneembaar in het rapport.
Maar ik wijs wel aan dat er kartel afspraken worden gemaakt waar u vluchtig overheen leest ,Is niet onbelangrijk in een vrijemarktprincipe, oneerlijke concurrentie.

Kortom dit rapport laat zien wat er allemaal mis is in de sociale huursector,

En als klap op de vuurpijl,

Woningmarkt: Nieuw levenvoor dood kapitaal

Woningcorporaties zitten op een stille reserve van circa 180 miljard euro. Als dit dode kapitaal tot leven zou worden gewekt, zien maatschappelijke problemen als de financiering van de vergrijzing er opeens veel overzichtelijker uit. Maar de weerstand is groot.

archief.fembusiness.nl/2004/05/08/num...
[verwijderd]
0
Een stukje van 7 jaar oud, de deelnemers van toen zitten nu aan het zuurstof ....
[verwijderd]
0
Beste Henk39,

Waar maak jij je zorgen over ?
Over je persoonlijke situatie en ben je echt bezorgd over de medemens die zich in te diepe schulden heeft gestoken?

vr.gr.
winckie
mvliex 1
0
quote:

blackberry schreef op 6 maart 2011 12:31:

[...]

Beste MVliex

Ik laat een rapport zien die een woning corporatie doorlicht.
Ik bestrijd ook niet uw argument ,dat is ook duidelijk waarneembaar in het rapport.
Maar ik wijs wel aan dat er kartel afspraken worden gemaakt waar u vluchtig overheen leest ,Is niet onbelangrijk in een vrijemarktprincipe, oneerlijke concurrentie.

Kortom dit rapport laat zien wat er allemaal mis is in de sociale huursector,

En als klap op de vuurpijl,

Woningmarkt: Nieuw levenvoor dood kapitaal

Woningcorporaties zitten op een stille reserve van circa 180 miljard euro. Als dit dode kapitaal tot leven zou worden gewekt, zien maatschappelijke problemen als de financiering van de vergrijzing er opeens veel overzichtelijker uit. Maar de weerstand is groot.

archief.fembusiness.nl/2004/05/08/num...
Hoi, Misstanden moeten worden aangepakt. laat ik daar duidelijk over zijn. Op het hele artikel ga ik niet in. Ik reageerde namelijk eerder alleen maar omdat jij beweerde dat corporaties miljarden op de bank hadden staan en dat wilde ik even weerspreken. That's all.

Tot slot. Het tot leven wekken van die gelden zal niet eenvoudig zijn. Dat kan door verkopen maar zeker de 'doelgroep' is niet in staat om te kopen, zeker bij huidige bankbeleid niet. Verkopen met korting of uitgestelde betaling van korting kan wel maar ook daar zullen dan wel weer veel bezwaren tegen zijn. Helaas is solidariteit tegenwoordig op veel gebieden ver te zoeken.
Succes.
[verwijderd]
0
quote:

henk38 schreef op 6 maart 2011 12:08:

De afgelopen 15 jaar hebben mensen woningen gekocht , als kippen zonder kop , mensen hebben zichzelf niet afgevraagt , kan ik het blijven betalen ook als ik het iets minder heb , is het niet slimmer om elk jaar iets van mijn lening af te lossen.
Dit is allemaal niet gebeurd , het was echt verstand op 0 en lenen zoveel als je kunt en met maar een gedachten , ja we kunnen nu niks anders meer doen maar over 10 jaar hebben we tonnen winst , het draaide maar om een ding , waarde stijging.
Nu staat de gemiddelde NL tot zijn nek toe in de schulden , heeft NL de hoogste hypotheek schuld en moet elke burger krom liggen vanwege de hoge belasting druk.
Mensen die kunnen zeggen wat maakt het uit of je huis nu iets meer of minder waard is , die kun je op een hand tellen , de rest van de mensen kijkt depressief uit hun kasteeltje naar buiten.
Denk maar eens aan de boete rente die je krijgt als blijkt dat je schuld groter is dan de waarde van het huis , kijken of je dan nog zegt wat maakt het uit.
Mensen die niet hebben mee gedaan aan deze hype en werden uitgelachen moeten nu toch mee boeten voor deze onzin en dan ook nog eens aanhoren , denk maar niet dat je dalijk goedkoop kunt kopen.
Kopers die nu scheeuwen dat scheefhuurders moeten worden aangepakt en de huursubsidie moet worden afgeschaft , dus andere mensen aanvallen in de hoop dat je eigenhuis misschien weer voor een topprijs verkocht kan worden , terwijl de kopers de grootste subsidie pot hebben.


ik ken best veel mensen en helemaal niemand heeft dit probleem. Of het is gewoon toeval dat alle mense die ik ken het goed hebben of het hele verhaal word gewoon opgeblazen door sommige mensen die er ergens voordeel aan hebben als iedereen in paniek is. HMMMMM...
[verwijderd]
1
"Kopers die nu scheeuwen dat scheefhuurders moeten worden aangepakt en de huursubsidie moet worden afgeschaft , dus andere mensen aanvallen in de hoop dat je eigenhuis misschien weer voor een topprijs verkocht kan worden , terwijl de kopers de grootste subsidie pot hebben.

"

a) kopers betalen MINDER belasting door de HRA, vandaar de term AFTREK, als jij niets bijdraagt waarover je belasting moet betalen dan kun je ook niets aftrekken. Maw die dragen netto bij.
b) subsidie=giften van overheid, maw die ontvangen netto (mbt het product wonen)

Blijkt maar weer

mensen lullen naar hun portemonnee
Jazeker:
www.iex.nl/Forum/Topic/1263139/Koffie...
[verwijderd]
0
quote:

KonVicT *G* schreef:

Het zijn allemaal stages die bij de economie horen. Groei krimp groei krimp. Het is gewoon een cirkel.
[/quote]

Je begrijpt 't dus wel

[quote=KonVicT *G*]
Maar de woningnood loopt op en dalijk is er nergens meer een huis te krijgen.
Maar je ziet 't dus gewoon nog niet.
[verwijderd]
0
quote:

henk38 schreef:

De afgelopen 15 jaar hebben mensen woningen gekocht , als kippen zonder kop , mensen hebben zichzelf niet afgevraagt , kan ik het blijven betalen ook als ik het iets minder heb , is het niet slimmer om elk jaar iets van mijn lening af te lossen.
Dit is allemaal niet gebeurd , het was echt verstand op 0 en lenen zoveel als je kunt en met maar een gedachten , ja we kunnen nu niks anders meer doen maar over 10 jaar hebben we tonnen winst , het draaide maar om een ding , waarde stijging.
Nu staat de gemiddelde NL tot zijn nek toe in de schulden , heeft NL de hoogste hypotheek schuld en moet elke burger krom liggen vanwege de hoge belasting druk.
Mensen die kunnen zeggen wat maakt het uit of je huis nu iets meer of minder waard is , die kun je op een hand tellen , de rest van de mensen kijkt depressief uit hun kasteeltje naar buiten.
Denk maar eens aan de boete rente die je krijgt als blijkt dat je schuld groter is dan de waarde van het huis , kijken of je dan nog zegt wat maakt het uit.
Mensen die niet hebben mee gedaan aan deze hype en werden uitgelachen moeten nu toch mee boeten voor deze onzin en dan ook nog eens aanhoren , denk maar niet dat je dalijk goedkoop kunt kopen.
Kopers die nu scheeuwen dat scheefhuurders moeten worden aangepakt en de huursubsidie moet worden afgeschaft , dus andere mensen aanvallen in de hoop dat je eigenhuis misschien weer voor een topprijs verkocht kan worden , terwijl de kopers de grootste subsidie pot hebben.


Zo is 't maar net Henk, de scheefkopers zijn ruwweg in 2 categorieën in te delen, zij die niemand kennen die een probleem heeft, DUS het probleem is opgeblazen (vraag ik mij op mijn beurt weer af: waar maak je je dan zo druk over op de woningdraadjes?), en zij die de schuld van de problemen neerleggen bij de mensen die de problemen aankaarten (mond houden, anders bederf je mijn piramide vóór dat ik kan uitstappen), de eerste groep is in de "ontkennde fase", de tweede in de "boze fase", duurt altijd een tijdje eer de accepterende fase een feit is.

gr. 4
Gunther
0
quote:

DurianCS schreef op 5 maart 2011 21:30:

[...]
En de koper heeft dan ook 50% minder te besteden?
Wat dacht je van kopers met een bestaande hypotheek. Ik neem aan dat ik niet hoef uit te leggen wat er gebeurt met een schuld bij deflatie.
In Nederland hebben de meeste mensen met een eigen woning over het algemeen een hypotheekschuld...
NewKidInTown
2
quote:

pardon schreef op 5 maart 2011 16:02:

Jij woont zeker in een huurhuis.
Ja, inderdaad NATUURLIJK, nog niet zo heel lang, OMDAT ik een grote daling van de huizenprijs heb zien aankomen. Ik ben trouwens uit Nederland vertrokken omdat ik het niet eens ben met het rondpompen van geld, althans niet van mijn geld.

Even een paar voorbeelden:
ik betaal circa euro 0,50 voor een biertje op een terras.
betaal 0,23 euro voor een pakje van 20 sigaretten, of 2,30 eiuro maar wel voor een slof, ja ik weet het, NIET roken is veel goedkoper.
ik betaal euro 260 per maand aan huur, heb ik een vrijstaande villa met aan de ene kant uitzicht op zee en aan de andere kant uitzicht op de bergen.
En ja, de overheid doet hier weinig voor je, je moet het allemaal zelf oplossen, er zijn geen files, de meeste mensen kunnen zich geen auto´s veroorloven ook al zijn de prijzen en de brandstof circa 60% van de prijzen in Nederland. De laatste keer dat ik bij de huisarts was betaalde ik euro 1,60. Niks vergoed notabene, ik erger me dood.
Ik betaal geen huisvuil ophalen, ja 0,10 euro per keer of per week. Geen onroerendgoedbelasting, geen waterschapsbelasting, geen vermogensbelasting, geen inkomstenbelasting. Ben ik nog iets vergeten ?
Zat vanmiddag aan zee, vier drankjes en 2 x eten, betaalde 9 euro, dat viel tegen, had het iets minder verwacht. Maar wel aan het zwembad en aan het strand.

Genoeg verteld, de belasting is je beste vriend, als je tenminste niet in Nederland woont.

Nu nog even over de waarde van woningen.

DE WONINGEN KOSTEN IN NEDERLAND DATGENE WAT DE MENSEN KUNNEN BETALEN.
De prijs wordt bepaald door de bouwkosten en de grondprijs. De bouwkosten, daar kun je niet zo heel veel aan doen, worden normaliter elk jaar hoger door de inflatie en kunnen alleen naar beneden als er ineens een stuk efficienter gebouwd gaat worden of als de bouwers ineens het grootste gedeelte van hun winst laten schieten. Gaat niet gebeuren, dan gaan ze wel minder of helemaal niets bouwen, zoals nu het geval is.
De tweede kostenpost is de prijs van de grond, die wordt door de overheid bepaald. En nu komt het verneukeratieve:
De meeste gemeenten gebruiken de residuele methode. Daarvoor kijkt een gemeente wat een woning op een stuk grond waard is. Van die prijs gaan de bouwkosten af, en wat dan overblijft (het residu) is de grondprijs.
Om het volledig te begrijpen, mensen, zoek a.u.b. even naar:
RESIDUELE METHODE en GRONDPRIJS
Dan zal je na een poosje duidelijk worden hoe pervers het huidige systeem in Nederland in elkaar zit.
Die hele hypotheekrenteaftrek die jullie zo fantastisch vinden heb je bij de aankoop van de woning al DUBBEL en DWARS betaald door de veel te hoge grondprijs. Niet zo gek natuurlijk dat je 5 km over de grens in Duitsland en Belgie een stuk goedkoper uit bent. En dan nog even er niet op lettend dat de prijzen in Duitsland en Belgie tegen de grens aan worden opgedreven door Nederlanders die hele andere niveaus gewend zijn en niet kijken op 10.000 meer of minder als ze een ton minder hoeven uit te geven.

Anyway, kijk goed uit als je al MOET kopen tegenwoordig, het zou toch lullig zijn als je over een jaar of 10 als je ergens anders gaat werken, gaat scheiden of ontslag krijgt en je moet je huis gedwongen verkopen, je ineens een stuk minder kunt krijgen dan je had verwacht.

Kijk ook eens op:

www.huizenmarkt-zeepbel.nl/tag/grondp...

En zo zijn er nog veel meer sites, dus zeg niet dat je het niet wist want dan kun je je scharen in de rij met woekerpolissen, aandelenleaseconstructies en beleggingshypotheken en andere loosers.
Tot slot, succes, veel wijsheid en sterkte.
[verwijderd]
0
Hoi kid geniet er maar lekker van.

Zo even terug te komen, op de oplichters van de woningbouwverenigingen

Hoera ze hebben er weer één op genageld , alternatieve straf levend grillen

Ex-directeur Fer Felder van woningcorporatie De Key uit Amsterdam heeft weleens succesvollere tijden meegemaakt. Hij moet De Key namelijk 3,3 miljoen euro betalen.

De kantrechter heeft bepaald dat Felder zijn voormalige werkgever 3,2 miljoen euro schadevergoeding moet betalen. Daar komt dan nog eens de ontslagvergoeding van een ton bij; die dient hij terug te storten.

Volgens de rechter heeft Felder zich schuldig gemaakt aan "opzettelijke misleiding". Hij was namelijk betrokken bij een zogenaamde ABC-transactie: een stuk grond in Zeewolde werd binnen korte tijd doorverkocht, waarbij een goede vriend van Felder als tussenpersoon 3,2 miljoen euro verdiende. Ten koste van De Key welteverstaan.

Ondertussen was de raad van commissarissen ervan overtuigd dat de grond door een boer was gekocht.

Tja. Niet echt dus.

Felder zou wat mij nog wel wat harder gestraft mogen worden. 3,3 miljoen houdt eigenlijk alleen maar in dat hij de geleden schade ongedaan maakt. Als u een dief in staat stelt mijn televisie te stelen zeg ik ook niet dat het allemaal wel goed is als ik mijn TV terugkrijg. Nee, graag mijn televisie terug én nog wat extra. Dat zal je leren van mijn spullen af te blijven.

De enige mogelijke reden dat Felder wat dat betreft niet nog harder wordt aangepakt is dat het onduidelijk is of hij er zelf het één en ander aan heeft verdiend. Indien dat niet het geval is is de uitspraak van de rechter alleszins te begrijpen.

[verwijderd]
0
Het echte omslagpunt ontstaat pas als kopen voordeliger wordt dan huren.
Zover zijn we nog niet.

Maar als iedereen ervan overtuigd is dat het zover is is het te laat.
Dan zijn de koopjes op de huizenmarkt al weg.

Dat kan nog even duren maar het komt er onverbiddelijk aan. Zeker met inflatie in het vooruitzicht.

Ik heb trouwens al jaren geleden vroegtijdig op dit forum gewaarschuwd voor de spanningen op de woningmarkt.

Groet.
[verwijderd]
0
quote:

4sixteen schreef op 6 maart 2011 15:26:

[...]

Maar je ziet 't dus gewoon nog niet.
er is ook niks te zien. Een klein van de nederlanders heeft een probleem anderen blazen het op tot een luchtballon en iedereen gaat erop zitten en lekker rondjes vligen boven nederland terwijl ze de gekste dingen roepen. Gaan jullie maar lekker vliegen en schreeuwen. Maar vergeet je paraplu niet want het kan flink regenen en onweren daar boven ;-)
[verwijderd]
0
Als je nu een gemiddeld gezinsinkomen neemt 2800,- netto en de prijs van een gemiddelde koopwoning 239.000,- euro kun je al zien dat een gemiddeld gezin dit niet kan lenen.
Maar we gaan uit van de tijd dat een gezin dit nog wel kon lenen
als ik dan uitreken wat dit allemaal kost , vraag ik mezelf echt
af hoe een gemiddeld gezin rond kan komen
in mijn berekening houd een gezin ongeveer 650e in de maand over
voor eten , kleding , vakantie enz enz
zelfs met een woning van rond de 150.000,- euro blijft het armoe
voor deze gezinnen.

40.329 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 2013 2014 2015 2016 2017 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 857,51 +10,72 +1,27% 22 feb
AMX 902,88 +16,42 +1,85% 22 feb
ASCX 1.227,17 +13,57 +1,12% 22 feb
BEL 20 3.696,15 +18,80 +0,51% 22 feb
Germany40^ 17.422,90 +52,45 +0,30% 22 feb
US30^ 39.040,01 0,00 0,00% 22 feb
US500^ 5.078,65 0,00 0,00% 22 feb
Nasd100^ 17.953,69 0,00 0,00% 22 feb
Japan225^ 39.436,03 0,00 0,00% 22 feb
WTI 78,42 0,00 0,00% 22 feb
Brent 82,49 0,00 0,00% 22 feb
EUR/USD 1,0823 +0,0003 +0,03% 02:00
BTC/USD 51.426,73 +8,07 +0,02% 02:00
Gold spot 2.025,17 +0,21 +0,01% 02:00
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ASML 876,800 +42,800 +5,13% 22 feb
BESI 163,300 +7,650 +4,91% 22 feb
ASMI 557,600 +15,400 +2,84% 22 feb
Dalers Laatst +/- % tijd
DSM FIRMENICH AG 99,820 -1,720 -1,69% 22 feb
UNILEVER PLC 46,730 -0,645 -1,36% 22 feb
Ahold Delhaize 27,600 -0,065 -0,23% 22 feb

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront