Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Juridische Perikelen rond SNS-onteigening.

4.333 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 » | Laatste
Hierdiepoen
0
Normaal moest er al iets geweten zijn van de advokaat generaal. Weet iemand wat er aan de hand is?
DirkDeNeu
0
quote:

Hierdiepoen schreef op 1 februari 2022 16:56:

Normaal moest er al iets geweten zijn van de advokaat generaal. Weet iemand wat er aan de hand is?


Ik vermoed dat de corona kaart wordt gespeeld.
graham20
0
quote:

DirkDeNeu schreef op 2 februari 2022 08:48:

[...]

Ik vermoed dat de corona kaart wordt gespeeld.
Advocaten-generaal werken niet zelden thuis.Corona zal dus geen grote vertraging opleveren. Moeilijke rechtsvragen vereisen lang denken. Vaste termijnen zijn er niet.
DeZwarteRidder
0
quote:

graham20 schreef op 4 februari 2022 14:05:

[...]
Advocaten-generaal werken niet zelden thuis.Corona zal dus geen grote vertraging opleveren. Moeilijke rechtsvragen vereisen lang denken. Vaste termijnen zijn er niet.
Als hij toevallig thuis katten en kinderen heeft, komt er van werken niet veel terecht.
Hierdiepoen
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 4 februari 2022 14:11:

[...]

Als hij toevallig thuis katten en kinderen heeft, komt er van werken niet veel terecht.
Zolang hij zijn vrouw maar niet teveel lastig valt. Anders schiet het niet op.
p1woord
0
SNS
Datum
17 februari 2022
Dossiers
SNS
Tags
SNS bankensector Juridische zaken
Delen

‘Een nucleaire bom’ en ‘een sluipmoordenaar’. Vier jaar voor de nationalisatie etaleerde financieel directeur Ference Lamp met die woorden zijn grote zorgen over de vernietigende uitwerking van het vastgoedonderdeel Property Finance op bankverzekeraar SNS Reaal. Beleggers werd een ander beeld voorgeschoteld over Property Finance en over andere onderdelen van de organisatie. De VEB meent dat er alle reden is om te stellen dat bij SNS sprake was van wanbeleid en vroeg de rechter donderdag dat oordeel te bekrachtigen.

Nooit eerder werd een Nederlandse beursvennootschap genationaliseerd, totdat de Staat beleggers in SNS in februari 2013 onteigende.

Uit een vorig jaar verschenen onderzoek blijkt hoe slecht de onderneming werd geleid, hoe risicovolle buitenlandse avonturen werden aangegaan zonder dat de noodzakelijke expertise aanwezig was, hoe krakkemikkig de risicobeheersing en interne controle functioneerde en hoe ondermaats de informatievoorziening was aan beleggers.

Donderdag zal de VEB namens beleggers aan de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam toelichten waarom de geconstateerde tekortkomingen als wanbeleid moeten worden gekwalificeerd. Die kwalificatie kan dienen als opmaat naar compensatie van gedupeerde beleggers. Miljarden euro’s aan beurswaarde zijn verdampt sinds SNS Reaal in mei 2006 naar de beurs kwam. De koers van het aandeel bij de beursgang bedroeg 17 euro.

Molensteen
De ondergang van het SNS-concern werd in de zomer van 2006 ingeleid met de plotselinge aankoop van Bouwfonds Property Finance, de zakelijke vastgoedportefeuille van ABN Amro Bank. Zonder de aandeelhouders om goedkeuring te hebben verzocht, schafte SNS enkele maanden na haar beursgang voor 810 miljoen euro een haar volledig onbekende activiteit aan:?commercieel vastgoed. Het werd de derde poot van het bank- en verzekeringsconcern. De aankoop werd voorafgaand door SNS slechts marginaal onderzocht en met vastgoedfinanciering, waarop Property Finance zich toelegt, had SNS Reaal nauwelijks kennis of ervaring.

Property Finance bleek de molensteen die het SNS-concern steeds verder onderuit trok. Riskante financieringen van vastgoed in het buitenland en een onverantwoorde wildgroei van de portefeuille kleurden vanaf 2007 de cijfers van SNS steeds roder.

Kern van de verwijten van de VEB is dat SNS en haar bestuurders stelselmatig het beleggend publiek onjuist, misleidend en/of te laat informeerden over de daadwerkelijke financiële positie van de onderneming. Gevolg was dat het publiek jarenlang een te positief beeld kreeg voorgeschoteld, terwijl intern werd gesproken over ‘een nucleaire bom’ die ieder moment kon afgaan. Om de onderneming op financieel gebied overeind te houden werden allerhande kunstgrepen uitgevoerd, waarvan de buitenwereld onwetend werd gehouden. De commissarissen lieten dit onder hun ogen gebeuren.

De nationalisatie van het SNS-concern op 1 februari 2013, waarbij alle aandeel- en obligatiehouders werden onteigend, was het treurige sluitstuk van ruim 6 jaar wanbeleid. Opvolgende bestuurders en commissarissen oefenden onvoldoende controle en toezicht uit op een branchevreemde activiteit.

VEB-directeur Gerben Everts: ’Ruim 9 jaar na de onteigening is nu het moment gekomen voor het eindoordeel. In onze ogen staat buiten twijfel dat sprake is geweest van wanbeleid. Die vaststelling geeft enige genoegdoening voor gedupeerde beleggers die van één op andere dag hun beleggingen volledig in rook zagen opgaan.

Bij genoegdoening passen ook aansprakelijkheidsprocedures tegen hen die jarenlang hebben geprofiteerd van het onjuiste beeld dat naar buiten toe is gegeven: SNS, haar bestuurders, commissarissen en de accountant. Het is tijd dat zij ter verantwoording kunnen worden geroepen’.

Veel tijd ging in deze procedure verloren aan de door SNS opgeworpen vraag of onteigende aandeelhouders gerechtigd zijn tot een enquêteverzoek. Aandeelhouderschap is daar een voorwaarde toe. De Hoge Raad bevestigde dat ook onteigende aandeelhouders om een enquête mogen vragen. Immers juist het vermeende wanbeleid kan de onteigening tot gevolg hebben gehad.

Bij de Hoge Raad is ook nog een schadeloosstellingsprocedure inzake SNS gaande. Deze ziet uitsluitend op de schadeloosstelling van aandeel- en obligatiehouders per datum van de onteigening, 1 februari 2013. De grote waardevermindering van het aandeel SNS heeft evenwel plaatsgevonden in de periode daaraan voorafgaand.

Update na zitting van 17-2-2022
Bijna vijf uur kregen partijen voor de Ondernemingskamer de tijd om hun inzichten aan de rechters over te brengen. Waar de VEB en andere vertegenwoordigers van gedupeerde beleggers bepleitten dat bij SNS Reaal sprake was van wanbeleid, poneerden de advocaten van SNS Reaal dat er weliswaar fouten waren gemaakt maar dat van opzet geen sprake was.

De Ondernemingskamer hoopt voor de zomer uitspraak te doen.
objectief
0
quote:

p1woord schreef op 20 februari 2022 15:27:

SNS
Datum
17 februari 2022

Update na zitting van 17-2-2022
Bijna vijf uur kregen partijen voor de Ondernemingskamer de tijd om hun inzichten aan de rechters over te brengen. Waar de VEB en andere vertegenwoordigers van gedupeerde beleggers bepleitten dat bij SNS Reaal sprake was van wanbeleid, poneerden de advocaten van SNS Reaal dat er weliswaar fouten waren gemaakt maar dat van opzet geen sprake was.

De Ondernemingskamer hoopt voor de zomer uitspraak te doen.

Hoe de uitspraak ook gaat worden, het brengt niks in het laatje en de juridische kosten zijn immens.
DeZwarteRidder
0
quote:

objectief schreef op 21 februari 2022 14:55:

[...]Hoe de uitspraak ook gaat worden, het brengt niks in het laatje en de juridische kosten zijn immens.
De VEB heeft genoeg geld.
graham20
2
quote:

objectief schreef op 21 februari 2022 14:55:

[...]
Hoe de uitspraak ook gaat worden, het brengt niks in het laatje en de juridische kosten zijn immens.
De jurisprudentie geeft aanleiding te veronderstellen dat het laatje wel degelijk kan worden gevuld. Het gerechtshof overwoog:

"Rechtstreeks in het verlengde van voormelde doeleinden van het enquêterecht ligt de mogelijkheid om de rechtspersoon en diegenen – in het bijzonder bestuurders of leden van de raad van commissarissen of raad van toezicht – die verantwoordelijk zijn voor eventueel wanbeleid in rechte aan te spreken tot vergoeding van schade. Het ligt voor de hand dat het in het kader van een enquêteprocedure uitgebrachte verslag van het onderzoek naar het beleid van de betrokken rechtspersoon doorgaans – ook al is de rechter aan de resultaten van het onderzoek niet gebonden – van nut zal zijn in zo’n op schadevergoeding gerichte procedure. Het zou strijdig met voormelde doeleinden zijn, indien de beperking van de openheid – zoals gezegd: in verreweg de meeste gevallen – zo ver gaat dat degene op wiens verzoek de openheid is verkregen het verslag vervolgens niet kan presenteren in die procedure. Anders dan onder meer Ageas bepleit, beperkt het doel van de machtiging zich niet tot (de voorbereiding van) de procedure als bedoeld in artikel 2:355 BW".
objectief
0
quote:

graham20 schreef op 22 februari 2022 06:05:

[...]

De jurisprudentie geeft aanleiding te veronderstellen dat het laatje wel degelijk kan worden gevuld. Het gerechtshof overwoog:

Het laatje is leeg en niemand gaat dit vullen. Het gaat ook over een koe in de kont kijken, op de top van de onroerend goed markt kocht iedereen wat ie kon krijgen. Achteraf kun je alles wel afkraken en excuses aanbieden net zoals Rutte voor slavernij/Indonesie/enz.enz.
graham20
0
[quote alias=objectief id=14044267 date=202202221010]
[...]

Het laatje is leeg en niemand gaat dit vullen.
Heb je nog enige onderbouwing voor je beweringen?
DeZwarteRidder
0
quote:

objectief schreef op 22 februari 2022 10:10:

[...]Het laatje is leeg en niemand gaat dit vullen. Het gaat ook over een koe in de kont kijken, op de top van de onroerend goed markt kocht iedereen wat ie kon krijgen. Achteraf kun je alles wel afkraken en excuses aanbieden net zoals Rutte voor slavernij/Indonesie/enz.enz.
De Volksbank en de Staat hebben geld zat.
Xiwel
0
quote:

p1 schreef:

Bij de Hoge Raad is ook nog een schadeloosstellingsprocedure inzake SNS gaande. Deze ziet uitsluitend op de schadeloosstelling van aandeel- en obligatiehouders per datum van de onteigening, 1 februari 2013. De grote waardevermindering van het aandeel SNS heeft evenwel plaatsgevonden in de periode daaraan voorafgaand.
Aanspreekbaar zijn de bestuurders, leden van RvC/Rvt en evt. de accountant. De bestuurders en toezichthouders zijn vaak maar beperkt plukbaar in privé maar de accountants maatschappen niet.

Cave dat deze waardevermindering ook de obligaties van de obligatiehouders trof.
Marco 2019
0
Hoover
0
quote:

Xiwel schreef op 22 februari 2022 20:26:

[...]

Aanspreekbaar zijn de bestuurders, leden van RvC/Rvt en evt. de accountant. De bestuurders en toezichthouders zijn vaak maar beperkt plukbaar in privé maar de accountants maatschappen niet.

Cave dat deze waardevermindering ook de obligaties van de obligatiehouders trof.
Ooit van beroepsaansprakelijlheidsverzekering gehoord?
Hierdiepoen
0
quote:

Hoover schreef op 1 maart 2022 11:09:

[...]

Ooit van beroepsaansprakelijlheidsverzekering gehoord?
Is gewoonlijk beperkt tot een ton of 100
Hierdiepoen
0
quote:

DirkDeNeu schreef op 2 februari 2022 08:48:

[...]

Ik vermoed dat de corona kaart wordt gespeeld.
Als dat zo is dan moet de zaak onderhand gaan bewegen, want als ik het goed heb is corona zo goed als uitgespeeld.
Xiwel
1
quote:

Marco 2019 schreef op 1 maart 2022 08:52:

Volgens onze advocaten zal de Hoge Raad op 1 juli 2022 uitspraak doen.
Dat zou heel mooi zijn. Als tegen die tijd de box 3 hersteluitkeringen ook wat los gaan komen wordt het nog een leuk jaar.
Hierdiepoen
1
quote:

Marco 2019 schreef op 1 maart 2022 08:52:

Volgens onze advocaten zal de Hoge Raad op 1 juli 2022 uitspraak doen.
Dat lijkt me snel. Moest eerst de advokaat generaal niet aan de hoge raad laten weten wat hij van de zaak denkt?
4.333 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 674,37 +14,05 +2,13% 12:48
AMX 927,24 +13,65 +1,49% 12:48
ASCX 1.311,15 +8,93 +0,69% 12:33
BEL 20 3.733,38 +47,83 +1,30% 12:48
Germany40^ 13.223,10 +104,97 +0,80% 12:48
US30^ 31.552,37 +121,16 +0,39% 12:48
US500^ 3.924,02 +21,82 +0,56% 12:48
Nasd100^ 12.151,98 +85,25 +0,71% 12:48
Japan225^ 26.885,00 +12,44 +0,05% 12:48
WTI 107,85 +0,20 +0,19% 12:48
Brent 109,52 +0,56 +0,51% 12:48
EUR/USD 1,0588 +0,0034 +0,32% 12:48
BTC/USD 21.425,56 +56,26 +0,26% 12:48
Gold spot 1.838,79 +11,69 +0,64% 12:48
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
AdvertentiePlus500
Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
PROSUS 61,400 +8,330 +15,70% 12:29
JUST EAT TAKEAWAY 18,992 +0,670 +3,66% 12:29
DSM 142,600 +4,850 +3,52% 12:29
Dalers Laatst +/- % tijd
RANDSTAD NV 46,380 -0,990 -2,09% 12:29
UNILEVER PLC 43,445 -0,080 -0,18% 12:29
RELX 25,610 -0,030 -0,12% 12:29

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront